1/2021

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2021 nr 1
e-ISSN 2719-4221
ISSN: 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 1/2021:

Image
Image

W NUMERZE:

Spis treści

Sieć Badawcza Łukasiewicz ‑ Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych – Jubileusz 75-lecia działalności
Agnieszka Klembalska

Przepisy i regulacje obowiązujące autonomiczne pojazdy rolnicze poruszające się po polu
Tadeusz Pawłowski

Środki techniczne do pielęgnacji trwałych użytków zielonych
Włodzimierz Talarczyk, Łukasz Łowiński, Tomasz Szulc

Nadmierne zagęszczenie gleby – skutki, przyczyny i środki zaradcze
Włodzimierz Talarczyk, Łukasz Łowiński, Tomasz Szulc

Wykorzystanie smartfona w fotogrametrii w celu określenia przekrojów pionowych nawierzchni leśnego szlaku operacyjnego
Janusz Gołąb, Karolina Puchniarz

Fotogrametryczne określenie deformacji nawierzchni leśnego szlaku operacyjnego
Janusz Gołąb, Adrian Adamowicz, Grzegorz Zbieg, Gabriela Sołtysik

Rozwiązania technologii szycia mat wiklinowych i sposoby ich usprawnienia
Paweł Stobnicki, Sylwester Weymann, Florian Adamczyk

Innowacyjne rozwiązania siewu punktowego dla wybranych siewników kukurydzy i innych nasion
Marcin Szczepaniak, Roman Rogacki, Tomasz Szulc, Jan Szczepaniak

Wpływ obróbki termicznej oraz przechowywania zamrażalniczego na róże kalafiora wzbogacane wapniem
Kinga Chabura, Barbara Stachowiak

Z żałobnej karty ‑ dr inż. Henryk Wojciechowski (1931- 2021)
Florian Adamczyk

 ---

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów.
Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87 12 222, fax +48 61 879 32 62
e-mail: office@pimr.lukasiewicz.gov.pl
www: https://pimr.lukasiewicz.gov.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
dr hab. inż. Florian Adamczyk (red. nacz.),
dr Agnieszka Klembalska (z-ca red. nacz.),
dr Jorge Barriga (red. pomocniczy),
mgr inż. Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji),
Hanna Bubis (sekretarz redakcji).

Redaktorzy tematyczni:
Technika Rolnicza:
prof. dr hab. Aleksander Lisowski (SGGW, Warszawa),
dr hab. inż Paweł Kiełbasa (UR, Kraków)
Technika Ogrodnicza:
prof. hab. inż. Sławomir Kurpaska (UR Kraków)
Technika Leśna:
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW (Warszawa),
dr hab. inż Paweł Tyłek, prof. UR Kraków

RADA NAUKOWA:
Członkowie Rady Naukowej czasopisma:

 1. Przewodniczący - Prof. dr hab. inż. Piotr Szulc, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
 2. Prof. Dr. R. Cengiz Akdeniz, Ege University, Izmir, Turkey
 3. Dr inż. Julia Gościańska-Łowińska, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 4. Dr inż. Jürgen Hahn, Department of Biomedical Engineering at Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, USA
 5. Dr inż. Raida Jirjis, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Szwecja
 6. Dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. PP, Politechnika Poznańska, Polska
 7. Dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 8. Dr hab. inż. Sławomir Obidziński, Politechnika Białostocka, Polska
 9. Dr Luigi Pari, Council for Agricultural Research and Agricultural Economy Analysis, CREA, Research Unit for Agricultural Engineering, Rzym, Włochy
 10. Dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 11. Dr inż. Ralf Pecenka, Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, ATB Post Harvest Technology, Postdam, Niemcy
 12. Dr inż. Fernando Sebastián, CIRCE – Research Centre for Energy Resources and Consumption, BERA Group – Natural Resources Area, Zaragoza, Hiszpania
 13. Dr inż. Olexander V. Sydorchuk, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, National Scientific Centre “Institute for Agricultural Engineering and Electrification”, Glevakha, Kyiv region, Ukraina
 14. Prof. Dr. Mikio Umeda, Kyoto University, Japan
 15. Dr hab. inż. Jan Szczepaniak, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 16. Prof. dr hab. inż. Józef Walczyk, dr h.c., UR Kraków, Polska

Projekt okładki: mgr inż. Wiesław Woźniak

ADRES REDAKCJI:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61  87 12 266,  fax +48 61 879 32 62
e-mail: wydawnictwo@pimr.lukasiewicz.gov.pl

