1/2017

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2017 nr 1
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 1/2017:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Sukcesy wynalazków PIMR Poznań i partnerów na międzynarodowych targach innowacji, giełdzie wynalazków oaz konkursach ogólnopolskich w 2016 roku – Ryszard Chmielewski

Wielofunkcyjne urządzenie do sterylizacji – Agata Bieńczak, Dominik Dembicki, Paweł Woźniak, Liliana Rak-Urbańska, Albin Pera, Tomasz Szafraniak, Krzysztof Bieńczak, Arkadiusz Stachowiak

Elektryczne napędy ciągników i maszyn rolniczych. Cześć 4. – Sylwester Weymann

Wpływ rzeczywistych warunków obciążeń zespołów roboczych maszyny do rekultywacji pól po uprawie wierzby energetycznej na przyjęte parametry konstrukcyjne. Część 2. Badania symulacyjne na modelach wirtualnych – Michał Szaroleta, Paweł Frąckowiak, Florian Adamczyk, Jan Szczepaniak, Paweł Tylek, Józef Walczyk, Tadeusz Juliszewski, Dariusz Kwaśniewski

Elementy robocze do zlokalizowanej, doglebowej aplikacji nawozu – Włodzimerz Talarczyk, Łukasz Łowiński

Parametry składowania obornika a wielkość emisji gazowych – Marcin Pietrowski, Zbyszek Zbytek, Anna Smurzyńska, Andrzej Lewicki

Wykorzystanie dronów do teledetekcji multispektralnej w rolnictwie precyzyjnym – Piotr Mazur, Jerzy Chojnacki

Z żałobnej karty

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, foto – SPOMASZ Pleszew S.A.

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semjons Ivanovs, Łotwa;
dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr hab. inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E. Morrison, Jr., USA;
prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

2/2017

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2017 nr 2
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 2/2017:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Rejestracja ciągników nowych w Polsce i w Europie Zachodniej – Jan Pawlak

Uszkodzenia układów wtryskowych konwencjolalnych i wysokiego ciśnienia Common Rail w ciągnikach rolniczych – Zdzisław Chomik, Gabriel Chomik

Narzędzia i maszyny stosowane w różnych systemach uprawy roli – Włodzimierz Talarczyk, Łukasz Łowiński

Innowacyjne rozwiązania pługów obracalnych w świetle aktualnej oferty firmy Lemken. Część 2. – Tadeusz Pawlicki, Zdzisław Kośmicki, Wiesław Woźniak

Rozwiązania konstrukcyjne nowoczesnych przyczep zbierających. Część 1. – Tadeusz Sęk, Paweł Sęk

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych do opryskiwania upraw rolniczych – Bogusława Berner, Jerzy Chojnacki

Możliwości wykorzystania biomasy stałej. Część 1. Uwarunkowania prawne i podział biomasy stałej – Zbyszek Zbytek, Florian Adamczyk

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semjons Ivanovs, Łotwa;
dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr hab. inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr inż. Miho Mihov, Bułgaria; prof. dr John E. Morrison, Jr., USA;
prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

3/2017

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2017 nr 3
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 3/2017:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Rozwiązania konstrukcyjne nowoczesnych przyczep zbierających. Część 2. – Tadeusz Sęk, Paweł Sęk

Możliwości wykorzystania biomasy stałej. Część 2. Sposoby określania potencjału biomasy stałej i doboru maszyn do jej zbioru – Zbyszek Zbytek, Florian Adamczyk

Możliwości poprawy bilansu energetycznego i ekonomicznego biogazowni rolniczej – Kamil Kozłowski, Andrzej Lewicki, Maria Cieślik, Damian Janczak, Wojciech Czekała, Anna Smurzyńska, Michał Brzoski

Strategia serwisowania maszyn rolniczych – Zenon Grześ, Piotr Rybacki, Ireneusz Kowalik

Stan wyposażenia gospodarstw rolnych w ładowacze samojezdne – Andrzej Osuch, Piotr Rybacki, Ewa Osuch

Zespoły tnące w kosiarkach automatycznych do pielęgnacji trawników – badania stopnia rozdrobnienia ściętej trawy – Edmund Dulcet, Jerzy Kaszkowiak, Sylwester Borowski, Rokasna Rama, Robert Bujaczek

Przegląd rozwiązań zgrabiarek podbieraczowo-taśmowych o dużych szerokościach roboczych – Antoni Stolarski, Andrzej Panasiuk, Radosław Sokołowski, Jan Szczepaniak, Tomasz Szulc

Wyciągacze kamieni z pól uprawnych – Jan Kamiński, Aleksander Lisowski, Jarosław Chlebowski, Michał Sypuła, Tomasz Nowakowski

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, zdjęcia: PRONAR Sp. z o.o., Narew

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semjons Ivanovs, Łotwa;
dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr hab. inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr inż. Miho Mihov, Bułgaria; prof. dr John E. Morrison, Jr., USA;
prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

4/2017

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2017 nr 4
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 4/2017:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Przegląd rynku maszyn do pasowej uprawy roli (strip-till) – Tomasz Piechota

Linia technologiczna maszyn do zbioru zielonek na siano firmy Pöttinger – Tadeusz Sęk, Paweł Sęk

Maszyny do zbioru i układania darni trawnikowej – Robert Bujaczek, Edmund Dulcet, Sylwester Borowski, Jerzy Kaszkowiak, Roksana Rama

Kofermantacja w biogazowniach rolniczych – Wojciech Czekała, Michał Brzoski, Damian Janczak, Kamil Kozłowski, Anna Smurzyńska, Dawid Chełkowski, Agnieszka Kwiatkowska

Zastosowanie technik solarnych w suszarnictwie płodów rolnych – Michał Klonowski, Zbyszek Zbytek

Jak tworzyć i efektywnie użytkować agregaty zrywkowe z przyczepą nasiębierną. Część 1. Opis procesu zrywki nasiębiernej z zasady tworzenia agregatu – Jerzy Więsik

Porównawcze badania zużycia stali HARDOX EXTREME w warunkach tarcia suchego. Część 1. – Marek Gościański, Dorota Kapcińska-Popowska, Marcin Dworecki, Paweł Kamiński

Z żałobnej karty

XVI Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka, 19-20 sierpnia 2017 r. w Wilkowicach gm. Lipno – Zbyszek Zbytek

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, zdjęcie: CZAJKOWSKI MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o., Golub Dobrzyń

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semjons Ivanovs, Łotwa;
dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr hab. inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr inż. Miho Mihov, Bułgaria; prof. dr John E. Morrison, Jr., USA;
prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

5/2017

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2017 nr 5
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 5/2017:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Ocena umiejętności operatorów ciągników na przykładzie konkursu orki – Włodzimierz Talarczyk

Wpływ czynników eksploatacyjnych na uszkodzenia nowoczesnych silników ciągników rolniczych – Zdzisław Chomik

Wykorzystanie informacji z systemu diagnostyki pokładowej standardu EOBD w obsłudze serwisowej ciągników rolniczych – Zdzisław Chomik, Sławomir Juściński

Jak tworzyć i efektywnie użytkować agregaty zrywkowe z przyczepą nasiębierną. Część 2. Wpływ długości drewna na efekty zrywki przyczepą nasiębierną – Jerzy Więsik

Badania zużycia stali Hardox Extreme w warunkach tarcia suchego. Część 2. – Marek Gościański, Dorota Kapcińska-Popowska, Marcin Dworecki, Paweł Kamiński

Produkcja i wykorzystanie wysłodzin browarnianych – Wojciech Czekała, Artur Pawlisiak

Pomiar drgań własnych sieczkarni słomy kombajnu zbożowego oraz temperatury łożysk i analiza zebranych danych – Przemysław Winiarski, Marian Bartoszuk, Adrian Nosol

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, zdjęcie: Zbyszek Zbytek, PIMR Poznań

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semjons Ivanovs, Łotwa;
dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr hab. inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr inż. Miho Mihov, Bułgaria; prof. dr John E. Morrison, Jr., USA;
prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

6/2017

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2017 nr 6
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 6/2017:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Przemysł – jego znaczenie i możliwości – w warunkach wprowadzania „dobrych zmian” – Adam Górski

Autonomiczne pojazdy rolnicze – poszukiwanie nowych rozwiązań – Sylwester Weymann

Światowe nowości na targach Agritechnica 2017 – Michał Zawada, Łukasz Kamiński, Adrian Smela

Wpływ kierunku cięcia arkusza blachy SSAB Boron 33 walcowanej na gorąco na jej właściwości wytrzymałościowe – Marek Gościański, Dorota Kapcińska-Popowska, Paweł Kamiński, Marcin Dworecki

Jak tworzyć i efektywnie użytkować agregaty zrywkowe z przyczepą nasiębierną. Część 3. Efekty zrywki przy pełnym wykorzystaniu ładowności przyczepy – Jerzy Więsik

Analiza strukturalna usług serwisowych ciągników na przykładzie województwa podkarpackiego – Zdzisław Chomik, Piotr Łagowski

Przegląd systemów mieszania cieczy fermentacyjnej stosowanych w biogazowniach – Stanisław Marks, Aleksandra Jeżowska, Kamil Kozłowski, Jacek Dach, Barbara Wilk, Sylwia Fudala-Książek

Konkurs „Maszyna Rolnicza Roku 2017” – Tadeusz Pawlicki

Spis treści rocznika 2017

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, na okładce: Autonomiczny pojazd do transportu biomasy, projekt badawczy PIMR Poznań

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semjons Ivanovs, Łotwa;
dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr hab. inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr inż. Miho Mihov, Bułgaria; prof. dr John E. Morrison, Jr., USA;
prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl