1/2019

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2019 nr 1
ISSN: 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 1/2019:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Od Redaktora Naczelnego

Sukcesy wynalazków PIMR i partnerów na międzynarodowych targach i wystawach innowacji oraz w konkursach ogólnopolskich i giełdzie wynalazków w 2018 roku (Ryszard Chmielewski)

Podstawowe rodzaje systemów wizyjnych stosowanych w nowoczesnym rolnictwie (Ryszard Grzechowiak)

Systemy wizyjne we współczesnym rolnictwie (Michał Zawada, Maciej Ciechanowski, Tomasz Szulc, Marek Szychta, Adraim Smela, Rafał Kamprowski)

Nowoczesne rozwiązania techniczne stosowane w samojezdnych sieczkarniach do zbioru kukurydzy na kiszonkę (Krzysztof Krzyżaniak, Ireneusz Kowalik)

Postrzeganie jakości ciągników rolniczych w zależności od ich wieku (Karol Durczak, Radosław Kozłowski)

Porównanie mocy kotłów z potrzebami cieplnymi budynków mieszkalnych na obszarach wiejskich (Tomasz Szul)

Z żałobnej karty

Dla biznesu, dla nauki, dla polskiej gospodarki powstaje Sieć Badawcza Łukasiewicz

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów.
Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87 12 222, fax +48 61 879 32 62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
dr hab. inż. Florian Adamczyk, prof. PIMR (red. nacz.), mgr Agnieszka Klembalska (z-ca red. nacz.),
dr Jorge Barriga (red. pomocniczy), mgr inż. Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis (sekretarz redakcji).

Redaktorzy tematyczni:
Technika Rolnicza: prof. dr hab. Aleksander Lisowski (SGGW, Warszawa), dr hab. inż Paweł Kiełbasa (UR, Kraków)
Technika Ogrodnicza: prof. hab. inż. Sławomir Kurpaska (UR Kraków)
Technika Leśna: dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW (Warszawa), dr hab. inż Paweł Tyłek, prof. UR Kraków

RADA NAUKOWA:
Członkowie Rady Naukowej czasopisma:

 1. Przewodniczący – dr hab. inż. Piotr Szulc, prof. UP Poznań
 2. Prof. Dr. R. Cengiz Akdeniz, Ege University, Izmir, Turkey
 3. Dr inż. Julia Gościańska-Łowińska, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 4. Dr inż. Jürgen Hahn, Department of Biomedical Engineering at Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, USA
 5. Dr inż. Raida Jirjis, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Szwecja
 6. Dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. PP, Politechnika Poznańska, Polska
 7. Dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 8. Dr hab. inż. Sławomir Obidziński, Politechnika Białostocka, Polska
 9. Dr Luigi Pari, Council for Agricultural Research and Agricultural Economy Analysis, CREA, Research Unit for Agricultural Engineering, Rzym, Włochy
 10. Dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. PIMR, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 11. Dr inż. Ralf Pecenka, Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, ATB Post Harvest Technology, Postdam, Niemcy
 12. Dr inż. Fernando Sebastián, CIRCE – Research Centre for Energy Resources and Consumption, BERA Group – Natural Resources Area, Zaragoza, Hiszpania
 13. Dr inż. Olexander V. Sydorchuk, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, National Scientific Centre “Institute for Agricultural Engineering and Electrification”, Glevakha, Kyiv region, Ukraina
 14. Prof. Dr. Mikio Umeda, Kyoto University, Japan
 15. Dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. PIMR, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 16. Prof. dr hab. inż. Józef Walczyk, dr h.c., UR Kraków, Polska

Projekt okładki: mgr Wiesław Woźniak, mgr inż. Łukasz Łowiński

ADRES REDAKCJI:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61  87 12 266,  fax +48 61 879 32 62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

2/2019

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2019 nr 2
ISSN: 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 2/2019:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Uprawa szparaga (Asparagus officialis L.) jako surowca o właściwościach funkcjonalnych. Cz. I. Charakterystyka towaroznawcza – Oskar Szczepaniak,Marcin Dziedziński, Daria Szymanowska, Piotr Szulc, Dorota Bielec, Joanna Kobus-Cisowska

Przegląd konstrukcji maszyn do zbioru wikliny – Dawid Kapela, Florian Adamczyk, Michał Szaroleta, Grzegorz Wąchalski

Przegląd parametrów technicznych i cech użytkowych siewników uniwersalnych. Cz. 1. Siewniki mechaniczne -Elwira Ślesicka, Piotr Markowski, Łukasz Gierz

Potencjał biogazu rolniczego na tle innych rodzajów OZE – Jakub Pulka, Isaias Emilio Paulino Do Carmo, Kacper Dach, Jakub Mazurkiewicz

Uniwersalne stanowisko badawcze urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE) – Krzysztof Zembrowski, Tadeusz Pawłowski,Michał Klonowski, Maciej Polasik, Marek Danielak

Metoda fotogrametryczna w ocenie przemieszczeń konstrukcji wielkogabarytowych – na przykładzie silosu zbożowego – Jacek Kromulski, Jarosław Mac,Ryszard Grzechowiak

Zastosowanie komputerowych systemów wizyjnych w sterowaniu autonomicznymi robotami rolniczymi – Ryszard Grzechowiak

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów.
Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31,
tel. +48 61 87 12 222, fax +48 61 879 32 62,
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: https://www.pimr.eu/

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
dr hab. inż. Florian Adamczyk, prof. PIMR (red. nacz.), mgr Agnieszka Klembalska (z-ca red. nacz.),
dr Jorge Barriga (red. pomocniczy), mgr inż. Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis (sekretarz redakcji).

Redaktorzy tematyczni:
Technika Rolnicza: prof. dr hab. Aleksander Lisowski (SGGW, Warszawa), dr hab. inż Paweł Kiełbasa (UR, Kraków)
Technika Ogrodnicza: prof. hab. inż. Sławomir Kurpaska (UR Kraków)
Technika Leśna: dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW (Warszawa), dr hab. inż Paweł Tyłek, prof. UR Kraków

RADA NAUKOWA:
Członkowie Rady Naukowej czasopisma:

 1. Przewodniczący – dr hab. inż. Piotr Szulc, prof. UPP, Poznań, Polska
 2. Prof. Dr. R. Cengiz Akdeniz, Ege University, Izmir, Turkey
 3. Dr inż. Julia Gościańska-Łowińska, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 4. Dr inż. Jürgen Hahn, Department of Biomedical Engineering at Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, USA
 5. Dr inż. Raida Jirjis, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Szwecja
 6. Dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. PP, Politechnika Poznańska, Polska
 7. Dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 8. Dr hab. inż. Sławomir Obidziński, Politechnika Białostocka, Polska
 9. Dr Luigi Pari, Council for Agricultural Research and Agricultural Economy Analysis, CREA, Research Unit for Agricultural Engineering, Rzym, Włochy
 10. Dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. PIMR, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 11. Dr inż. Ralf Pecenka, Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, ATB Post Harvest Technology, Postdam, Niemcy
 12. Dr inż. Fernando Sebastián, CIRCE – Research Centre for Energy Resources and Consumption, BERA Group – Natural Resources Area, Zaragoza, Hiszpania
 13. Dr inż. Olexander V. Sydorchuk, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, National Scientific Centre “Institute for Agricultural Engineering and Electrification”, Glevakha, Kyiv region, Ukraina
 14. Prof. Dr. Mikio Umeda, Kyoto University, Japan
 15. Dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. PIMR, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 16. Prof. dr hab. inż. Józef Walczyk, dr h.c., UR Kraków, Polska

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, zdjęcia: Joanna Kobus-Cisowska, Dorota Bielec

ADRES REDAKCJI:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87 12 266, fax +48 61 879 32 62,
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