2/2021

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2021 nr 2
e-ISSN 2719-4221
ISSN: 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 2/2021:

 
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Spis treści


Kierunki zastosowań metod wizyjnych w dotychczasowych pracach Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych. Część 2.
Tadeusz Pawłowski, Ryszard Grzechowiak

Ocena stanu dynamicznego łożysk stosowanych w instalacji chłodniczej do zamrażania produktów pochodzenia zwierzęcego
Jacek Kromulski, Jarosław Mac, Sebastian Sobocki, Paweł Woźniak, Krzysztof Gaszek

Ocena porównawcza predykcji produkcji energii elektrycznej przez mikroinstalacje fotowoltaiczne
Stanisław Lis, Tomasz Szul, Albert Ślusarczyk

Energetyka prosumencka w świetle nowelizacji regulacji dotyczących OZE w 2022 roku – korzyść czy strata dla beneficjentów
Tomasz Szul, Stanisław Lis

Wysiew nasion w systemie DeltaRow
Janusz Nowak, Wojciech Przystupa, Adam Węgrzyn, Anna Krawczuk

Wpływ stopnia rozdrobnienia liści morwy białej (Morus alba L.) na aktywność przeciwutleniającą półproduktów
Monika Przeor

Analiza parametrów technicznych rozrzutników obornika (wariant 10-tonowy)
Przemysław Niewiadomski

Naukowcy i inżynierowie ze stolicy Wielkopolski łączą siły. Powstaje Łukasiewicz — Poznański Instytut Technologiczny

Spis treści rocznika 2021/ Alfabetyczny spis autorów


 ---

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów.
Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31,
tel. +48 61 87 12 222, fax +48 61 879 32 62,
e-mail: office@pimr.lukasiewicz.gov.pl
www: https:/pimr.lukasiewicz.gov.pl/

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
dr hab. inż. Florian Adamczyk, (red. nacz.),
dr Agnieszka Klembalska (z-ca red. nacz.),
dr Jorge Barriga (red. pomocniczy),
mgr inż. Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji),
Hanna Bubis (sekretarz redakcji).

Redaktorzy tematyczni:
Technika Rolnicza:
prof. dr hab. Aleksander Lisowski (SGGW, Warszawa),
dr hab. inż Paweł Kiełbasa (UR, Kraków)
Technika Ogrodnicza:
prof. hab. inż. Sławomir Kurpaska (UR Kraków)
Technika Leśna:
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW (Warszawa),
dr hab. inż Paweł Tyłek, prof. UR Kraków

RADA NAUKOWA:
Członkowie Rady Naukowej czasopisma:

 1. Przewodniczący – Prof. dr hab. inż. Piotr Szulc, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
 2. Prof. Dr. R. Cengiz Akdeniz, Ege University, Izmir, Turkey
 3. Dr inż. Julia Gościańska-Łowińska, Sieć Badawcza Łukasiewicz -
 4. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 5. Dr inż. Jürgen Hahn, Department of Biomedical Engineering at Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, USA
 6. Dr inż. Raida Jirjis, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Szwecja
 7. Dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. PP, Politechnika Poznańska, Polska
 8. Dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 9. Dr hab. inż. Sławomir Obidziński, Politechnika Białostocka, Polska
 10. Dr Luigi Pari, Council for Agricultural Research and Agricultural Economy Analysis, CREA, Research Unit for Agricultural Engineering, Rzym, Włochy
 11. Dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, Sieć Badawcza Łukasiewicz -
 12. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 13. Dr inż. Ralf Pecenka, Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, ATB Post Harvest Technology, Postdam, Niemcy
 14. Dr inż. Fernando Sebastián, CIRCE – Research Centre for Energy Resources and Consumption, BERA Group – Natural Resources Area, Zaragoza, Hiszpania
 15. Dr inż. Olexander V. Sydorchuk, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, National Scientific Centre “Institute for Agricultural Engineering and Electrification”, Glevakha, Kyiv region, Ukraina
 16. Prof. Dr. Mikio Umeda, Kyoto University, Japan
 17. Dr hab. inż. Jan Szczepaniak, Sieć Badawcza Łukasiewicz -
 18. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 19. Prof. dr hab. inż. Józef Walczyk, dr h.c., UR Kraków, Polska

Projekt okładki: mgr inż. Wiesław Woźniak

ADRES REDAKCJI:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87 12 266, fax +48 61 879 32 62,
e-mail: wydawnictwo@pimr.lukasiewicz.gov.pl