"TECHNIKA ROLNICZA, OGRODNICZA, LEŚNA"

NR 1/2022

Spis treści

Metody cięcia w przemyśle spożywczym
T. Kiczek, P. Woźniak, A. Bieńczak, M. Kaźmierczak

Platforma do pielenia sadzonek hodowanych w szkółkach leśnych pod osłonami
P. Tylek, J. Walczyk, Ł. Mateusiak

Wpływ terminu koszenia łąk na plon oraz względną wartość pokarmową runi łąkowej
B. Wróbel, A. Paszkiewicz-Jasińska, W. Zielewicz, B. Spychalski

Wyznaczenie klasy energetycznej budynku w oparciu o wartości rzeczywiste współczynnika przenikania ciepła przez przegrody
T. Szul

Wpływ czynników agrotechnicznych na skład chemiczny ziarna kukurydzy
P. Szulc, W. Zielewicz, E. Abramczyk, A. Klarzyńska, R. Nowaczyk

Wpływ czynników agrotechnicznych w kontekście ograniczenia zawartości składników mineralnych w glebie po zbiorze kukurydzy
P. Szulc, W. Zielewicz, E. Abramczyk, A. Klarzyńska, P. Kardasz

Zasady i sposoby regulacji obciążeń kół (balastowania) ciągnika
W. Talarczyk, T. Szulc, R. Rogacki, M. Szychta, D. Kapela

Rozwój konstrukcji chwastowników
W. Talarczyk, T. Szulc, M. Szychta, P. Marchwicki

Agregaty do pasowej uprawy
J. Nowak, A. Węgrzyn, W. Przystupa

Problemy zrównoważonego wdrażania postępu w rolnictwie na przykładzie doju krów
M. Gaworski, N. Kamińska

Wpływ stosowania biokondycjonerów glebowych na zawartość fosforu i potasu w runi Lolium perenne (L.) odmiany Maja
W. Zielewicz, B. Wróbel, P. Szulc, B. Spychalski, A. Klarzyńska, A. Paszkiewicz-Jasińska

Pierwsze półrocze działalności Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego
A. Klembalska

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydawca:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Łukasiewicz Research Network – Poznań Institute of Technology

ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
tel. +48 61 850 4890
e-mail: wydawnictwa@pit.lukasiewicz.gov.pl
www: https://pit.lukasiewicz.gov.pl