3/2019

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2019 nr 3
ISSN: 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 3/2019:

Image
Image
Image

W NUMERZE:

Innowacyjne rozwiązania nagrodzone w ogólnopolskich konkursach w I półroczu 2019 roku – Ryszard Chmielewski

Uprawa szparaga (Asparagus officialis L.) jako surowca o właściwościach funkcjonalnych. Cz. II. Charakterystyka żywieniowa – Marcin Dziedziński, Oskar Szczepaniak, Daria Szymanowska, Piotr Szulc, Dorota Bielec, Joanna Kobus-Cisowska

Chmiel (Humulus lupulus L.) jako surowiec o właściwościach prozdrowotnych: aktualny stan wiedzy – Oskar Szczepaniak, Marcin Dziedziński, Joanna Kobus-Cisowska, Piotr Szulc, Daria Szymanowska, Magdalena Sudyka, Elżbieta Goryńska-Goldmann

Wpływ sposobu siewu i nawożenia na stan ilościowy roślin kukurydzy – Piotr Szulc, Małgorzata Jagła, Daniel Kraulis

Zastosowanie satelitarnych wskaźników teledetekcyjnych do monitorowania uwilgocenia biomasy w uprawach miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus) – Katarzyna Kubiak, Jan Kotlarz

Niekonwencjonalne narzędzia i maszyny uprawowe – Włodzimierz Talarczyk, Łukasz Łowiński

Ocena poprawności doboru mocy grzejników w instalacjach z gazowymi źródłami ciepła w budynkach jednorodzinnych – Tomasz Szul

Typoszereg aktywnych zgrabiarek podbieraczowo-taśmowych z mechatronicznym systemem sterowania zespołami roboczymi i rejestracją plonu. (Projekt nr POIR.04.01.04-00-0048/15-00)

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów.
Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87 12 222, fax +48 61 879 32 62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: https://www.pimr.eu/

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
dr hab. inż. Florian Adamczyk, prof. PIMR (red. nacz.), mgr Agnieszka Klembalska (z-ca red. nacz.),
dr Jorge Barriga (red. pomocniczy), mgr inż. Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis (sekretarz redakcji).

Redaktorzy tematyczni:
Technika Rolnicza: prof. dr hab. Aleksander Lisowski (SGGW, Warszawa), dr hab. inż Paweł Kiełbasa (UR, Kraków)
Technika Ogrodnicza: prof. hab. inż. Sławomir Kurpaska (UR Kraków)
Technika Leśna: dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW (Warszawa), dr hab. inż Paweł Tyłek, prof. UR Kraków

RADA NAUKOWA:
Członkowie Rady Naukowej czasopisma:

 1. Przewodniczący - dr hab. inż. Piotr Szulc, prof. UPP, Poznań, Polska
 2. Prof. Dr. R. Cengiz Akdeniz, Ege University, Izmir, Turkey
 3. Dr inż. Julia Gościańska-Łowińska, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 4. Dr inż. Jürgen Hahn, Department of Biomedical Engineering at Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, USA
 5. Dr inż. Raida Jirjis, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Szwecja
 6. Dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. PP, Politechnika Poznańska, Polska
 7. Dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 8. Dr hab. inż. Sławomir Obidziński, Politechnika Białostocka, Polska
 9. Dr Luigi Pari, Council for Agricultural Research and Agricultural Economy Analysis, CREA, Research Unit for Agricultural Engineering, Rzym, Włochy
 10. Dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. PIMR, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 11. Dr inż. Ralf Pecenka, Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, ATB Post Harvest Technology, Postdam, Niemcy
 12. Dr inż. Fernando Sebastián, CIRCE – Research Centre for Energy Resources and Consumption, BERA Group – Natural Resources Area, Zaragoza, Hiszpania
 13. Dr inż. Olexander V. Sydorchuk, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, National Scientific Centre “Institute for Agricultural Engineering and Electrification”, Glevakha, Kyiv region, Ukraina
 14. Prof. Dr. Mikio Umeda, Kyoto University, Japan
 15. Dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. PIMR, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 16. Prof. dr hab. inż. Józef Walczyk, dr h.c., UR Kraków, Polska

