Likwidacja Plantacji Wierzby Energetycznej
ISBN 978-83-940788-7-4

Monografia powstała na bazie prac badawczych i konstrukcyjnych prowadzonych w ramach realizacji projektu badawczego nr PBS2/A8/26/2014 pt.: „Opracowanie nowej technologii i modelu funkcjonalnego maszyny do rekultywacji pól po uprawie wierzby energetycznej” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych. Projekt trwał w latach 2014 -2017.

Prace wykonał zespół realizatorów z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu oraz firmy P.W. PROMAR Sp. z o. o. w Poznaniu.

„…Likwidacja plantacji wierzby energetycznej jest problemem jaki będzie narastał w miarę ich starzenia się (wyradzania). Przywrócenie pierwotnych właściwości gleby (rekultywacja) wymaga zastosowania technologii skutecznych, a zarazem energooszczędnych. Maszyny stosowane dotychczas do likwidacji plantacji konstruowane były bez uwzględnienia specyficznej budowy i właściwości systemu korzeniowego wierzby. Zastosowanie tych maszyn do rozdrabniania karp wierzby wynika raczej z ich uniwersalnego przeznaczenia niż z dostosowania do skutecznego zahamowania odrostów wierzby. Jest to niezwykła właściwość tej rośliny, że tak łatwo rozmnaża się wegetatywnie nawet z niewielkich części korzeni lub pędów. Skuteczne działanie maszyny do likwidacji plantacji wierzby oznacza, że po jej zastosowaniu, tj. rozdrobnieniu karp i ich wymieszaniu z glebą, nie następują dalsze odrosty.

Nowo skonstruowana maszyna jest skuteczna w likwidacji plantacji, gdyż jej założenia konstrukcyjne i budowa zostały opracowane na podstawie szczegółowego rozpoznania biometrycznych cech systemu korzeniowego. Wymiary geometryczne korzeni (morfologia), ich zasięg w glebie wyznaczono po raz pierwszy z dokładnością dotychczas nieznaną…”

Wydawnictwo PIMR, 2016