1/2018

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2018 nr 1
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 1/2018:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Sukcesy wynalazków Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych i partnerów na międzynarodowych targach i wystawach innowacji oraz konkursach ogólnopolskich w 2017 roku – Ryszard Chmielewski

Uprawa pasowa, nawożenie zlokalizowane i siew według zasad rolnictwa precyzyjnego – Włodzimierz Talarczyk, Łukasz Łowiński

Analiza wybranych parametrów pracy rozdrabniarki Meri Crusher MJS-241 STG do prac leśnych – Krzysztof Jabłoński, Włodzimierz Stempski, Damian Mordas

Metodyka oszacowania defoliacji Quercus robur L. na podstawie analizy reflektacji w zakresie 0,64-0,73 µm – Mariusz Kacprzak, Jan Kotlarz, Katarzyna Kubiak, Karol Rotchimmel, Miłosz Tkaczyk

Rodzaje zbiorników fermentacyjnych stosowanych w biogazowniach – Aleksandra Jeżowska, Kamil Kozłowski, Andrzej Lewicki, Dawid Chełkowski

Uszkodzenia układu chłodzenia ciągników – współczesne możliwości diagnozowania – Zdzisław Chomik, Piotr Łagowski, Łukasz Kucharczyk

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, na okładce: Automat z systemem wizyjnym do skaryfikacji żołędzi

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl,
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semjons Ivanovs, Łotwa; prof. dr inż. Miho Mihov, Bułgaria;
prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Leszek Powierża, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw., Polska; dr Wesley Clint Hoffmann, USA; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl2/2018

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2018 nr 2
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 2/2018:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Tendencje rozwojowe konstrukcji maszyn do nawożenia organicznego i mineralnego prezentowane na MTP POLAGRA-PREMIERY 2018 – Paweł Sęk, Tadeusz Sęk

Ocena awaryjności ciągników rolniczych według pierwszej edycji NBOR – Piotr Jurek, Karol Durczak

Układy centralnego pompowania kół ciągników i maszyn rolniczych – Sylwester Weymann

Fotooptyczny pomiar drewna w stosie – Aleksandra Pachuta, Jerzy Chojnacki

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych do nawożenia, siewu i sadzenia – Bogusława Berner, Jerzy Chojnacki

Metody aplikacji biologicznego środka ochrony roślin do zwalczania omacnicy prosowianki – Piotr Mazur, Jerzy Chojnacki

Interpretacja przepływu gazu przez anizotropowe materiały porowate w ujęciu fenomenologicznym – Grzegorz Wałowski

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, na okładce: Dwupłaszczowy zbiornik TYPU SWIMER TANK przeznaczony do magazynowania paliw płynnych klasy III – oleju napędowego

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62,
e-mail: office@pimr.poznan.pl,
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semjons Ivanovs, Łotwa; prof. dr inż. Miho Mihov, Bułgaria;
prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Leszek Powierża, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw., Polska; dr Wesley Clint Hoffmann, USA; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

3/2018

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2018 nr 3
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 3/2018:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Profesor Czesław Waszkiewicz uhonorowany tytułem doktora honoris causa SGGW w Warszawie

Wykład prof. dr. hab. inż. Czesława Waszkiewicza z okazji nadania mu tutułu doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uprawa roli a gospodarka wodna gleby – Włodzimierz Talarczyk, Łukasz Łowiński

Maszyny i urządzenia do aeracji i wentylacji trawników – Józef Fleszar, Edmund Dulcet, Sylwester Borowski, Robert Bujaczek, Jerzy Kaszkowiak

Ziarbit MOBILE – aplikacja wspomagająca proces suszenia i przechowywania ziarna zbóż – Karol Durczak, Jerzy Weres, Piotr Jurek

Uszkodzenia układu smarowania silników ciągników rolniczych a skuteczność systemu diagnostyki pokładowej – Zdzisław Chomik, Piotr Łagowski

Potrzeba organizacji systemu regeneracji części w krajowym systemie obsługi rolnictwa – Wiesław Tomczyk

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, na okładce: Uniwersalny aparat próżniowt z funkcją odzysku aromatu – SPOMASZ PLESZEW

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62,
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semjons Ivanovs, Łotwa; prof. dr inż. Miho Mihov, Bułgaria;
prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Leszek Powierża, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw., Polska; dr Wesley Clint Hoffmann, USA; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

4/2018

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2018 nr 4
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 4/2018:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Kształtowanie innowacji produktowej na przykładzie ładowacza czołowego Ł-110 – Janusz Rutkowski

Zabezpieczenia przeciążeniowe elementów roboczych narzędzi uprawowych – Włodzimierz Talarczyk, Łukasz Łowiński

Analiza rozwiązań konstrukcyjnych bron wirnikowych – Stanisław Gach, Krzysztof Kostyra, Jarosław Chlebowski,Jarosław Margielski, Paweł Biały

Wpływ doboru sprzętu na wydajność i komfort pracy pilarza przy wykonywaniu zabiegu czyszczeń późnych w drzewostaniesosnowym – Karol Tomczak, Arkadiusz Tomczak

Zmiany lepkości olejów silnikowych w ciągnikach rolniczych – Zdzisław Chomik, Jacek Smoleń

Ekonomiczna ocena technologii zbioru zielonek w formie bel cylindrycznych – Janusz Nowak, Andrzej Stępniewski,Wojciech Przystupa, Anna Stankiewicz, Kateryna Syera

Tytuł „Maszyna Roku 2018” dla prasoowijarki Kuhn FBP 3135 BalePack – Wiesław Woźniak

Z żałobnej karty

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, na okładce: Ładowacz czołowy Ł-110 (T202/8) – prod. AGROMASZ Janusz Gruszczewski, Mrągowo

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ: prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semjons Ivanovs, Łotwa; prof. dr inż. Miho Mihov, Bułgaria;
prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Leszek Powierża, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw., Polska; dr Wesley Clint Hoffmann, USA; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, 60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31,
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62, e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

CENA PRENUMERATY ROCZNEJ: 60,00 PLN, cena 1 egz.: 10,00 PLN.
NAKŁAD: min 1000 egz.

5/2018

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2018 nr 5
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 5/2018:

Image
Image
Image

W NUMERZE:

Autonomiczny robot polowy do pielęgnacji upraw szerokorzędowych nagrodzony na XII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie WynalazkówIWIS 2018 – Ryszard Chmielewski

Przyczepy transportowe i technologiczne w ofertach wystawców na targach Polagra-Premiery 2018 – Paweł Sęk, Tadeusz Sęk

Postęp w konstrukcji zespołów wysiewających siewników punktowych – Janusz Nowak, Wojciech Przystupa, Kateryna Syera, Iurii Gumeniuk

Współczesne technologie napraw ciągników rolniczych – Zdzisław Chomik

Metody oceny jakości pracy zespołów wysiewających siewników punktowych – Janusz Nowak, Wojciech Przystupa, Andrzej Stępniewski

Konstrukcja i zastosowanie głęboszy – Włodzimierz Talarczyk, Łukasz Łowiński

Naprawa ciągników rolniczych z zastosowaniem regeneracji zespołów i części – Zdzisław Chomik

Z żałobnej karty

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, na okładce: Ciągnik Lanz Bulldog z 1936 r. na XVII Ogólnopolskim Festiwalu Starych Ciągnikow i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ: prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof.
PIMR(z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semjons Ivanovs, Łotwa; prof. dr inż. Miho Mihov, Bułgaria;
prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Leszek Powierża, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. PIMR, Polska; dr Wesley Clint Hoffmann, USA; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

6/2018

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2018 nr 6
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 6/2018:

Image
Image
Image

W NUMERZE:

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn rolniczych – kluczowe kryterium kwalifikacji w konkursie „Wyrób na Medal” – Przemysław Niewiadomski, Katarzyna Bartłomiejczak

Metody pomiaru plonu pasz objętościowych połączone z terenowym mapowaniem plonu na potrzeby rolnictwa precyzyjnego – Maciej Ciechanowski, Tomasz Szulc, Roman Rogacki, Jacek Wojciechowski, Michał Zawada, Adrian Smela, Jan Szczepaniak

Narzędzia doprawiające glebę podczas orki – Włodzimierz Talarczyk, Łukasz Łowiński

Ekologiczne aspekty serwisowania maszyn rolniczych – Zdzisław Chomik

Projektowanie maszyn rolniczych na przykładzie agregatu uprawowo-siewnego z dozowaniem gnojowicy – Marcin Szczepaniak, Roman Rogacki, Jarosław Mac, Marek Szychta, Jacek Wojciechowski

Jubileuszowa XX Konferencja Krajowa nt. „Rolnictwo Ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju – techniki, technologie, produkcja żywności” Katarzyna Bartłomiejczak, Zbyszek Zbytek

Spis treści rocznika 2018

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, na okładce: Prototyp ekstrudera BX 500, „BIN” Sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof.
PIMR(z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semjons Ivanovs, Łotwa; prof. dr inż. Miho Mihov, Bułgaria;
prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Leszek Powierża, Polska; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś;
prof. dr hab. inż. Igor A. Shevchenko, Ukrain; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; prof. dr inż. Olexander V. Sydorchuk, Ukraina;
dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. PIMR, Polska; dr Wesley Clint Hoffmann, USA; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl