Emisja szkodliwych związków spalin z ciągników i maszyn rolniczych w rzeczywistej eksploatacji
ISBN 978-83-940788-6-7

NAKŁAD WYCZERPANY

Monografia dotyczy oddziaływania silników ciągników i maszyn rolniczych na środowisko naturalne. W pierwszej jej części przedstawiono rozwiązania techniczne silników o zapłonie samoczynnym ciągników i maszyn rolniczych, przy czym skoncentrowano się na tych, które ograniczają emisję szkodliwych związków spalin. Opisano również kierunki rozwoju układów napędowych pojazdów rolniczych. Następnie dokonano przeglądu metod badan oraz przepisów dotyczących emisji toksycznych związków spalin. Opisano obowiązujące procedury badawcze, ze szczególnym uwzględnieniem testów badawczych silników. Przeprowadzone badania obejmowały pomiary emisji toksycznych związków spalin ciągników i maszyn rolniczych w rzeczywistych warunkach eksploatacji. W podsumowaniu zawarto propozycje zmian mających na  celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania ciągników i maszyn rolniczych na środowisko naturalne.