Metody energetyczne wyznaczania obciążeń dynamicznych operatora agregatów rolniczych
ISBN 978-83-940788-3-6

NAKŁAD WYCZERPANY

Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu maszyn i innych urządzeń technicznych stała się w Polsce jednym z priorytetów w dziedzinie ochrony zdrowia i życia ludzkiego  podczas pracy.

W monografii przedstawiono metody wyznaczania obciążeń dynamicznych, działających na kierowcę agregatu polegające na wyznaczaniu energii drgań absorbowanej przez operatora agregatu. Zastosowane metody pozwalają na wyznaczenie mocy energii dyssypowanej w strukturze ciała człowieka. Metoda umożliwia wskazanie elementów ciała człowieka najbardziej obciążonych energetycznie, mogących doprowadzić do zaburzeń patologicznych.

Prezentowana praca przedstawia biodynamiczne strukturalne modele ciała kierowcy i metody energetyczne, które mogą być wykorzystane do analizy mocy absorbowanej i rozpraszanej podczas pracy. Pokazano też, w jaki sposób wyniki uzyskane za pomocą przedstawionych metod mogą zostać wykorzystane w modelowaniu zachowania  i sprawności kierowcy agregatu rolniczego.