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

ADRES REDAKCJI:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87 12 266, fax +48 61 879 32 62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

4/2019

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2019 nr 4
ISSN: 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 4/2019:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Uprawa roli i mechaniczna pielęgnacja roślin w świetle Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej
Włodzimierz Talarczyk, Łukasz Łowiński

Wstępne badania właściwości mechanicznych górnej warstwy korzeniowej roślin terenów wodno-błotnych z wykorzystaniem nowych przyrządów
Krzysztof Zembrowski

Stanowisko do badania mechanicznych właściwości górnej warstwy korzeniowej roślin na terenach wodno-błotnych
Krzysztof Zembrowski, Marek Danielak

Ocena zróżnicowania udziału lokalnych źródeł biomasy w zaspokojeniu potrzeb cieplnych na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego
Tomasz Szul

Żywność z upraw ekologicznych i konwencjonalnych oraz sposoby jej znakowania
Łukasz Malinowski, Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Sławomir Obidziński, Małgorzata Krasowska, Magdalena Dołżyńska

Ocena wybranych właściwości fizykochemicznych mieszanek paszowych z produktów ubocznych z przetwórstwa rolno-spożywczego
Dorota Jóźwiak, Małgorzata Krasowska, Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Magdalena Dołżyńska

Sprzęt ułatwiający zakiszanie zielonki w pryzmach lub silosach przejazdowych
Włodzimierz Talarczyk, Łukasz Łowiński, Tomasz Szulc

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów.
Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87 12 222, fax +48 61 879 32 62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: https://www.pimr.eu/

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
dr hab. inż. Florian Adamczyk, prof. PIMR (red. nacz.), mgr Agnieszka Klembalska (z-ca red. nacz.),
dr Jorge Barriga (red. pomocniczy), mgr inż. Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis (sekretarz redakcji).

Redaktorzy tematyczni:
Technika Rolnicza: prof. dr hab. Aleksander Lisowski (SGGW, Warszawa), dr hab. inż Paweł Kiełbasa (UR, Kraków)
Technika Ogrodnicza: prof. hab. inż. Sławomir Kurpaska (UR Kraków)
Technika Leśna: dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW (Warszawa), dr hab. inż Paweł Tyłek, prof. UR Kraków

RADA NAUKOWA:
Członkowie Rady Naukowej czasopisma:

 1. Przewodniczący – dr hab. inż. Piotr Szulc, prof. UPP, Poznań, Polska
 2. Prof. Dr. R. Cengiz Akdeniz, Ege University, Izmir, Turkey
 3. Dr inż. Julia Gościańska-Łowińska, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 4. Dr inż. Jürgen Hahn, Department of Biomedical Engineering at Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, USA
 5. Dr inż. Raida Jirjis, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Szwecja
 6. Dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. PP, Politechnika Poznańska, Polska
 7. Dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 8. Dr hab. inż. Sławomir Obidziński, Politechnika Białostocka, Polska
 9. Dr Luigi Pari, Council for Agricultural Research and Agricultural Economy Analysis, CREA, Research Unit for Agricultural Engineering, Rzym, Włochy
 10. Dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. PIMR, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 11. Dr inż. Ralf Pecenka, Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, ATB Post Harvest Technology, Postdam, Niemcy
 12. Dr inż. Fernando Sebastián, CIRCE – Research Centre for Energy Resources and Consumption, BERA Group – Natural Resources Area, Zaragoza, Hiszpania
 13. Dr inż. Olexander V. Sydorchuk, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, National Scientific Centre “Institute for Agricultural Engineering and Electrification”, Glevakha, Kyiv region, Ukraina
 14. Prof. Dr. Mikio Umeda, Kyoto University, Japan
 15. Dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. PIMR, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 16. Prof. dr hab. inż. Józef Walczyk, dr h.c., UR Kraków, Polska

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

ADRES REDAKCJI:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87 12 266, fax +48 61 879 32 62,
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

5/2019

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2019 nr 5
ISSN: 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 5/2019:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Niekonwencjonalne sposoby siewu
Włodzimierz Talarczyk, Łukasz Łowiński, Tomasz Szulc

Agregat uprawowy do inspektów szkółkarskich
Paweł Tylek, Józef Walczyk, Łukasz Mateusiak

Wpływ rzędowej aplikacji nawozu NP na krzewienie roślin kukurydzy (Zea mays L.)
Piotr Szulc, Daniel Krauklis, Weronika Baldys, Aleksandra Telichowska

Wpływ głębokości aplikacji nawozu NP na zdrowotność roślin kukurydzy
Piotr Szulc, Katarzyna Ambroży-Deręgowska, Iwona Mejza, Weronika Baldys

Charakterystyka czeremchy (Prunus) pozyskanej z ekosystemów naturalnych
Aleksandra Telichowska, Marcin Dziedziński, Oskar Szczepaniak, Joanna Kobus-Cisowska

Pigwowiec japoński (Chaenomeles japonica L.) jako surowiec o właściwościach prozdrowotnych – aktualny stan wiedzy
Szymon Byczkiewicz, Joanna Kobus-Cisowska, Piotr Szulc, Aleksandra Telichowska, Oskar Szczepaniak, Marcin Dziedziński

Z żałobnej karty

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów.
Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87 12 222, fax +48 61 879 32 62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: https://www.pimr.eu/

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
dr hab. inż. Florian Adamczyk, prof. PIMR (red. nacz.), mgr Agnieszka Klembalska (z-ca red. nacz.),
dr Jorge Barriga (red. pomocniczy), mgr inż. Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis (sekretarz redakcji).

Redaktorzy tematyczni:
Technika Rolnicza: prof. dr hab. Aleksander Lisowski (SGGW, Warszawa), dr hab. inż Paweł Kiełbasa (UR, Kraków)
Technika Ogrodnicza: prof. hab. inż. Sławomir Kurpaska (UR Kraków)
Technika Leśna: dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW (Warszawa), dr hab. inż Paweł Tyłek, prof. UR Kraków

RADA NAUKOWA:
Członkowie Rady Naukowej czasopisma:

 1. Przewodniczący – dr hab. inż. Piotr Szulc, prof. UPP, Poznań, Polska
 2. Prof. Dr. R. Cengiz Akdeniz, Ege University, Izmir, Turkey
 3. Dr inż. Julia Gościańska-Łowińska, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 4. Dr inż. Jürgen Hahn, Department of Biomedical Engineering at Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, USA
 5. Dr inż. Raida Jirjis, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Szwecja
 6. Dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. PP, Politechnika Poznańska, Polska
 7. Dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 8. Dr hab. inż. Sławomir Obidziński, Politechnika Białostocka, Polska
 9. Dr Luigi Pari, Council for Agricultural Research and Agricultural Economy Analysis, CREA, Research Unit for Agricultural Engineering, Rzym, Włochy
 10. Dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. PIMR, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 11. Dr inż. Ralf Pecenka, Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, ATB Post Harvest Technology, Postdam, Niemcy
 12. Dr inż. Fernando Sebastián, CIRCE – Research Centre for Energy Resources and Consumption, BERA Group – Natural Resources Area, Zaragoza, Hiszpania
 13. Dr inż. Olexander V. Sydorchuk, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, National Scientific Centre “Institute for Agricultural Engineering and Electrification”, Glevakha, Kyiv region, Ukraina
 14. Prof. Dr. Mikio Umeda, Kyoto University, Japan
 15. Dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. PIMR, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 16. Prof. dr hab. inż. Józef Walczyk, dr h.c., UR Kraków, Polska

