Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych – badania naukowe i dydaktyka
ISBN 978-83-940788-9-8

Celem monografii „Użytkowanie Maszyn Rolniczych i Leśnych – badania naukowe i dydaktyka” jest upowszechnianie wiedzy z podjętej tematyki. Opracowanie adresowane jest do osób, które w swojej działalności zawodowej stykają się z zagadnieniami użytkowania maszyn rolniczych i leśnych.

W monografii przedstawiono zagadnienia dotyczące użytkowania maszyn rolniczych i leśnych. Wieloaspektowość podjętej problematyki znajduje odzwierciedlenie w treści rozdziałów.
W pierwszym rozdziale przedstawiono zagadnienia związane z mechanizacją prac szkółkarskich.W drugim rozdziale przedstawiono opracowania dotyczące konstrukcji i użytkowania maszyn do pozyskania i zrywki drewna.W trzecim rozdziale przedstawiono opracowania dotyczące bezpieczeństwa w użytkowaniu maszyn leśnych.

Wydawnictwo: PIMR Poznań, 2018