IN THIS ISSUE:
W NUMERZE:
1/2021
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Jacek KROMULSKI, Jan SZCZEPANIAK, Jarosław MAC, Jacek WOJCIECHOWSKI, Michał ZAWADA, Tomasz SZULC, Roman ROGACKI, Łukasz JAKUBOWSKI, Roman ALEKSANDROWICZ
The importance of structural and practical unidentifiability in modeling and testing of agricultural machinery. Identifiability testing of aggregate model parameters tractor-baler wrapper
Znaczenie nieidentyfikowalności strukturalnej i praktycznej w modelowaniu i badaniach maszyn rolniczych. Badanie identyfikowalności parametrów modelu agregatu ciągnik-prasoowijarka.

Piotr SZULC, Weronika BALDYS, Joanna KOBUS-CISOWSKA, Daniel KRAUKLIS, Aleksandra KUCHARSKA
Assessment of the impact of selected agriculture factors on maize nutritional status in critical growth stages using the plant analysis method. Part I. 5-6 leaf stage (BBCH 15/16)
Ocena wpływu wybranych czynników agrotechnicznych na stan odżywienia kukurydzy w krytycznych fazach wzrostu metodą analizy roślinnej. Część I. Faza 5-6 liści (BBCH 15/16)

Piotr SZULC, Weronika BALDYS, Joanna KOBUS-CISOWSKA, Daniel KRAUKLIS, Aleksandra KUCHARSKA
Assessment of the impact of selected agriculture factors on maize nutritional status in critical growth stages using the plant analysis method. Part II. Flowering stage (BBCH 61)
Ocena wpływu wybranych czynników agrotechnicznych na stan odżywienia kukurydzy w krytycznych fazach wzrostu metodą analizy roślinnej. Część II. Faza kwitnienia (BBCH 61)

Aleksandra TELICHOWSKA, Aleksandra KUCHARSKA, Joanna KOBUS-CISOWSKA, Marta BETKA, Piotr SZULC, Barbara STACHOWIAK
Evaluation of antioxidation properties of natural polyphenol water extracts from selected plants
in a model system
Ocena aktywności przeciwutleniającej wodnych ekstraktów z wybranych surowców roślinnych w układach modelowych

Oleksandr VINYUKOV, Hanna CHUHRII, Viktor POPLEVKO
Эффективность применения микробиологических препаратов при выращивании пшеницы озимой
The effectiveness of the use of microbiological preparations for growing winter wheat

Oleksandr VINYUKOV, Anna DUDKINA, Viktor POPLEVKO
Влияние сортовых особенностей на урожайность и качество зерна ячменя ярового
в условиях Северной Степи Украины
Influence of varietal characteristics on the yield and quality of spring barley grain in the conditions of the Northern Steppe of Ukraine