Studium transportu agregatów rolniczych w ujęciu teorii sterowania i bezpieczeństwa ruchu
ISBN 978-83-927505-5-0

NAKŁAD WYCZERPANY

Uzasadnieniem potrzeby realizacji pracy pt. Studium transportu agregatów rolniczych w ujęciu teorii sterowania i bezpieczeństwa ruchu są rezultaty analizy aktualnego stanu wiedzy i techniki sterowania będącymi w ruchu pojazdami, a szczególnie agregatami rolniczymi i samobieżnymi maszynami polowymi. Systemy prowadzenia(sterowania) pojazdów znajdują coraz więcej szersze zastosowanie w wyborach przemysł samochodowego, nie dotyczyć to jednak wyrobów przemysłu techniki rolniczej, które uznać można za nowy, ważny obszar zastosowań wyników prac badawczych w tym zakresie. Zaproponowany w pracy system kierowania pojazdem wyróżnia się równorzędnym uwzględnieniem kinematycznych oraz dynamicznych charakterystyk pojazdu.

Praca stanowi podsumowanie wieloletnich badan dotyczących bezpieczeństwa ruchu maszyn rolniczych.