1/2008

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2008 nr 1
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 1/2008:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Kierunki rozwoju techniki rolniczej – Zdzisław KOŚMICKI

Europejskie procedury FITNET przykładem transformacji wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn – Józef SZALA

Rola badań w rozwoju konstrukcji i eksploatacji maszyn rolniczych – Tadeusz PAWŁOWSKI

Współczesne narzędzia wspomagające projektowanie maszyn rolniczych – Jan SZCZEPANIAK

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl


REDAGUJE ZESPÓŁ:

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.


RADA PROGRAMOWA:

prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.


ADRES REDAKCJI:

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

2/2008

 

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2008 nr 2
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 2/2008:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa „Polagra – Premiery” 2008 – Tadeusz PAWLICKI, Stefan FEDER

Imprezy towarzyszące Międzynarodowym targom Mechanizacji Rolnictwa „Polagra – Premiery” 2008 – Zdzisław KOŚMICKI, Tadeusz PAWLICKI

Analiza zmian krajowego rynku ciągników i przyczep rolniczych – Czesław WASZKIEWICZ, Jerzy LIPIEC

Separator sitowy do analizy rozkładu długości sieczki – Aleksander LISOWSKI, Łukasz SAR, Krzysztof Świątek, Krzysztof KOSTYRA

Tendencje rozwojowe głowic ścinkowych. Część III – Jacek BRZÓZKO, Michał FRONCZEK

Badania porównawcze rozdrabniaczy leśnych – Michał MAKSYMIAK

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

3/2008

 

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2008 nr 3
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 3/2008:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Koncepcja maszyny do zbioru wierzby krzewiastej – Tomasz Nowakowski, Aleksande Lisowski, Adam Strużyk

Analiza zmian na krajowym rynku narzędzi i maszyn rolniczych do produkcji roślinnej – Czesław Waszkiewicz, Jerzy Lipiec

Tendencje w rozwoju konstrukcji owijarek do bel podsuszonej zielonki – Stanisław Gach, Krzysztof Korpysz, Semen Ivanov, Ireneusz Skonieczny

Wpływ zrywki drewna na zmiany wybranych właściwości fizycznych piasku gliniastego – Jan Jurga, Jacek Pisarski

Analiza parametrów technicznych i eksploatacyjnych profesjonalnych wysięgnikowych pilarek spalinowych oferowanych na rynku europejskim – Krzysztof Wójcik

Zespoły mieszające w wozach paszowych. Cz. 1. Zespoły mieszające poziome – Paweł Sęk

Możliwości wykorzystania kombajnów zbożowych do zbioru kukurydzy i roślin niezbożowych – Mariusz Szymanek, Wojciech Tanaś, Paweł Zagajski, Kazimierz A. Dreszer

Nowości w technice rolniczej – Józef Kobylarz

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

4/2008

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2008 nr 4
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 4/2008:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Analiza wydajności półpodwieszonej zrywki drewna na przykładzie maszyn TIMBERJACK 1010 i VALMET 860.3 – Michał Maksymiak, Andrzej Grieger

Analiza zmian na krajowym rynku maszyn do zbioru – Czesław Waszkiewicz, Jerzy Lipiec

Analiza możliwości wykorzystania różnego typu owijarek do bel podsuszonej zielonki – Stanisław Gach, Krzysztof Korpysz, Semion Ivanov, Ireneusz Skonieczny

Gnojowica a ochrona środowiska naturalnego – Zbyszek Zbytek, Włodzimierz Talarczyk

System wspomagający obliczenia konstrukcyjne połączeń śrubowych – Mariusz Łoboda, Adam Krysztofiak, Zbigniew Dworecki, Krzysztof Konopa

Zespoły mieszające w wozach paszowych. Cz. 2. Zespoły mieszające pionowe i łopatowo-bębnowe – Paweł Sęk

Neuronowa analiza wpływu sposobu doju i wybranych cech zootechnicznych krów na liczbę komórek somatycznych w mleku – Aleksander Jędruś, Paweł Niżewski, Marian Lipiński, Piotr Boniecki

Nowości w technice rolniczej – Józef Kobylarz

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

5/2008

 

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2008 nr 5
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 5/2008:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Rozwiązania konstrukcyjne adapterów stosowane w roztrząsaczach obornika – Czesław Waszkiewicz, Jacek Sadowski

Analiza wydajności pracy miniforwardera VIMEK 606 TT w trakcie zrywki w drzewostanie trzebieżowym – Michał Maksymiak, Andrzej Grieger

Potencjał energetyczny rzepaku w województwie podkarpackim – Tomasz Szul

Techniki aplikacji gnojowicy – Zbyszek Zbytek, Łukasz Łowiński, Wiesław Woźniak

Budowa przyczep objętościowych – Janusz Nowak

Nowa przyczepa wielkoobjętościowa do przewozu pasz w formie sieczki – Józef Kobylarz

Wpływ technologii uprawy roli na fizyczne właściwości podornej warstwy gleby gliniastej – Jan Jurga

Analiza parametrów technicznych owijarek do bel podsuszonej zielonki – Stanisław Gach, Krzysztof Korpysz, Semion Ivanow, Ireneusz Skonieczny

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

6/2008

 

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2008 nr 6
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 6/2008:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Wybrane aspekty zmechanizowanych technik aplikacji nawozów mineralnych w uprawie roślin – Czesław Waszkiewicz, Jerzy Buliński, Paweł Kacprzak

Międzynarodowe Targi Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Tadeusz Pawlicki, Stefan Feder

Wykorzystanie entalpii strugi ścieków dla produkcji ciepła na przykładzie oczyszczalni ścieków w Kętach – Tomasz Szul

Techniki aplikacji gnojowicy. Cz.2. – Zbyszek Zbytek, Łukasz Łowiński

Wpływ zawartości etanolu w paliwie na parametry silnika pilarki spalinowej – Adam Maciak

Prognozowanie rozmyte zapotrzebowania na energię elektryczną na terenach wiejskich w długim horyzoncie czasowym – Małgorzata Trojanowska

Klasyfikacja ziarniaków kukurydzy w oparciu o neuronową identyfikację kształtu – Piotr Boniecki, Krzysztof Nowakowski

Nowości – Józef Kobylarz

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik (przew.), doc. dr inż. Aleksander Pawlik (z-ca przew.),
inż. Andrzej Goreń, prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, prof dr hab. inż. Zbigniew Majewski, dr inż. Marcin Pisarski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl