Napędy hydrostatyczne w maszynach rolniczych
ISBN 978-83-927505-0-5

Książka „Napędy hydrostatyczne w maszynach rolniczych” adresowana jest do studentów uczelni rolniczych oraz użytkowników maszyn rolniczych. Zawiera wybrane zagadnienia z mechaniki płynów i właściwości cieczy roboczych, opis budowy oraz działania poszczególnych maszyn hydraulicznych. Ponadto przedstawia przykładowe urządzenia hydrauliczne w wybranych maszynach rolniczych, a także diagnostykę układów hydraulicznych.

Wydawnictwo: PIMR, Poznań 2008