Bezpieczeństwo maszyn i ciągników rolniczych w zakresie obszaru niezharmonizowanego w Unii Europejskiej
ISBN 83-921598-1-0

NAKŁAD WYCZERPANY

Książka „Bezpieczeństwo maszyn i ciągników rolniczych w zakresie obszaru niezharmonizowanego w Unii Europejskiej” adresowana jest do osób i podmiotów, które wpływają na szeroko rozumiane bezpieczeństwo użytkowania maszyn i ciągników rolniczych, tj. do konstruktorów i producentów krajowych sprzętu rolniczego, importerów, producentów zagranicznych i ich przedstawicieli, personelu badawczego oraz posiadaczy i użytkowników maszyn i ciągników rolniczych.
Publikacja jest źródłem wiedzy w zakresie upowszechnienia sposobów zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska rolniczego.

Wydawnictwo: PIMR, Poznań 2005