Image

Sześciojęzyczny Słownik Techniki Rolniczej jest pierwszym tego typu opracowaniem wydanym na świecie.
Słownik zawiera ponad 9200 wiodących polskich terminów podanych w układzie alfabetycznym z odpowiednikami w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i rosyjskim.
Wydawnictwo: PIMR, Poznań 1996.

The dictionary is the first of such a type study which has been published all over the world.
The dictionary contains over 9200 leading Polish terms arranged in alphabetical order with equivalents in English, German, French, Italian and Russian.
Publisher: PIMR, Poznan, Poland, 1996.