1/2015

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2015 nr 1
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 1/2015:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Jubileusz 60-lecia „TROL”, obchody w PIMR dnia 4 grudnia 2014 r. Wystąpenie Redaktoa Naczelnego prof. dr. hab. inz. Czesława Waszkiewicza

Konkurs „Maszyna Rolnicza Roku 2015” – Tadeusz Pawlicki

Ochrona własności intelektualnej – atrybut innowacyjności i zawłaszczania wiedzy. Część I. – Adam Górski

Sukcesy wynalazków PIMR Poznań i partnerów na międzynarodowych targach i wystawach innowacji w 2014 roku – Ryszard Chmielewski

Ocena możliwości zastosowania systemu przygotowania i spalanai biomasy do ogrzewania wybranych obiektów na obszarach wiejskich – Dariusz Kwaśniewski, Tomasz Szul

Analiza symulacyjna zachowań kinematycznych i dynamicznych wirtualnego modelu zaczepianej do ciągnika maszyny do zbioru i zagęszczania biomasy metodą zwijania – Wojciech Spychała, Paweł Frąckowiak, Florian Adamczyk, Grzegorz Wąchalski

Zużycie nawozów wapniowych w Polsce a potrzeby wapnowania gleb – Arkadiusz Piwowar

Efektywność pracy i nakłady przy przewozch ładunków sypkich w transporcie wybranych gospodarstw rolnych – Stanisław Kokoszka, Stanisław Sęk

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 4 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, zdjęcie na okładce: P.P.H.U. AKPIL – Pilzno

Wydawca: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr hab. inż. Valery O. Dubrovin, Ukraina; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyon
Ivanov, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Gvidas
Rutkauskas, Litwa; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; dr hab. inż. Jan Szczepaniak,
prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

2/2015

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2015 nr 2
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 2/2015:

Image
Image
Image

W NUMERZE:

Ochrona własności intelektualnej – atrybut innowacyjności i zawłaszczania wiedzy. Część 2. – Adam Górski

Problematyka higieny w użytkowaniu ciągników i maszyn rolniczych – Edmund Lorencowicz, Ewa Matyjaszczyk

Inhibitory w procesie fermentacji metanowej – Agnieszka Pilarska, Kamil Witaszek, Adam Krysztofiak, Krzysztof Pilarski

Symbole kodowania informacji na urządzeniach sygnalizacyjnych i sterowniczych ciągników i maszyn rolniczych – Karolina Trzyniec, Tadeusz Juliszewski, Adam Kowalewski

Analiza rozwiązań konstrukcyjnych mechanicznych pielników do zwalczania chwastów w rzędach roślin – Tomasz Nowakowski, Adam Strużyk, Daniel Lauryn

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne maszyn do rozrabniania biomasy w sadach i winnicach – Monika Aniszewska, Jacek Brzózko, Tomasz Nurek, Jan Skarżyński, Krzysztof Wójcik, Witold Zychowicz

Metoda doboru generatora fotowoltaicznego do zasilania ogrodzenia elektrycznego – Robert Dzierżanowski, Mariusz Sarniak

Z żałobnej karty

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 4 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, zdjęcie na okładce: Tomasz Szulc

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31,
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr hab. inż. Valery O. Dubrovin, Ukraina; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyon
Ivanov, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Gvidas
Rutkauskas, Litwa; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; dr hab. inż. Jan Szczepaniak,
prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

3/2015

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2015 nr 3
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 3/2015:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

90-lecie urodzin prof. Stanisława Pabisa

Prof. dr hab. inż. Stanisław Pabis, dr h.c. – Małgorzata Jaros

Dobór technologii a koszty w procesie produkcji podzespołu przekładni ślimakowej rozrzutnika obornika – Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski

Analiza stanu wyposażenia gospodarstw rolnych w kombajny do zbioru zbóż w powiecie krotoszyńskim – Andrzej Osuch, Piotr Rybacki, Wioleta Kot

Efektywność pracy i nakłady przy przewozach ładunków jednostkowych w transporcie wybranych gospodarstw rolniczych – Stanisław Kokoszka, Stanisław Sęk

Charakterystyka energetyczna budynków wiejskich powstałych przed rokiem 1918 – Tomasz Szul

Analiza powównawcza cen energii zawartej w paliwach – Zbigniew Dworecki, Mariusz Adamski, Andrzej Fiszer, Mariusz Łoboda, Gniewko Niedbała

Nowa ścinarka do roślin energetycznych – Monika Aniszewska, Jacek Brzózko, Tomasz Nurek, Jan Skarżyński, Krzysztof Wójcik, Witold Zychowicz

Wpływ zrywki dłużyc drewna skiderem linowym na zwięzłość gleby w drzewostanie sosnowym – Dariusz Błażejczak, Grzegorz Helak, Kinga Śnieg

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 4 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyons
Ivanovs, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Gvidas
Rutkauskas, Litwa; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

4/2015

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2015 nr 4
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 4/2015:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Wiedza jako podstawowy stymulator innowacyjności i postępu – Adam Górski

Zużycie materiałów eksploatacyjnych w procesie pozyskiwania drewna i przy pracach odnowieniowych – Zenon Pilarek, Roman Wojtkowiak, Krzysztof Zembrowski, Jakub Jakubowski, Mateusz Warkocz

Wpływ przejazdów skidera LKT 81 TURBO na zwięzłość gleby – Roman Wojtkowiak, Mirosław Nowiński, Krzysztof Zembrowski, Hubert Kawalec, Jakub Jakubowski

Chwytaki zrywkowe do pozyskiwania drewna ciągnikiem rolniczym – Norbert Leszczyński Adam Węgrzyn, Andrzej Kuranc, Paweł Krzaczek

Transport ziarna rurociągiem pneumatycznym z wykorzystaniem wielostopniowych osiowych wzmacniaczy strumienia powietrza – Konrad Włodarczyk, Łukasz Gierz

Zgrabiarki podbieraczowo-przenośnikowe – Stanisław Gach, Kamil Biedrzycki

Próby technologiczne napawania elementów technicznych metodą Laser Metal Deposition (LMD) – Marek Gościański, Bartłomiej Dudziak

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 4 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyons
Ivanovs, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

5/2015

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2015 nr 5
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 5/2015:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. – Jubileusz 80-lecia Urodzin

Koszty energii z różnych źródeł wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń i napedu pojazdów – Zbigniew Dworecki, Mariusz Adamski, Krzysztof Pilarski, Agniszka Pilarska, Piotr Rybacki

Prognozowanie zapotrzebowania na gaz ziemny w gminach wiejskich dla potrzeb planowania energetycznego – Krzysztof Nęcka, Małgorzata Trojanowska

Wyniki badań eksploatacyjnych i ocena opłacalności ekonomicznej instalacji solarnej w gospodarstwie domowym – Tomasz Szul

Analiza porównawcza metod zagospodarowania zużytych opon rolniczych – Andrzej Osuch, Piotr Rybacki, Ewa Osuch, Tatiana Buchwld, Żaneta Staszak

Produkcja i zużycie pasz leczniczych – Arkadiusz Piwowar

Nowe normatywne wymagania dotyczące badań bezpieczeństwa kosiarek rotacyjnych i bijakowych – Jerzy Bręczewski, Maciej Leitgeber, Zbyszek Zbytek

Struktura Orzestrzeni roboczej operatorów ciągników i maszyn rolniczych – Karolina Trzyniec

Badania wytrzymałości na ściskanie próbek z tworzywa ABS drukowanych w technologii FDM – Marek Gościański, Bartłomiej Dudziak

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 4 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, zdjęcie na okładce: Zbyszek Zbytek

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyons
Ivanovs, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

6/2015

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2015 nr 6
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 6/2015:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Efektywność ekologiczna zastosowania systemu przygotowania i spalania biomasy do ogrzewania obiektów na obszarach wiejskich – Tomasz Szul, Dariusz Kwaśniewski

Przegląd metod obróbki wstępnej substratów biogazowych – Kamil Witaszek, Adam Krysztofiak, Krzysztof Pilarski, Agnieszka Anna Pilarska

Analiza wskaźników jednostkowego zużycia energii elektrycznej na terenach wiejskich – Małgorzata Trojanowska, Krzysztof Nęcka

Sposoby zagospodarowania olejów silnikowych przez rolników indywidualnych – Żaneta Staszak, Czesław Rzeźnik, Tatiana Buchwald

Analiza parametrów pracy tulei wylotowych w maszynie brykietującej słomę metodą zwijania – Wojciech Spychała, Michał Szaroleta, Paweł Frąckowiak, Florian Adamczyk

Techniczne i ekonomiczne aspekty dostosowania opryskiwacza polowego do celów rolnictwa precyzyjnego – Mirosław Zagórda, Maria Walczykova

Ocena funkcjonalna nowych czujników temperatury mleka – Aleksander Jędruś

Integracja nauki i techniki na XVII Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach – Żaneta Staszak, Tatiana Buchwald

Spis treści rocznika 2015

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 4 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, zdjęcie na okładce: P.P.U.H. AKPIL-Pilzno

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyons
Ivanovs, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukraina; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl