1/2014

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2014 nr 1
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 1/2014:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Konkurs „Maszyna Rolnicza Roku 2014” – Tadeusz Pawlicki

Krajowy rynek wybranych narzędzi i maszyn rolniczych do produkcji roślinnej w latach 2008-2012 – Czesław Waszkiewicz, Marek Krajewski

Badania doświadczalne wieloczynnościowego agregatu do spulchniania gleby i niszczenia chwastów z jednoczesnym wprowadzeniem ciekłych nawozów i preparatów biologicznych – Piotr Wasieczko, Jacek Wojciechowski, Roman Rogacki

Wpływ rozwoju biogazowni w Polsce na dywersyfikację źródeł dochodów w rolnictwie – Agnieszka Pilarska, Krzysztof Pilarski, Piotr Boniecki, Krzysztof Dobrzański

Wyposażenie gospodarstw rolnych w Polsce w dojarki oraz schładzarki mleka – Arkadiusz Piwowar

Maszyny do grupowego owijania bel folią – Janusz Nowak, Wojciech Przystupa

Porównawcze badania właściwości sprężystych elementów dystansowych nadwozi pojazdów transportowych – Marek Gościański, Bartłomiej Dudziak

Wpływ konfiguracji przewodu nasiennego na proces transportu w siewnikach pneumatycznych – Łukasz Gierz, Konrad Włodarczyk

Analiza neuronowa wybranych parametrów zdolności wydojowej krów wysokowydajnych – Aleksander Jędruś, Piotr Boniecki

Wpływ zastosowania elektrofiltrów na poziom zapylenia powietrza usuwanego z kurnika – Przemysław Marek

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 4 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr hab. inż. Valery O. Dubrovin, Ukraina; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyon
Ivanov, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Gvidas
Rutkauskas, Litwa; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; dr hab. inż. Jan Szczepaniak,
prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

2/2014

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2014 nr 2
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 2/2014:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Sukcesy rozwiązań innowacyjnych – wynalazków PIMR Poznań i partnerów na międzynarodowych targach i wystawach innowacji w 2013 roku – Ryszard Chmielewski

Inwestycje w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie w Polsce w latach 2004-2011 – Arkadiusz Piwowar

Nowoczesne metody i perspektywy zagospodarowania nawozów naturalnycjh – Agnieszka Pilarska, Krzysztof Pilarski, Jacek Dach, Piotr Boniecki, Krzysztof Dobrzański

Warunki prowadzenia procesu fermentacji metanowej w biogazowni – Ewa Czerwińska, Katarzyna Kalinowska

Łuparki do produkcji drewna opałowego – Jerzy Kaszkowiak

Badania funkcjonalności działek siedliskowych w gospodarstwach towarowych na terenie powiatu płońskiego – Agata Pawłat-Zawrzykraj, Marcin Pisarski, Bogumiła Ślubowska

Badania temperatury powierzchni termoanemometrycznych indykatorów wypływu mleka z zastosowaniem kamery termowizyjnej – Aleksander Jędruś, Adam Luberański

Ocena niezawodności złożonego obiektu technicznego na przykładzie rozdrabniarki MJS-2,5 DTG – Henryk Różański, Krzysztof Jabłoński

Z żałobnej karty

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 4 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr hab. inż. Valery O. Dubrovin, Ukraina; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyon
Ivanov, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Gvidas
Rutkauskas, Litwa; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; dr hab. inż. Jan Szczepaniak,
prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

3/2014

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2014 nr 3
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 3/2014:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Geografia dostaw drewna do wybranego zakładu – Krzysztof Czyżyk, Bolesław Porter

Rolki posuwu głowic harwesterowych – Adam Węgrzyn, Norbert Leszczyński

Wykorzystanie elektrochemicznej metody potencjodynamicznej polaryzacji do określania wpływu środowiska pracy na elementy robocze maszyn rolniczych – Krzysztof Rokosz, Tadeusz Hryniewicz, Tomasz Piskier

Zastosowanie metod fotogrametrycznych w badaniach pojazdów rolniczych – Ryszard Grzechowiak, Jarosław Mac

Efektywność brykietowania wybranych roślin energetycznych. Część 1. – Ryszard Kulig

Automatyzacji i robotyzacja w żywieniu bydła – Marcin Majchrzak

Kosiarki automatyczne do pielęgnacji trawników (roboty koszące) – Edmund Dulcet

Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa „POLAGRA-PREMIERY 2014” – Tadeusz Pawlicki, Stefan Feder

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 4 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr hab. inż. Valery O. Dubrovin, Ukraina; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyon
Ivanov, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Gvidas
Rutkauskas, Litwa; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; dr hab. inż. Jan Szczepaniak,
prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

4/2014

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2014 nr 4
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 4/2014:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Wariantowanie rozwiązań konstrukcyjnych maszyn wielozadaniowych do renowacji cieków wodnych – Janusz Rutkowsi, Tadeusz Pawłowski, Jan Szczepaniak, Marek Szychta, Łukasz Łukasiak, Paweł Bąkiewicz

Kształtowanie warunków mikroklimatu w budynkach inwentarskich dla bydła – Kamila Mazur

Rozwiązania konstrukcyjne zespołu posuwu harwesterowych głowic rolkowych – Adam Węgrzyn, Norbert Leszczyński, Józef Kowalczyk, Janusz Zarajczyk

Geometryczny model 3D maszyny do czyszczenia i polerowania warzyw korzeniowych oraz ziemniaków – Florian Adamczyk, Paweł Frąckowiak, Wojciech Spychała, Grzegorz Wąchalski

System informatyczny HISTOLAB 2013 v.2.0 wspomagający ocenę geometryczną płodów rolnych – Krzysztof Przybył, Daniel Młyński, Piotr Boniecki

Efektywność brykietowania wybranych roślin energetycznych. Część 2. – Ryszard Kulig

Porównanie efektywności energetycznej w technologii produkcji żyta przeznaczonego na biogaz i bioetanol – Tomasz Piskier, Tomasz R. Sekutowski, Leszek Majchrzak

Ocena funkcjonalna czujników temperatury zamontowanych w kubkach udojowych w warunkach laboratoryjnych. Część 1. – Aleksander Jędruś, Krystian Szeremeta

Wpływ błędów produkcyjnych elementów dystansowych nadwozi pojazdów transportowych na ich własności sprężyste – Bartłomiej Dudziak, Marek Gościański

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 4 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr hab. inż. Valery O. Dubrovin, Ukraina; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyon
Ivanov, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Gvidas
Rutkauskas, Litwa; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; dr hab. inż. Jan Szczepaniak,
prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

5/2014

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2014 nr 5
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 5/2014:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Jubileusz 60-lecia „Techniki Rolniczej Ogrodniczej Leśnej” (1) – Tadeusz Pawlicki

70-lecie prof. Czesława Waszkiewicza – Tadeusz Pawlicki

Działania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie dbałości o stosowanie bezpiecznych technicznych środków do produkcji rolnej – Sławomir Stafijowski

Nowe metody czyszczenia i sortowania nasion – Wojciech Przystupa, Paweł Markiewicz, Janusz Nowak

Ocena funkcjonalna czujników temperatury zamontowanych w kubkach udojowych w warunkach laboratoryjnych, Część 2. – Aleksander Jędruś, Krystian Szeremeta

Analiza wpływu destabilizacji wybranych parametrów pracy komory fermentacyjnej biogazowni rolniczej na efektywność produkcji gazu – Mariusz Adamski, Zbigniew Dworecki, Łukasz Pronobis, Andrzej Fiszer

System informatyczny wspomagający organizację pracy maszyn rolniczych – Michał Prętkowski, Piotr Stanisławski, Krzysztof Przybył, Barbara Raba, Zbigniew Gała

Porównanie systemów ogrzewania wykorzystujących energię niekonwencjonalną – Robert Dzierżanowski

Wskaźniki głębokości wytwarzannia a koszty na przykładzie przekładni ślimakowej napędu rozrzutnika obornika – Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski

Symulacje komputerowe w projektowaniu urządzeń mieszających stosowanych w przemyśle spożywczym – Paweł Dudziński, Agata Bieńczak, Dominik Dembicki, Jacek Marcinkiewicz

Już po raz trzeci Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu objął patronatem merytorycznym ogólnopolski konkurs „Mechanik na Medal” – Żaneta Staszak, Taiana Buchwald

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 4 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr hab. inż. Valery O. Dubrovin, Ukraina; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyon
Ivanov, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Gvidas
Rutkauskas, Litwa; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; dr hab. inż. Jan Szczepaniak,
prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

 

6/2014

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2014 nr 6
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 6/2014:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Jubileusz 60-lecia „Techniki Rolniczej Ogrodniczej Leśnej” (II) – Tadeusz Pawlicki

Biogazownie rolnicze w Polsce – lokalizacja i parametry techniczne instalacji – Arkadiusz Piwowar

Znaczenie recyrkulacji fermentującego substratu między komorą główną i pofermentacyjną biogazowni rolniczej w odniesieniu do wybranych parametrów kontrolnych procesu – Łukasz Pronobis, Zbigniew Dworecki, Mariusz Adamski, Andrzej Fiszer

Wykorzystanie metod alternatywnych do szacowania wskaźnika masowego nagromadzenia odpadów u odbiorców wiejskich – Krzysztof Nęcka, Tomasz Szul

Wielowariantowa analiza wytrzymałościowa ramy nosnej maszyny na przykładzie agregatu uprawowo-siewnego z mechatronicznym układem sterowania wysiewem – Marcin Szczepaniak, Roman Rogacki, Jarosław Mac

Samozaładowcze transportery bel cylindrycznych z materiałów roślinnych – Anna Krawczuk, Janusz Nowak

Wpływ zrywki drewna skiderem linowym na wierzchnią warstwę gleby w drzewostanie sosnowym – Dariusz Błażejczak, Grzegorz Halak, Kinga Śnieg

Z żałobnej karty

Spis treści rocznika 2014 czasopisma „Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna”

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 4 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, zdjęcie na okładce: Paweł Frąckowiak

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62,
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw.

RADA NAUKOWA:
prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c. (przewodniczący Rady), Polska; dr inż. Tadeusz Pawłowski, prof.
nadzw. (z-ca przewodniczącego Rady), Polska; prof. dr hab. inż. Bronisław Dawidowski, Polska; prof. dr hab. inż. Alexander A.
Doudkin, Białoruś; prof. dr hab. inż. Valery O. Dubrovin, Ukraina; prof. dr inż. Jürgen Hahn, Niemcy; prof. dr hab. inż. Semyon
Ivanov, Łotwa; dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. nadzw., Polska; dr inż. Vadim O. Kitikov, Białoruś; prof. dr John E.
Morrison, Jr., USA; prof. dr hab. inż. Vladimir D. Popov, Rosja; prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, Polska; dr inż. Gvidas
Rutkauskas, Litwa; dr inż. Vladimir G. Samosiuk, Białoruś; prof. dr inż. Dmitri S. Strebkov, Rosja; dr hab. inż. Jan Szczepaniak,
prof. nadzw., Polska; prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, Polska; prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, Polska.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-266,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl