W NUMERZE:
1/2021
Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna

 

Spis treści

Sieć Badawcza Łukasiewicz ‑ Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych – Jubileusz 75-lecia działalności
Agnieszka Klembalska

Przepisy i regulacje obowiązujące autonomiczne pojazdy rolnicze poruszające się po polu
Tadeusz Pawłowski

Środki techniczne do pielęgnacji trwałych użytków zielonych
Włodzimierz Talarczyk, Łukasz Łowiński, Tomasz Szulc

Nadmierne zagęszczenie gleby – skutki, przyczyny i środki zaradcze
Włodzimierz Talarczyk, Łukasz Łowiński, Tomasz Szulc

Wykorzystanie smartfona w fotogrametrii w celu określenia przekrojów pionowych nawierzchni leśnego szlaku operacyjnego
Janusz Gołąb, Karolina Puchniarz

Fotogrametryczne określenie deformacji nawierzchni leśnego szlaku operacyjnego
Janusz Gołąb, Adrian Adamowicz, Grzegorz Zbieg, Gabriela Sołtysik

Rozwiązania technologii szycia mat wiklinowych i sposoby ich usprawnienia
Paweł Stobnicki, Sylwester Weymann, Florian Adamczyk

Innowacyjne rozwiązania siewu punktowego dla wybranych siewników kukurydzy i innych nasion
Marcin Szczepaniak, Roman Rogacki, Tomasz Szulc, Jan Szczepaniak

Wpływ obróbki termicznej oraz przechowywania zamrażalniczego na róże kalafiora wzbogacane wapniem
Kinga Chabura, Barbara Stachowiak

Z żałobnej karty ‑ dr inż. Henryk Wojciechowski (1931- 2021)
Florian Adamczyk

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów.
Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87 12 222, fax +48 61 879 32 62
e-mail: office@pimr.lukasiewicz.gov.pl
www: https://pimr.lukasiewicz.gov.pl/