1/2007

Z początkiem 2007 r. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych przejął od Wydawnictwa HORTPRESS Sp. z o.o.
tytuł „TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA” i kontynuuje jego wydawanie jako dwumiesięcznik
.

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2007 nr 1
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 1/2007:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Analiza rynku maszyn rolniczych do nawożenia i ochrony roślin

Systemy wentylacyjne stosowane w oborach krów mlecznych

Linia technologiczna do wysiewu nasion w szkółce kontenerowej w Nadleśnictwie Jabłonna

Nowy wirnikowy przetrząsacz siana

Znaczenie systemu jakości w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem

Nowe kultywatory do konserwacyjnej uprawy roli

Wpływ stopnia zanieczyszczenia filtra powietrza pilarki spalinowej na charakterystykę zewnętrzną silnika

Porównanie wydajności pracy w programach AutoCAD i MegaCAD

Nowe zbierające przyczepy objętościowe o zmiennej wysokości załadunku

Nowy kozioł zawieszenia dla ciągnikowych kosiarek czołowych

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
mgr inż. Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

2/2007

Z początkiem 2007 r. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych przejął od Wydawnictwa HORTPRESS Sp. z o.o.
tytuł „TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA” i kontynuuje jego wydawanie jako dwumiesięcznik.

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2007 nr 2
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 2/2007:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Analiza podaży maszyn rolniczych do zbioru ziemiopłodów – Czesław Waszkiewicz, Jerzy Lipiec

Analiza parametrów technicznych i eksploatacyjnych pilarek spalinowych oferowanych na rynku europejskim – Krzysztof Wójcik

Polski separator pneumatyczny do nasion drzew liściastych – Paweł Tylek, Józef Walczyk

Konstrukcja i działanie kompaktowej brony talerzowej – Włodzimierz Talarczyk

Zmiana kąta rozpylenia w zależności od ciśnienia cieczy – Tomasz Nowakowski

Obciążenie sprzęgła przenośnej pilarki z piłą łańcuchową napędzaną silnikiem spalinowym – Jerzy Więsik

Nowe wielofunkcyjne narzedzie uprawowo-pielęgnacyjne – Zbyszek Zbytek, Włodzimierz Talarczyk

Nowe zawieszane brony talerzowe typu kompact – Józef Kobylarz

Nowe jednoosiowe przyczepy zbierające średniej ładowności – Józef Kobylarz

Nowa przyczepiana maszyna do wysiewu nasion w warstwę mulczu – Józef Kobylarz

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

3/2007

Z początkiem 2007 r. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych przejął od Wydawnictwa HORTPRESS Sp. z o.o.
tytuł „TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA” i kontynuuje jego wydawanie jako dwumiesięcznik.

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2007 nr 3
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 3/2007:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Czynniki mające wpływ na efekty przygotowania gleby leśną glebogryzarką ślimakową – Jacek Brzózko

Nowe kosiarki ciągnikowe o dużej szerokości roboczej – J. Kobylarz

Umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie operatorów a wydajność pracy specjalistycznych maszyn leśnych – Jacek Brzózko, Marta Dybcio

Nowe półzawieszane rotacyjne kosiarki tarczowe współpracujące z kosiarką czołową – J. Kobylarz

Wybrane systemy regulacji i zabezpieczeń przed przeciążeniem pługów – Kazimierz A. Dreszer, Mariusz Szymanek, Wojciech Tanaś, Paweł Zagajski

Nowe zawieszane rotacyjne kosiarki tarczowe – J. Kobylarz

Narzędzia do uprawy gleby i pielęgnacji roślin w uprawach ekologicznych – Andrzej Zuchniarz, Paweł Zagajski, Mariusz Szymanek, Kazimierz A. Dreszer, Ignacy Niedziółkak

Termografia jako sposób oceny stanu upraw – Józef Kobylarz

Analiza zróżnicowania zapotrzebowania na ciepło na terenach wiejskich Polski południowej – Małgorzata Trojanowska, Tomasz Szul

Przegląd konstrukcji zgarniaczy zielonek – Stanisław Gach, Adam Madeła

Nowy wał łąkowy – Józef Kobylarz

Nowe zawieszane czołowe rotacyjne kosiarki tarczowe – Józef Kobylarz

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

4/2007

Z początkiem 2007 r. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych przejął od Wydawnictwa HORTPRESS Sp. z o.o.
tytuł „TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA”  i kontynuuje jego wydawanie jako dwumiesięcznik.

