UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że czasopismo "Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna" zostało zawieszone i nie jest wydawane od 1.01.2023 r. Serdecznie zapraszamy na portal https://rolnictwo-przyszlosci.pl/.

Jeśli są Państwo zainteresowani publikacją artykułu naukowego, gorąco zachęcamy do kontaktu z redakcją czasopisma "Journal of Resarch and Applications in Agricultural Engineering":
– e-mail: agnieszka.lewandowicz@pit.lukasiewcz.gov.pl,
– tel. +48 693 091 240.

 

 "Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna"

ISSN: 2719-4221 (online)
GICID 71.0000.1500.1012

"Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna" ukazuje się pod tym tytułem od 1 stycznia 2004 r. Czasopismo powstało z połączenia dwóch pism o bogatej tradycji: założonego w 1951 r. dwumiesięcznika "Technika Rolnicza" oraz wydawanego od 1954 r. miesięcznika
"Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej".

Rok wydania pierwszego poprzednika tytułu: 1954.

Historia tytułu:
  • 1954–1962 "Maszyny Rolnicze";
  • 1963–1990 "Maszyny i Ciągniki Rolnicze";
  • 1990–1991 "Maszyny i Ciągniki Rolnicze i Leśne";
  • 1992–2003 "Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej" (ISSN 0867-8243);
  • 2004–2019 "Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna" (ISSN 1732-1719);
  •      od 2020 "Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna" (ISSN: 2719-4221).

Czasopismo naukowo-techniczne do roku 2006 było wydawane przez HORTPRESS, a od roku 2007 przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (późniejszy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych). Od 2022 roku wydawcą czasopisma jest Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.

Półrocznik "Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna" jest adresowany do użytkowników sprzętu rolniczego, ogrodniczego, leśnego i pracowników obsługi tych sektorów gospodarki.

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje również problematykę związaną z techniką rolniczą, ogrodniczą, leśną, transportem specjalistycznym, technologiami uprawy i zbioru różnych kultur oraz infrastrukturą, ekologią i bhp. Czasopismo publikuje także materiały z prac naukowo-badawczych.

Stosuje się tzw. podwójną ślepą procedurę recenzowania: recenzenci nie są poinformowani
o tożsamości autorów i autorzy nie są poinformowani również o tożsamości recenzentów.
Jest przynajmniej dwóch lub więcej recenzentów dla wszystkich artykułów w każdym wydaniu. Wprowadzono procedurę zabezpieczającą przed nierzetelnością naukową (ghostwriting, guest authorship), która podana jest na stronie internetowej wydawcy.

Wszystkie artykuły mają angielskojęzyczne oraz polskojęzyczne streszczenia.

Do końca roku 2019 czasopismo ukazywało się jako dwumiesięcznik. Od 2020 r. ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznym jako półrocznik.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bibliograficznych bazach danych:


Czasopismo publikuje artykuły w dyscyplinie naukowej „Inżynieria mechaniczna”.

Za publikację artykułu w czasopiśmie autor otrzymuje 5 punktów
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Dz.U. 2019 poz. 392).

 


Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie.

Artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons CC BY, tzw. Uznanie autorstwa 4.0.

Wszystkie numery czasopisma są dostępne bezpłatnie w formacie pdf w zakładce Archiwa.WYDAWCA

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Łukasiewicz Research Network – Poznań Institute of Technology

ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
tel. +48 61 850 4890
e-mail: wydawnictwa@pit.lukasiewicz.gov.pl
www: https://pit.lukasiewicz.gov.pl