Energetyczne charakterystyki dynamicznej degradacji struktur mechanicznych
ISBN 978-83-927505-7-4

W monografii zamieszczono wybrane charakterystyki procesu degradacji strukturalnej próbek materiałów technicznych, maszyn i zespołów maszyn oraz energetyczne miary amplitudowe procesów, wyznaczone metodą analizy rozkładu mocy obciążeń dynamicznych (model dyskretny obciążeń dynamicznych struktury). Badania wytężenia konstrukcji obejmują opis procesu degradacji strukturalnej podstawowych materiałów technicznych, wyznaczenie pracy sił degradacji od stanu inicjacji ich uszkadzania, do stanu bezpośrednio prowadzącego do ich pękania. Pozwala to oceniać i prognozować ich stan techniczny w określonych warunkach ich obciążania. W książce zamieszczono charakterystyki i miary zmian strukturalnych próbek wybranych materiałów konstrukcyjnych przy poddawaniu ich obciążeniom impulsowym.

W książce przedstawiono ideę wyznaczania macierzy charakterystyk dynamicznych maszyny wirnikowej metodą testu modalnego, poprzez zadawanie wymuszenia testującego momentem siły, przyłożonym do wirnika. W badaniach zastosowano metodę podatności dynamicznej do budowy modelu analitycznego systemu i metodę eksperymentalnej analizy modalnej do identyfikacji charakterystyk dynamicznych maszyn.