1/2012

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2012 nr 1

ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 1/2012:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Krajowy rynek ciągników i przyczep rolniczych w 2010 roku – Czesław Waszkiewicz, Marek Krajewski

Konkurs „Maszyna Rolnicza Roku 2012” – Tadeusz Pawlicki

Sukcesy wynalazców PIMR na międzynarodowych wystawach innowacji – Ryszard Chmielewski

Zasady zrównoważonego rozwoju budownictwa wiejskiego w aktach prawnych – Konrad Rudnik, Wacław Romaniuk

Produkt na rynku producentów maszyn rolniczych – ujęcie marketingowo-sprzedażowe – Przemysław Niewiadomski

Analiza efektywności wywozu drewna – Bolesław Porter

Zastosowanie Internetu do wspomagania decyzji w ochronie ziemniaka przed phytophthora infestans – Andrzej Wójtowicz, Tomasz Krasiński, Zbigniew Czaczyk

Analiza parametrów funkcjonalnych wentylatorów przenośników pneumatycznych do ziarna. Część 2. Wentylator pięciostopniowy – Florian Adamczyk, Paweł Frąckowiak, Stanisław Jankowiak, Grzegorz Wąchalski

Energetyczne wykorzystanie biogazu do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w średniej wielkości oczyszczalni ścieków. Część 1. Analiza techniczna – Tomasz Szul

Nowości

Instrukcja Wydawnicza Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
Internet http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr hab. inż. Valery O. Dubrovin, Ukraina; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyon
Ivanov, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Gvidas
Rutkauskas, Litwa; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; dr hab. inż. Jan Szczepaniak,
prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

2/2012

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2012 nr 2
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 2/2012:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Krajowy rynek narzędzi i maszyn rolniczych w 2010 roku – Czesław Waszkiewicz, Marek Krajewski

Międzynarodowa Wystawa Techniki Rolniczej AGRITECHNICA 2011. Część 1. – Florian Adamczyk

Działania w kierunku zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie budowy maszyn rolniczych. Część 1. – Przemysław Niewiadomski, Krzysztof Sterna

Nowoczesna produkcja ziemniaka w systemie rolnictwa integrowanego – Krzysztof Jabłoński

Efektywność wybranych technologii zrywki drewna długiego w lasach górskich – Tomasz Dudek

Wykorzystanie pakietu WITNESS do modelowania przebiegu procesów produkcyjnych w leśnictwie – Tomasz Nurek, Arkadiusz Gendek

Energetyczne wykorzystanie biogazu do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w średniej wielkości oczyszczalni ścieków. Część 2. Analiza ekonomiczna – Tomasz Szul

Analiza konkurencyjności ofert sprzedaży energii elektrycznej w taryfie B i C – Krzysztof Nęcka

Keramzyt – materiał o bardzo wielu zastosowaniach – Piotr Fornalczyk

Nowości

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
WWW: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr hab. inż. Valery O. Dubrovin, Ukraina; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyon
Ivanov, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Gvidas
Rutkauskas, Litwa; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; dr hab. inż. Jan Szczepaniak,
prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

3/2012

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2012 nr 3
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 3/2012:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa „POLAGRA-PREMIERY” 2012 – Stefan Feder, Tadeusz Pawlicki

Wpływ liczby i kształtu łopatek tarczy rozsiewającej na jakość wysiewanych nawozów – Czesław Waszkiewicz, Paweł Kacprzak

Problemy doskonalenia automatycznych systemów doju – Marek Gaworski

Pomiary odporności na korozję wżerową stali austenitycznej AISI 304 używanej do budowy cystern mleczarskich – Krzysztof Rokosz, Tadeusz Hryniewicz

Badania potencjłu energetycznego pozostałości popodukcyjnej z hodowli boczniaka – Dariusz Wiśniewski, Joanna Hałacz, Janusz Piechocki, Marian Piwowarski

Analiza zróżnicowania udziału biomasy w pokryciu zapotrzebowania na cieplo na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego – Tomasz Szul

Analiza wpływu zmiany czasu na przebieg grafiku obciążeń odbiorców wiejskich – Krzysztof Nęcka

Waloryzacja wybranych metod pozyskiwania i zrywki drewna w sosnowych drzewostanach przedrębnych – Stanisław Chmielewski, Bolesław Porter

Charakterystyka zrywki drewna miniforwarderem VIMEK 606 D – Włodzimierz Stempski, Zenon Pilarek

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
WWW: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr hab. inż. Valery O. Dubrovin, Ukraina; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyon
Ivanov, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Gvidas
Rutkauskas, Litwa; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; dr hab. inż. Jan Szczepaniak,
prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

4/2012

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2012 nr 4
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 4/2012:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

MiędzynarodowA wystawa Techniki Rolniczej AGRITECHNICA 2011. Część 2. – Florian Adamczyk

Parametry wyjściowe procesu diagnozowania ciągnika rolniczego – Czesław Rzeźnik, Piotr Rybacki, Żaneta Staszak, Karol Durczak

Analiza parametrów technicznych rozdrabniarko-kruszarki MJH-2,5 DTG do remontu i modernizacji dróg leśnych – Henryk Różański, Kszysztof Jabłoński

Maszyny przeznaczone do zbioru wysokołodygowych roslin energetycznych na małych plantacjach – Witold Niemiec, Feliks Stachowicz, Tomasz Trzepieciński

Analiza możliwości zagospodarowania pofermentu z biogazowni – Wojciech Czekała, Krzysztof Pilarski, Jacek Dach, Danuta Janczak, Magdalena Szymańska

Koncepcja wykorzystania sztucznych sieci neutronowych do prognozowania zawartości metanu w substratach – Krzysztof Koszela, Krzysztof Pilarski, Jadek Dach, Piotr Boniecki, Aleksander Jędruś

Ścieranie pazurów kur utrzymywaniych w klatkach – Adam Chmielowski

Proces obróbki skrzyni przekładniowej rozrzutnika obornika – kwalitologiczny wymiar pracy – Przemysław Niewiadomski, Natalia Pawlak

Analiza wytwarzania wyższych harmonicznych przez odbiorniki nieliniowe – Krzysztof Nęcka

Nowe ciągniki AGROTRON 400TTV – Wiesław Woźniak

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr hab. inż. Valery O. Dubrovin, Ukraina; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyon
Ivanov, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Gvidas
Rutkauskas, Litwa; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; dr hab. inż. Jan Szczepaniak,
prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

5/2012

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2012 nr 5
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 5/2012:

Image
Image
Image

W NUMERZE:

Wyposażenie gospodarstw rolnych w kombajny i silosokombajny w latach 1996-2010 – Arkadiusz Piwowar

Znaczenie promocji uzupełniającej w marketingu ekologicznym – Ewa Korelewska, Krzysztof Woźniak

Wpływ rodzaju surowca roślinnego na odporność brykietów na zrzut grawitacyjny – Andrzej Fiszer, Zbigniew Dworecki

Optymalne technologie pozyskiwania drewna energetycznego z cięć rębnych. Część I. Zrębki energetyczne – Henryk Różański, Krzysztof Jabłoński

Charakterystyka energetyczna obiektów oświatowych na przykładzie wybranej gminy powiatu krakowskiego – Tomasz Szul

Analiza zużycia paliw stałych w gospodarstwach rolnych Wielkopolski – Zbigniew Dworecki, Mariusz Adamski, Andrzej Fiszer, Mariusz Łoboda

Wpływ ilości zaszczepki bakteryjnej na długość rozruchu biogazowni – Krzysztof Pilarski, Kamil Witaszek, Jacek Dach, Damian Janczak, Magdalena Szymańska

Nowe rozwiązania w budowie siewników precyzyjnych. Część I. – Józef Kowalczuk, Janusz Zarajczyk, Dariusz Choszcz, Zbigniew Kaliniewicz, Piotr Markowski

Z żałobnej karty

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr hab. inż. Valery O. Dubrovin, Ukraina; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyon
Ivanov, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Gvidas
Rutkauskas, Litwa; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; dr hab. inż. Jan Szczepaniak,
prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

6/2012

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2012 nr 6
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 6/2012:

Image
Image
Image

W NUMERZE:

Złoty jubileusz Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – Marek Wiśniewski

Plany i wyzwania na rynku maszyn rolniczych w Polsce – wyniki badań włanych – Przemysław Niewiadomski

Nowe rozwiązania w budowie siewników precyzyjnych. Część 2. – Józef Kowalczyk, Janusz Zarajczyk, Dariusz Choszcz, Zdzisław Kaliniewicz, Piotr Markowski

Analiza produkcyjności gospodarstw ekologicznych w powiecie kraśnickim (województwo lubelskie) – Danuta Leszczyńska, Krzysztof Patkowski, Agnieszka Gryta

Analiza efektywności gospodarowania oraz poziomu technicznego wybranego gospodarstwa ekologicznego – Mariusz Adamski, Łukasz Pronobis, Zbigniew Dworecki

System transpoprtu cieczy o różnych lepkościach w spożywczych zakładach produkcyjnych – Agata Bieńczak, Jan Szczepaniak, Martyna Wilkońska

Stanowisko do badań pomp zębatych – Agata Bieńczak, Liliana Rak-Urbaniak, Albin Pera

Modelowanie oraz analiza wytrzymałościowa w aspekcie doboru optymalnych elementów konstrukcji na przykładzie agregatu do sadzenia ziemniaków – Marcin Szczepaniak, Piotr Wasieczko, Roman Rogacki

Spis rocznika 2012

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu patronem merytorycznym i współorganizatorem dwóch ogólnopolskich konkursów z zakresu serwisu technicznego maszyn rolniczych – Karol Durczak

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr hab. inż. Valery O. Dubrovin, Ukraina; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyon
Ivanov, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Gvidas
Rutkauskas, Litwa; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; dr hab. inż. Jan Szczepaniak,
prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl