1/2016

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2016 nr 1
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 1/2016:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Konkurs „Maszyna Roku 2016” – Tadeusz Pawlicki

Sukcesy wynalazków PIMR Poznań i partnerów na międzynarodowych targach i wystwach innowacji w 2015 roku – Ryszard Chmielewski

Ocena techniczno-ekonomiczna systemów grzewczych wykorzystujących energię elektryczną – Tomasz Szul

Tendencje w budowie niestacjonarnych głowic do łupania drewna – Adam Węgrzyn, Norbert Leszczyński, Sławomir Kocira

Zasilanie gazowe silników ciągników rolniczych – Sylwester Weymann

Produkcyjność jęczmienia ozimego w Polsce w zależności od intensywności technologii uprawy – Danuta Leszczyńska, Krzysztof Patkowska

Nadzór i wyniki kontroli pasz leczniczych w Polsce – Arkadiusz Piwowar

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyons
Ivanovs, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr hab. inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

2/2016

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2016 nr 2
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 2/2016:

Image
Image
Image

W NUMERZE:

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych obchodzi swój 70. Jubileusz – Tadeusz Pawłowski

Historia Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w świetle zachowanych dokumentów – Tadeusz Pawlicki

Elektroniczny system do monitorowania parametrów pracy stanowisk badawczych na przykładzie zastosowania na stanowisku do badań trwałości rozpylaczy – Łukasz Ignasiak, Nuno Alves Vicente

Stanowisko do badań zmęczeniowych przekładni i wałów przegubowo-teleskopowych – Paweł Frąckowiak, Stanisław Jankowiak, Michał Maleszka, Jacek Wojciechowski

Technika GPS w urządzeniach mobilnych (I) – Janusz Rutkowski, Rafał Kamprowski, Paweł Bąkiewicz, Paweł Woźniak

Maszyny uprawowe i uprawowo-siewne opracowane w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu – Włodzimierz Talarczyk, Łukasz Łowiński

Rozwiązania konstrukcyjne wozów paszowych prezentowanych na targach „POLAGRA-PREMIERY” 2016 (I) – Paweł Sęk

Działalność Laboratorium Badawczego Maszyn Rolniczych Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych – Zbyszek Zbytek

Z żałobnej karty

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyons
Ivanovs, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr hab. inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

3/2016

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2016 nr 3
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 3/2016:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Międzynarodowe Targi Rolnictwa „POLAGRA-PREMIERY” 2016 – Tadeusz Pawlicki

Rozwiązania konstrukcyjne w wozach paszowych prezentowanych na targach „POLAGRA-PREMIERY 2016 (II) – Paweł Sęk

Technika GPS w urządzeniach mobilnych (II) – Janusz Rutkowski, Rafał Kamprowski, Paweł Bąkiewicz, Paweł Woźniak

Efektywność energetyczna różnych technologii produkcji roślinnej – Sylwester Weymann

Wykorzystanie dronów w rolnictwie precyzyjnym – Bogusława Berner, Jerzy Chojnacki

Projekt systemu informatycznego do diagnozowania układów elektrychnych silnika spalinowego z zapłonem iskrowym – Maciej Zaborowicz, Karolina Górna, Krzysztof Przybył, Tomasz Nowak, Piotr Boniecki

Porównanie wydajności skrawania pilarki spalinowej i pilarki elektrycznej podobnej mocy – Adam Maciak

Z żałobnej karty

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyons
Ivanovs, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr hab. inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

4/2016

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2016 nr 4
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 4/2016:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Poprawa bezpieczeństwa maszyn i urzadzeń rolniczych jednym z istotnych czynników unowocześniania i rozwoju polskiego rolnictwa (I) – Jan Radniecki, Dawid Jaworski

Elektryczne napedy ciągników i maszyn rolniczych. Cześć 1 – Sylwester Weymann

Wykorzystanie badań symulacyjnych do określenia budowy mieszadła oleju w zbiorniku rafinacyjnym – Michał Szaroleta, Paweł Frąckowiak, Florian Adamczyk, Grzegorz Wąchalski, Wojciech Golimowski, Barbara Łaska-Zieja

Rowiązania konstrukcyjne w prasach zwijających prezentowanych na targach „POLAGRA-PREMIERY” 2016 – Paweł Sęk

Systemy wysiewu granicznego w rozsiewaczach nawozów mineralnych – Andrzej Osuch, Piotr Rybacki, Ewa Osuch, Julianna Ratajczak

Technicze, ekonomiczne i kulturowe aspekty stosowania pilarek terczowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych – Dariusz Smoliński, Leszek Solecki

Audyt efektywności energetycznej termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego – Tomasz Szul

Z żałobnej karty

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyons
Ivanovs, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr hab. inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

5/2016

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2016 nr 5
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 5/2016:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Poprawa bezpieczeństwa maszyn i urządzeń rolniczych jednym z istotnych czynników unowocześniania i rozwoju polskiego rolnictwa (II) – Jan Radniecki, Jerzy Bręczewski

Elektryczne napędy ciągników i maszyn rolniczych. Cześć 2 – Sylwester Weymann

Analiza stanu przestrzegania przepisów dotyczących produktów niebezpiecznych przez gospodarstwa rolne na przykładzie nawozów mineralnych – Ewa Osuch, Andrzej Osuch, Piotr Rybacki, Natalia Tatuśko, Andrzej Przybylak

Regeneracja części w aspekcie recyklingu poeksploatacyjnego zużytych maszyn i urządzeń – Wiesław Tomczyk

Przegląd systemów przechowywania warzyw w małych i średnich gospodarstwach rolnych – Przemysław Przygodziński, Piotr Rybacki, Andrzej Osuch, Zbigniew Dworecki

Produkcja biogazu z odpadów komunalnych – Wojciech Czekała, Piotr Szewczyk, Agnieszka Kwiatkowska, Kamil Kozłowski, Damian Janczak

Biologiczne metody produkcji wodoru – Kamil Kozłowski, Andrzej Lewicki, Marta Cieślik, Damian Janczak, Wojciech Czekała, Anna Smurzyńska, Jacek Dach

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, foto Zbyszek Zbytek

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyons
Ivanovs, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr hab. inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

6/2016

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2016 nr 6
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 6/2016:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Obszary badań stosowanych na użytek producentów wyrobów techniki rolniczej – Włodzimierz Kęska, Zdzisław Kośmicki, Tadeusz Pawlicki, Wiesław Woźniak

Elektryczne napędy ciągników i maszyn rolniczych. Cześć 3. – Sylwester Weymann

Bilans Polski w handlu zagranicznym kombajnami zbożowymi – Jan Pawlak

Wpływ rzeczywistych warunków obciążeń zespołów roboczych maszyny do rekultywacji pól po uprawie wierzby energetycznej na przyjęte parametry konstrukcyjne. Część 1. – Michał Szaroleta, Paweł Frąckowiak, Florian Adamczyk, Jan Szczepaniak, Jacek Kromulski, Paweł Tylek, Józef Walczyk, Tadeusz Juliszewski, Dariusz Kwaśniewski

Innowacyjne rozwiązania pługów obracalnych w świetle aktualnej oferty firmy Lemken. Część 1. Tadeusz Pawlicki, Zdzisław Kośmicki, Wiesław Woźniak

Innowacje roku 2016 w technologii mechanicznego zbioru ziemniaków na przykładzie oferty produkcyjnej firmy Grimme – Wiesław Woźniak, Zdzisław Kośmicki, Tadeusz Pawlicki

Mobilne maszyny do peletowania słomy – Agnieszka Zdanowicz, Jerzy Chojnacki

Wydajność biogazowa utylizowanych nadwyżek warzyw powstałych na polskim rynku wskutek wprowadzonego embarga rosyjskiego – Anna Smurzyńska, Wojciech Czekała, Andrzej Lewicki, Marta Cieślik, Kamil Kozłowski, Damian Janczak

Spis rocznika 2016

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, foto Paweł Frąckowiak

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyons
Ivanovs, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr hab. inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl