Automat do skaryfikacji żołędzi wraz z identyfikacją zmian chorobowych
ISBN 978-83-950733-0-4

Monografia powstała na bazie prac badawczych i konstrukcyjnych prowadzonych w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach III konkursu Programu Badań Stosowanych z roku 2015 o numerze PBS3/A8/34/2015 pt.: „Funkcjonalny model automatu z systemem wizyjnym do skaryfikacji oraz oceny żywotności żołędzi na podstawie automatycznego rozpoznania topografii zmian mumifikacyjnych”.

Zaprojektowano i wytworzono model automatu do skaryfikacji żołędzi wraz z komputerowym systemem wizyjnym przeznaczonym do identyfikacją zmian chorobowych i sortowania żołędzi. Prace wykonał zespół realizatorów z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie oraz firmy P.W. PROMAR Sp. z o. o.

Automat spełnia założenia badawcze, posiada potencjał aplikacyjny i w przypadku jego wdrożenia do produkcji pozwoli na rozwiązanie, uciążliwej dla szkółek kontenerowych, ręcznej skaryfikacji żołędzi oraz ich wizualnej oceny. Zaproponowana ocena wizualna w automacie oparta jest o opracowany odpowiedni algorytm komputerowej analizy i rozpoznawania obrazów, który został wstępnie zoptymalizowany metodami uczenia maszynowego, ale może być modyfikowany w zależności od postawionych kryteriów oceny. Komputerowo prowadzona analiza i klasyfikacja jest w pełni powtarzalna.

Automat służy do przygotowania materiału siewnego dla szkółek kontenerowych, ale możliwe są też inne jego zastosowanie, na przykład do oceny żywotności żołędzi w Stacjach Oceny Nasion Lasów Państwowych. Automat jest pierwszym tego typu urządzeniem nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Jest on chroniony patentem Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej P.414969.

 

Wydawnictwo: PIMR Poznań, 2018