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2007 nr 4
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 4/2007:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Wpływ grubości drewna (gałęzi) sumaka octowca Rhus typhina L. na parametry energetyczne jego zrębkowania prototypową rębarką RD – Florian Adamczyk, Paweł Frąckowiak, Stanisław Jankowiak, Jarosław Mac, Krzysztof Michalec

Metody pozyskiwania zbiorów uczących dla modelu neuronowego identyfikującego uszkodzenia ziarniaków – Krzysztof Nowakowski

Efektywność eksploatacji maszyny do pakietowania pozostałości zrębnych TIMBERJACK 1410D – Witold Zychowicz, Agnieszka Sosnowska

Badania symulacyjne zachowań kinematycznych i ocena parametrów inżynierskich wirtualnego modelu paszowozu – Tomasz Szulc, Roman Rogacki

Nowoczesne samojezdne maszyny do przerobu pryzm kompostowych – Monika Aniszewska

Sieciowe projektowanie prac maszynowych w rolnictwie z zastosowaniem baz danych – Jarosław Grzelak, Piotr Boniecki

Nowości – Józef Kobylarz

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62,
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

5/2007

Z początkiem 2007 r. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych przejął od Wydawnictwa HORTPRESS Sp. z o.o.
tytuł „TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA”
i kontynuuje jego wydawanie jako dwumiesięcznik.

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2007 nr 5
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 5/2007:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Wpływ średnicy drewna na wielkość drgań na uchwytach pilarki podczas przerzynki – Jan Skarżyński

Tendencje rozwojowe głowic ścinkowych. Część I – Jacek Brzózko

Analiza konstrukcji nośnej automatycznej sadzarki zagonowej do ziemniaków – Marcin Szczepaniak

Neuronowy system informatyczny wspomagający proces prognozowania masy mleka uzyskanego podczas doju – Piotr Boniecki, Aleksander Jędruś, Paweł Niżewski

Ocena zdolności antagonistycznych izolatorów kompostowych – Barbara Stachowiak, Jacek Dach

System ekspertowy wspomagający procesy decyzyjne w produkcji roślinnej – Piotr Boniecki

Nowe zgrabiarki karuzelowe do siana – Józef Kobylarz

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

6/2007

Z początkiem 2007 r. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych przejął od Wydawnictwa HORTPRESS Sp. z o.o.
tytuł „TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA”  i kontynuuje jego wydawanie jako dwumiesięcznik.

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2007 nr 6
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 6/2007:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

50-lecie Zakładu Mechanizacji Leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Witold Zychowicz

Tendencje rozwojowe głowic ścinkowych. Część II – Jacek Brzózko

Nowe rozwiązania maszyn leśnych wprowadzanych na polski rynek – Arkadiusz Gendek

Przystosowanie samochodu pożarniczego do holowania przyczepy typu gęsia szyja w celu jego efektywniejszego wykorzystania w leśnictwie – Adam Dubowski, Sylwester Weymann

Wybrane zagadnienia, nowości i propozycje maszyn do zabiegu nawożenia – Kazimierz A. Dreszer, Mariusz Szymanek, Wojciech Tanaś, Paweł Zagajski

Wyniki badań wozu paszowego WPP-15NZ – Paweł Sęk

Postęp w technice i technologii siewu i sadzenia – Kazimierz A. Dreszer, Mariusz Szymanek, Wojciech Tanaś, Paweł Zagajski

Nowości w technice rolniczej – Józef Kobylarz

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl