"TECHNIKA ROLNICZA, OGRODNICZA, LEŚNA"

NR 2/2022

Strony redakcyjne

Samojezdne prasy zwijające
Janusz Nowak, Wojciech Przystupa

Wybrane aspekty oceny siewu kukurydzy
Janusz Nowak, Wojciech Przystupa

Automatyzacja procesu sadzenia drzew leśnych z zakrytym systemem korzeniowym na przykładzie modelu badawczego automatycznego robota do zakładania upraw leśnych
Florian Adamczyk, Marek Szychta, Jacek Wojciechowski, Marek Danielak, Sebastian Sobocki, Michał Szaroleta, Dawid Kapela, Tomasz Szulc, Paweł Tylek, Józef Walczyk, Grzegorz Szewczyk, Krzysztof Leszczyński, Janusz M. Sowa, Paweł Kiełbasa, Tadeusz Juliszewski, Ryszard Tadeusiewicz, Marek Bambrowicz, Sebastian Nieciąg

Zużycie paliwa przez silniki pilarek spalinowych pracujących na biegu jałowym
Krzysztof Wójcik

Wpływ dawki i postaci biowęgla na rozwój systemu korzeniowego pszenicy ozimej uprawianej na glebie lekkiej
Andrzej Żabiński

Tendencje w doborze wozów asenizacyjnych
Janusz Zarajczyk, Mariusz Szymanek, Maciej Sprawka

Analiza technologii mechanicznego oczyszczania cebuli w maszynach przemysłowych
Paweł Woźniak, Agata Bieńczak, Tomasz Kiczek, Krzysztof Gaszek


Artykuły są recenzowane. Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydawca:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Łukasiewicz Research Network – Poznań Institute of Technology

ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
tel. +48 61 850 4890
e-mail: wydawnictwa@pit.lukasiewicz.gov.pl
www: https://pit.lukasiewicz.gov.pl