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

ADRES REDAKCJI:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87 12 266, fax +48 61 879 32 62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

6/2019

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2019 nr 6
ISSN: 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 6/2019:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Konkurencyjność sektora maszyn rolniczych jako przyczynek dyskursu o jego dojrzałości
Przemysław Niewiadomski

Nowoczesne systemy kontrolno-sterujące stosowane w kombajnach do zbioru zbóż
Krzysztof Krzyżaniak, Ireneusz Kowalik

Badania sensoryczne formulacji typu krem przygotowanych z surowców naturalnych
Dariusz Kikut-Ligaj

Zawartość polifenoli oraz aktywność przeciwutleniająca owoców wybranych gatunków dzikiej róży
Aleksandra Telichowska, Joanna Kobus-Cisowska, Piotr Szulc, Jakub Mikołajczak, Szymon Byczkiewicz

Wykrywanie roślin GMO tolerujących glifosynat z wykorzystaniem biosensora DNA
Marta Ligaj

Ocena zawartości polifenoli oraz aktywność przeciwutleniająca trawy jęczmiennej (Hordeum vulgare L.) ze zbóż jarych i ozimych
Aleksandra Telichowska, Szymon Byczkiewicz, Joanna Kobus-Cisowska, Alicja Saworska, Piotr Szulc, Weronika Anna Kusek

Spis treści rocznika 2019

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów.
Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31,
tel. +48 61 87 12 222, fax +48 61 879 32 62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: https://www.pimr.eu/

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
dr hab. inż. Florian Adamczyk, prof. PIMR (red. nacz.), mgr Agnieszka Klembalska (z-ca red. nacz.),
dr Jorge Barriga (red. pomocniczy), mgr inż. Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis (sekretarz redakcji).

Redaktorzy tematyczni:
Technika Rolnicza: prof. dr hab. Aleksander Lisowski (SGGW, Warszawa), dr hab. inż Paweł Kiełbasa (UR, Kraków)
Technika Ogrodnicza: prof. hab. inż. Sławomir Kurpaska (UR Kraków)
Technika Leśna: dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW (Warszawa), dr hab. inż Paweł Tyłek, prof. UR Kraków

RADA NAUKOWA:
Członkowie Rady Naukowej czasopisma:

 1. Przewodniczący – dr hab. inż. Piotr Szulc, prof. UPP, Poznań, Polska
 2. Prof. Dr. R. Cengiz Akdeniz, Ege University, Izmir, Turkey
 3. Dr inż. Julia Gościańska-Łowińska, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 4. Dr inż. Jürgen Hahn, Department of Biomedical Engineering at Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, USA
 5. Dr inż. Raida Jirjis, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Szwecja
 6. Dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. PP, Politechnika Poznańska, Polska
 7. Dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 8. Dr hab. inż. Sławomir Obidziński, Politechnika Białostocka, Polska
 9. Dr Luigi Pari, Council for Agricultural Research and Agricultural Economy Analysis, CREA, Research Unit for Agricultural Engineering, Rzym, Włochy
 10. Dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. PIMR, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 11. Dr inż. Ralf Pecenka, Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, ATB Post Harvest Technology, Postdam, Niemcy
 12. Dr inż. Fernando Sebastián, CIRCE – Research Centre for Energy Resources and Consumption, BERA Group – Natural Resources Area, Zaragoza, Hiszpania
 13. Dr inż. Olexander V. Sydorchuk, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, National Scientific Centre “Institute for Agricultural Engineering and Electrification”, Glevakha, Kyiv region, Ukraina
 14. Prof. Dr. Mikio Umeda, Kyoto University, Japan
 15. Dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. PIMR, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 16. Prof. dr hab. inż. Józef Walczyk, dr h.c., UR Kraków, Polska

Projekt okładki: mgr Wiesław Woźniak

ADRES REDAKCJI:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87 12 266, fax +48 61 879 32 62
e-mail: wydawnictwo@pimr.poznan.pl