1/2009

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2009 nr 1
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 1/2009:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Sukcesy polskich wynalazców na 57. Targach Wynalczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2008” – Ryszard Chmielewski

Charakterystyka oleju rzepakowego jako paliwa do zasilania ciągnikowych silników z zapłonem samoczynnym – Krzysztof Pilarski

XV Międzynarodowe Targi Leśne KWF w Tagung (Niemcy) – Roman Wojtkowiak, Hubert Kawalec

Pozyskiwanie drewna z obszarów poklęskowych – czynniki ryzyka i sposoby zwiększania bezpieczeństwa pracy – Jacek Brzózko

Hydrauliczne urządzenie do formowania minisilosów – Aleksander Lisowski, Krzysztof Kostyra, Jacek Klonowski, Leszek Kotecki

Parametry procesu kompostowania – Krzysztof Pilarski, Agnieszka Pilarska

Przegląd maszyn do wysiewu nawozów mineralnych – Czesław Waszkiewicz, Paweł Kacprzak

Ocena zgodności kolektorów słonecznych – Eugeniusz Szajba, Barbara Paczuska

Możliwości wykorzystania pomiaru temperatury układu tnącego w analizie sprawności pracy pilarki spalinowej – Adam Maciak

Nowości – Józef Kobylarz

Z żałobnej karty – Zygmunt Timm

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

2/2009

 

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2009 nr 2
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 2/2009:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Postęp w technologii uprawy ziemniaków i roślin okopowych – Janusz Nowak, Magdalena Kachel-Jakubowska

Wozy paszowe na Wystawie EIMA 2008 – Paweł Sęk

Postęp techniczny rozsiewaczy dwutarczowych i ich efektywność nawożenia w rolnictwie precyzyjnym – Artur Przywara, Janusz Nowak

Charakterystyka brykietów z biomasy roślinnej wytworzonych w wybranych rodzajach zespołów zagęszczających – Andrzej Zuchniarz, Mariusz Szymanek, Ignacy Niedziółka, Kazimierz Dreszer

Uprawa i ochrona rzepaku ozimego w gospodarstwach rolniczych – Radosław Kozłowski, Maria Kozłowska

Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych na terenach wiejskich Polski Południowej – Tomasz Szul

Internetowy system „ORKON” wspomagający organizację konferencji naukowych z zakresu inżynierii rolniczej – Marcin Michalak, Radosław J. Kozłowski, Andrzej Przybylak

Charakterystyka oleju rzepakowego jako paliwa do zasilania ciągnikowych silników z zapłonem samoczynnym – Krzysztof Pilarski

Nowości – Józef Kobylarz

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

3/2009

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2009 nr 3
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 3/2009:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Przystosowanie mobilnych maszyn rolniczych do zwiększonych prędkości roboczych. Cz. 1. Maszyny i narzędzia uprawowe – Sylwester Weymann

Wpływ prędkości obrotowej tarczy rozsiewającej na jakość wysiewanych nawozów – Czesław Waszkiewicz, Paweł Kacprzak

Maszyny do formowania redlin stosowane przy uprawie marchwi – Norbert Leszczyński

Ocena jakości rozprowadzania dodatków w paszach objętościowych – Sylwester Borowski

Analiza parametrów technicznych maszyny do koszenia i automatycznego wiązania wilkiny plecionkarskiej – Florian Adamczyk, Paweł Frąckowiak

Techniki aplikacji gnojowicy. Cz. 3. – Zbyszek Zbytek, Łukasz Łowiński

Klasyfikacja chronionych w Polsce motyli z rodziny Papilionidae z wykorzystaniem wybranych topologii neuronowych – Piotr Boniecki, Wojciech Mueller, Krzysztof Nowakowski

Przydatność przenośnych urządzeń świetlnych i ostrzegawczych maszyn rolniczych w ruchu drogowym – Jerzy Bręczewski

Nowości – Józef Kobylarz

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

4/2009

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2009 nr 4
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 4/2009:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Wkład Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW do dydaktyki, nauki i praktyki rolniczej – Czesław Waszkiewicz

Przystosowanie mobilnych maszyn rolniczych do zwiększonych prędkości roboczych. Cz. 2. Maszyny do nawożenia, siewu, sadzenia i ochrony roślin – Sylwester Weymann

Wyposażenia wozów asenizacyjnych usprawniające pracę maszyn do nawożenia nawozami płynnymi – Artur Przywara, Janusz Nowak

Wyniki badań zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin – Czesław Rzeźnik, Piotr Rybacki

Międzynarodowe Targi Leśne „ELMIA WOOD 2009” – Roman Wojtkowiak, Wojciech Bitner, Jarosław Mac, Krzysztof Zembrowski

Ilościowa ocena jakości pługów obracalnych za pomocą metody uśrednionych znamion jakości – Karol Durczak

Nowe elementy w technice i technologii produkcji ziemniaków. Cz. 1. Uprawa gleby, nawożenie i sadzenie – Kazimierz Jabłoński

Nowości w technice rolniczej – Józef Kobylarz

Z żałobnej karty – Tadeusz Pawlicki, Hanna Bubis

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

5/2009

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2009 nr 5
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 5/2009:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Przystosowanie mobilnych maszyn rolniczych do zwiększonych prędkości roboczych. Cz. 3. Maszyny do zbioru zielonek, zbóż i okopowych – Sylwester Weymann

Wpływ zastosowanego źródła ciepła na wartość wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP – Tomasz Szul

Budowa neuronowych modeli prognostycznych na przykładzie wybranych zagadnień inżynierii rolniczej – Tatiana Dejewska, Piotr Boniecki, Artur Jakubek

Nanotechnologia w obsłudzie technicznej maszyn rolniczych – Piotr Rybacki

Postęp w budowie kombajnów do zbioru ziemniaków oraz warzyw okopowych – Magdalena Kachel-Jakubowska, Janusz Nowak

Badania dynamiki rozwoju parku maszynowego w wybranym regionie – Czesław Rzeźnik, Piotr Rybacki

Technologia kiszenia pasz rozdrobnionych w rekawach foliowych – Janusz Nowak

Nowości w technice rolniczej – Józef Kobylarz

Z żałobnej karty

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

6/2009

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2009 nr 6
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 6/2009:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Przystosowanie mobilnych maszyn rolniczych do zwiększonych prędkości roboczych. Cz. 3. Maszyny do zbioru zielonek, zbóż i okopowych – Sylwester Weymann

Wpływ zastosowanego źródła ciepła na wartość wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP – Tomasz Szul

Budowa neuronowych modeli prognostycznych na przykładzie wybranych zagadnień inżynierii rolniczej – Tatiana Dejewska, Piotr Boniecki, Artur Jakubek

Nanotechnologia w obsłudzie technicznej maszyn rolniczych – Piotr Rybacki

Postęp w budowie kombajnów do zbioru ziemniaków oraz warzyw okopowych – Magdalena Kachel-Jakubowska, Janusz Nowak

Badania dynamiki rozwoju parku maszynowego w wybranym regionie – Czesław Rzeźnik, Piotr Rybacki

Technologia kiszenia pasz rozdrobnionych w rękawach foliowych – Janusz Nowak

Nowości w technice rolniczej – Józef Kobylarz

Z żałobnej karty

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl