1/2013

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2013 nr 1
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 1/2013:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Konkurs „Maszyna Rolnicza Roku 2013” – Tadeusz Pawlicki

Nadanie mgr. inż. Stanisławowi Jankowiakowi tytułu TWÓRCA TECHNIKI – Zdzisław Kośmicki

Uwarunkowania rozwoju inżyniera w miejscu pracy i znaczenie ustawicznego samokształcenia w świetle własnych doświadczeń zawodowych – Stanisław Jankowiak

Sukcesy rozwiązań innowacyjnych PIMR i partnerów na targach i wystawach innowacji w 2012 roku – Ryszard Chmielewski

Wybrane problemy projektowania kosiarek do ścinania drzewiastych roślin i pielęgnacji terenów zieleni – Tomasz Trzepieciński, Witold Niemiec, Feliks Stachowicz

Postęp w konstrukcji odśrodkowych zespołów wysiewających rozsiewaczy nawozów – Janusz Nowak, Artur Przwara, Wojciech Przystupa

Prasy zwijające stałokomorowe do formowania małych bel – Janusz Nowak

Przykłady wykorzystania modelowania neuronowego w praktyce rolniczej – Andrzej Przybylak, Piotr Boniecki, Maciej Zaborowicz, Zhou Mo, Krzysztof Przybył

Optymalne technologie pozyskiwania drewna energetycznego z cięć rębnych. Część 2. Baloty z pozostałości zrębowych – Henryk Różański, Krzysztof Jabłoński

Wpływ zastosowania różnych elementów roboczych na wytrzymałość konstrukcji uniwersalnej ramy nośnej maszyny rolniczej – Zbyszek Zbytek, Włodzimierz Talarczyk, Łukasz Łowiński, Tomasz Piechota

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 4 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr hab. inż. Valery O. Dubrovin, Ukraina; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyon
Ivanov, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Gvidas
Rutkauskas, Litwa; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; dr hab. inż. Jan Szczepaniak,
prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

2/2013

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2013 nr 2
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 2/2013:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Badania funkcjonalne prototypu przenośnika pneumatycznego ssąco-tłoczącego z dmuchawą pięciostopniową – Grzegorz Wąchalski, Wojciech Spychała, Paweł Frackowiak, Florian Adamczyk

Analiza przepływu powietrza w pięciostopniowej dmuchawie ssąco-tłoczącego przenośnika pneumatycznego – Grzegorz Wąchalski, Wojciech Spychała, Paweł Frąckowiak, Florian Adamczyk

Ocena stanu dynamicznego przenośnika pneumatycznego do ziarna – Jacek Kromulski, Jacek Wojciechowski, Jarosław Mac, Tomasz Pawłowski

Wpływ temperatury na lepkość, nierównomierność rozkładu poprzecznego melasy i szerokość pracy rozpylacza – Robert Bujaczek, Konrad Matysek, Edmund Dulcet

Ultralekkie głowice ścinkowe do pozyskiwania drewna energetycznego – Norbert Leszczyński

Ocena opłacalności produkcji peletu ze słomy – Tomasz Szul

Rodzaje zbiorników do magazynowania biogazu stosowanych w biogazowniach – Józef Fleszar, Katarzyna Kalinowska

Instalacje do przemysłowego kompostowania bioodpadów: wady i zalety – Wojciech Czekała, Kamil Witaszek, Paolo César Rodriguez Carmona, Mieczysław Grzelak

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do predykcji produkcji biogazu w warunkach laboratoryjnych – Mariusz Adamski, Łukasz Pronobis, Zbigniew Dworecki

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 4 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, zdjęcie na okładce: POM Augustów Sp. z o.o.

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr hab. inż. Valery O. Dubrovin, Ukraina; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyon
Ivanov, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Gvidas
Rutkauskas, Litwa; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; dr hab. inż. Jan Szczepaniak,
prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

3/2013

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2013 nr 3
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 3/2013:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Model rozkładu naprężeń w glebie w plaszczyźnie prostopadłej do kierunku jazdy – Wojciech Stasiak

Modelowanie MES zabudowy do opróżniania i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne na potrzeby realizacji analiz wytrzymałościowych – Mikołaj Spadło, Łukasz Ignasiak, Jan Szczepaniak

Zastosowanie systemu PAC do aktywizacji i przetwarzania danych na stanowisku SMB – Krzysztof Zembrowski, Aleksander Rakowicz, Adam P. Dubowski

Przegląd instalacji do przemysłowej produkcji alg na biomasę – Andrzej Lewicki, Damian Janczak, Wojciech Czekała

Wpływ średnicy otworów sit rozdrabniacza bijakowego na efektywność rozdrabniania słomy rzepakowej – Ryszard Kulig, Grzegorz Łysiak

Nowe techniki zrywki linowej – Norbert Leszczyński, Adam Węgrzyn

Analiza wykorzystania drewna przy konstrukcji domu w budownictwie podhalańskim – Monika Aniszewska, Katarzyna Szablewska

Sieciowa forma organizacji produkcji napędu rozrzutnika obornika – Przemysław Niewiadomski, Bogdan Nogajski

System obowiązkowych badań stanu technicznego opryskiwaczy względem aktualnych wymagań i potrzeb. Część 1. – Zbigniew Czaczyk

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 4 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, zdjęcie na okładce: Komunal Partner Sp. z o.o.

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr hab. inż. Valery O. Dubrovin, Ukraina; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyon
Ivanov, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Gvidas
Rutkauskas, Litwa; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; dr hab. inż. Jan Szczepaniak,
prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

4/2013

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2013 nr 4
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 4/2013:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Perspektywy i problemy rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce – Agnieszka Pilarska, Krzysztof Pilarski, Magdalena Myszura, Piotr Boniecki

Analiza cen wybranych maszyn i urządzeń rolniczych w latach 2008-2012 – Arkadiusz Piwowar

Metody badań rozsiewaczy tarczowych – Artur Przywara, Janusz Nowak, Wojciech Przystupa

Wpływ stopnia rozdrobnienia ziarna pszenicy na efektywność granulowania mieszanki pełnodawkowej dla brojlerów. Część 1. – Ryszard Kulig

Nowe wymagania w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin – Adam Węgrzyn, Norbert Leszczyński

System obowiązkowych badań sprawności technicznej opryskiwaczy względem aktualnych wymagań i potrzeb. Część 2. – Zbigniew Czaczyk

Stanowisko naukowo-badawcze wspomagające akwizycję danych empirycznych występujących w postaci obrazów cyfrowych – Krzysztof Przybył, Piotr Boniecki, Sebastian Kujawa, Barbara Raba

Badania emisji spalin silników rolniczych zestawów transportowych – Sylwester Weymann, Aleksander Rakowicz, Jerzy Merkisz, Piotr Lijewski

Przykłady zastosowań skanera optycznego ATOS II firmy GOM w ocenie zużycia i jakości wykonania elementów w budowie maszyn – Radosław Ciechacki, Kamil Żurowski

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 4 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, zdjęcia na okładce: Spomasz Pleszew S.A.

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr hab. inż. Valery O. Dubrovin, Ukraina; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyon
Ivanov, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Gvidas
Rutkauskas, Litwa; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; dr hab. inż. Jan Szczepaniak,
prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

5/2013

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2013 nr 5
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 5/2013:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

XII Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczyka, 24-25 sierpnia 2013, Wilkowice, gmina Lipno k. Leszna – Tadeusz Pawlicki

Technologia i nowej generacji urządzenia wielozadaniowe do renowacji rowów i kanałów melioracyjnych w świetle zgłoszonych patentów – Janusz Rutkowski, Tadeusz Pawłowski, Jan Szczepaniak, Marek Szychta, Łukasz Ignasiak, Paweł Bąkiewicz, Mikołaj Spadło

Badania polowe zestawu uprawowo-siewnego – Włodzimierz Talarczyk, Łukasz Łowiński

Zaprawiarka o pracy ciągłej z innowacyjnym systemem wagowego dozowania nasion i precyzyjnego dozowania cieczy – Paweł Nawrocki, Aleksander Lubiński, Zbyszek Zbytek

Badania optymalizacyjne urządzeń do karmienia drobiu – Joanna Sobczak, Adam Chmielowski

Niezgodności konstrukcyjne w świetle wyników badań certyfikacyjnych maszyn rolniczych – Jerzy Bręczewski

Wpływ borowania laserowego na właściwości tribologiczne stali HARDOX 450 – Dorota Kapcińska-Popowska, Aleksandra Pertek-Owsianna, Marek Gościański

Wymagania techniczne dla opryskiwaczy a potrzeby praktyki – Zbigniew Czaczyk

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu objął patronatem merytorycznym dwa ogólnopolskie konkursy, dotyczące zakresu prac serwisu technicznego maszyn rolniczych – Żaneta Stasiak, Tatiana Buchwald

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 4 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, zdjęcia na okładce: Andrzej Lik

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr hab. inż. Valery O. Dubrovin, Ukraina; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyon
Ivanov, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Gvidas
Rutkauskas, Litwa; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; dr hab. inż. Jan Szczepaniak,
prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

6/2013

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2013 nr 6
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 6/2013:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Sytuacja na krajowym rynku ciągników i przyczep rolniczych – Czesław Waszkiewicz, Marek Krajewski

Nowe rozwiązania konstrukcyjne maszyn leśnych na Targach w Rogowie – Tomasz Nurek

Przegląd techniki produkcji materiałów termoizolacyjnych dla potrzeb transportu żywności w warunkach chłodniczych – Agata Bieńczak, Łukasz Ignasiak, Jan Szczepaniak

Modelowania oraz analiza wytrzymałościowa w aspekcie doboru optymalnych elementów konstrukcji na przykładzie pługa wieloskibowego obracalnego – Marcin Szczepaniak, Roman Rogacki, Jarosław Mac

Wpływ stopnina rozdrobnienia ziarna pszenicy na efektywność granulowania mieszanki pełnodawkowej dla brojlerów. Część 2.- Ryszard Kulig

Trwałość dostępnych w sprzedaży detalicznej brykietów z biomasy – Andrzej Fiszer, Zbigniew Dworecki, Mariusz Adamski

Charakterystyka rozpylaczy referencyjnych do potrzeb normy PN-EN 12761-2 – Zbigniew Czaczyk

Produkcja i wykorzystanie pasz w Polsce: stan aktualny i tendencje – Agnieszka Pilarska, Jacek Dach, Krzysztof Pilarski, Piotr Boniecki

Spis treści rocznika 2013

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 4 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, na okładce: automat wydrążająco-tnący do obróbki papryki prod. J.A.M. INOX PRODUKT Sp. z o.o. Kalisz

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr hab. inż. Valery O. Dubrovin, Ukraina; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyon
Ivanov, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Gvidas
Rutkauskas, Litwa; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; dr hab. inż. Jan Szczepaniak,
prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl