Image

„A Dictionary of Agricultural Engineering in Six Languages” jest pierwszym tego typu opracowaniem wydanym na świecie. Słownik zawiera on ponad 13 350 wiodących angielskich terminów podanych w układzie alfabetycznym z odpowiednikami w języku polskim, niemieckim, francuskim, włoskim i rosyjskim.
Wydawnictwo: PIMR, Poznań 2001.

—-

„A Dictionary of Agricultural Engineering in Six Languages”: the dictionary is the first of such a type study which has been published all over the world. The dictionary contains over 13 350 leading English terms arranged in alphabetical order with equivalents in Polish, German, French, Italian and Russian.
Publisher: PIMR, Poznan, Poland, 2001.