Mój świat czyli dawna i niedawna Starołęka, Minikowo i Marlewo – o wszystkich i niektórych sprawach
ISBN 978-83-940788-2-9

Książka zawiera opis dzielnicy Poznania, miejsc i faktów historycznych, przeplatane wspomnieniami i obserwacjami. W kolejnych rozdziałach książki autor przedstawia historię Starołęki i okolic, informacje o znanych mieszkańcach oraz o pruskich fortyfikacjach, autostradzie, lotnisku wojskowym i komunikacji miejskiej.

Monografia powstała w oparciu o gromadzoną przez wiele lat dokumentację, publikacje książkowe, czasopisma, gazety oraz materiały dostarczone autorowi przez obecnych i byłych mieszkańców. W aneksie znajduje się informacja o 70-letniej historii i działalności Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych.

Wydawnictwo: PIMR, Poznań 2016