W NUMERZE 2/2020:

Szkółkarska wyciskarka sadzonek z kaset styropianowych
Paweł Tylek, Józef Walczyk, Łukasz Mateusiak

Wpływ przemieszczania bel cylindrycznych z zakiszaną paszą na szczelność ich osłony foliowej
Janusz Nowak, Barbara Wróbel, Wojciech Przystupa, Anna Krawczuk

Przegląd konstrukcji wałów uprawowych stosowanych indywidualnie i w agregatach
Włodzimierz Talarczyk, Łukasz Łowiński, Tomasz Szulc

Kierunki zastosowań metod wizyjnych w dotychczasowych pracach Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych. Część 1.
Tadeusz Pawłowski, Ryszard Grzechowiak

Ocena możliwości wykorzystania trawy jęczmiennej (Hordeum vulgare L.) odmian jarych i ozimych jako składnika zbożowych produktów funkcjonalnych
Joanna Kobus-Cisowska

Wybrane metody dezodoryzacji i higienizacji gnojowicy
Aleksandra Andrysiak

Wpływ zróżnicowanego poziomu nawożenia azotem na plonowanie malwy pastewnej (Malva Verticillata L.) 
Waldemar Zielewicz, Barbara Wróbel, Piotr Szulc

Determinanty wyboru maszyn rolniczych jako płaszczyzna oceny dojrzałości wytwórcy - ocena istotności wymagań
Przemysław Niewiadomski

Parametry fizyczne owoców wybranych odmian derenia jadalnego (Cornus Mas L.) oraz widma UV-VIS ich ekstraktów etanolowych
Oskar Szczepaniak, Joanna Kobus-Cisowska, Agnieszka Zawadzka, Piotr Szulc

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów.
Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87 12 222, fax +48 61 879 32 62
e-mail: office@pimr.lukasiewicz.gov.pl
www: https://pimr.lukasiewicz.gov.pl/