1/2020

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2020 nr 1
e-ISSN 2719-4221
ISSN: 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

OKŁADKA nr 1/2020:

Image
Image

W NUMERZE:

Sukcesy wynalazków Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych i partnerów na międzynarodowych targach i wystawach oraz w ogólnopolskich konkursach w 2019 roku
Ryszard Chmielewski

Determinanty wyboru maszyn rolniczych jako płaszczyzna oceny dojrzałości wytwórcy – modelowanie indykatorów
Przemysław Niewiadomski

Ocena techniczno-ekonomiczna systemów grzewczych w budynku o niemal zerowym zużyciu energii współpracujących z mikroinstalacją fotowoltaiczną
Tomasz Szul, Stanisław Kokoszka

Nowe możliwości wykonywania zabiegów ochronnych na terenach wodno-błotnych obszarów chronionych. Część 1.
Krzysztof Zembrowski

Nowe możliwości wykonywania zabiegów ochronnych na terenach wodno-błotnych obszarów chronionych. Część 2.
Krzysztof Zembrowski

Nowe możliwości wykonywania zabiegów ochronnych i odtworzeniowych w akwenach śródlądowych obszarów wodno-błotnych. Część 3.
Krzysztof Zembrowski

Analiza wybranych elementów toru jazdy pojazdów do koszenia i transportu na chronionych terenach wodno-błotnych
Krzysztof Zembrowski

Zdrowotność roślin kukurydzy (Zea Mays L.) w kontekście optymalizacji stosowania azotu
Piotr Szulc, Daniel Krauklis, Joanna Kobus-Cisowska, Weronika Baldys

 ---

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów.
Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87 12 222, fax +48 61 879 32 62
e-mail: office@pimr.lukasiewicz.gov.pl
www: https://pimr.lukasiewicz.gov.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
dr hab. inż. Florian Adamczyk (red. nacz.),
dr Agnieszka Klembalska (z-ca red. nacz.),
dr Jorge Barriga (red. pomocniczy),
mgr inż. Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji),
Hanna Bubis (sekretarz redakcji).

Redaktorzy tematyczni:
Technika Rolnicza:
prof. dr hab. Aleksander Lisowski (SGGW, Warszawa),
dr hab. inż Paweł Kiełbasa (UR, Kraków)
Technika Ogrodnicza:
prof. hab. inż. Sławomir Kurpaska (UR Kraków)
Technika Leśna:
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW (Warszawa),
dr hab. inż Paweł Tyłek, prof. UR Kraków

RADA NAUKOWA:
Członkowie Rady Naukowej czasopisma:

 1. Przewodniczący - Prof. dr hab. inż. Piotr Szulc, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
 2. Prof. Dr. R. Cengiz Akdeniz, Ege University, Izmir, Turkey
 3. Dr inż. Julia Gościańska-Łowińska, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 4. Dr inż. Jürgen Hahn, Department of Biomedical Engineering at Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, USA
 5. Dr inż. Raida Jirjis, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Szwecja
 6. Dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. PP, Politechnika Poznańska, Polska
 7. Dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 8. Dr hab. inż. Sławomir Obidziński, Politechnika Białostocka, Polska
 9. Dr Luigi Pari, Council for Agricultural Research and Agricultural Economy Analysis, CREA, Research Unit for Agricultural Engineering, Rzym, Włochy
 10. Dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 11. Dr inż. Ralf Pecenka, Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, ATB Post Harvest Technology, Postdam, Niemcy
 12. Dr inż. Fernando Sebastián, CIRCE – Research Centre for Energy Resources and Consumption, BERA Group – Natural Resources Area, Zaragoza, Hiszpania
 13. Dr inż. Olexander V. Sydorchuk, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, National Scientific Centre “Institute for Agricultural Engineering and Electrification”, Glevakha, Kyiv region, Ukraina
 14. Prof. Dr. Mikio Umeda, Kyoto University, Japan
 15. Dr hab. inż. Jan Szczepaniak, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 16. Prof. dr hab. inż. Józef Walczyk, dr h.c., UR Kraków, Polska

Projekt okładki: mgr inż. Wiesław Woźniak

ADRES REDAKCJI:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61  87 12 266,  fax +48 61 879 32 62
e-mail: wydawnictwo@pimr.lukasiewicz.gov.pl

2/2020

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2020 nr 2
e-ISSN 2719-4221
ISSN: 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 2/2020:

Image
Image

W NUMERZE:

Szkółkarska wyciskarka sadzonek z kaset styropianowych
Paweł Tylek, Józef Walczyk, Łukasz Mateusiak

Wpływ przemieszczania bel cylindrycznych z zakiszaną paszą na szczelność ich osłony foliowej
Janusz Nowak, Barbara Wróbel, Wojciech Przystupa, Anna Krawczuk

Przegląd konstrukcji wałów uprawowych stosowanych indywidualnie i w agregatach
Włodzimierz Talarczyk, Łukasz Łowiński, Tomasz Szulc

Kierunki zastosowań metod wizyjnych w dotychczasowych pracach Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych. Część 1.
Tadeusz Pawłowski, Ryszard Grzechowiak

Ocena możliwości wykorzystania trawy jęczmiennej (Hordeum vulgare L.) odmian jarych i ozimych jako składnika zbożowych produktów funkcjonalnych
Joanna Kobus-Cisowska

Wybrane metody dezodoryzacji i higienizacji gnojowicy
Aleksandra Andrysiak

Wpływ zróżnicowanego poziomu nawożenia azotem na plonowanie malwy pastewnej (Malva Verticillata L.) 
Waldemar Zielewicz, Barbara Wróbel, Piotr Szulc

Determinanty wyboru maszyn rolniczych jako płaszczyzna oceny dojrzałości wytwórcy  – ocena istotności wymagań
Przemysław Niewiadomski

Parametry fizyczne owoców wybranych odmian derenia jadalnego (Cornus Mas L.) oraz widma UV-VIS ich ekstraktów etanolowych
Oskar Szczepaniak, Joanna Kobus-Cisowska, Agnieszka Zawadzka, Piotr Szulc

Spis rocznika

 ---

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów.
Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31,
tel. +48 61 87 12 222, fax +48 61 879 32 62,
e-mail: office@pimr.lukasiewicz.gov.pl
www: https:/pimr.lukasiewicz.gov.pl/

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
dr hab. inż. Florian Adamczyk, (red. nacz.),
dr Agnieszka Klembalska (z-ca red. nacz.),
dr Jorge Barriga (red. pomocniczy),
mgr inż. Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji),
Hanna Bubis (sekretarz redakcji).

Redaktorzy tematyczni:
Technika Rolnicza:
prof. dr hab. Aleksander Lisowski (SGGW, Warszawa),
dr hab. inż Paweł Kiełbasa (UR, Kraków)
Technika Ogrodnicza:
prof. hab. inż. Sławomir Kurpaska (UR Kraków)
Technika Leśna:
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW (Warszawa),
dr hab. inż Paweł Tyłek, prof. UR Kraków

RADA NAUKOWA:
Członkowie Rady Naukowej czasopisma:

 1. Przewodniczący – Prof. dr hab. inż. Piotr Szulc, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
 2. Prof. Dr. R. Cengiz Akdeniz, Ege University, Izmir, Turkey
 3. Dr inż. Julia Gościańska-Łowińska, Sieć Badawcza Łukasiewicz -
 4. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 5. Dr inż. Jürgen Hahn, Department of Biomedical Engineering at Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, USA
 6. Dr inż. Raida Jirjis, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Szwecja
 7. Dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. PP, Politechnika Poznańska, Polska
 8. Dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 9. Dr hab. inż. Sławomir Obidziński, Politechnika Białostocka, Polska
 10. Dr Luigi Pari, Council for Agricultural Research and Agricultural Economy Analysis, CREA, Research Unit for Agricultural Engineering, Rzym, Włochy
 11. Dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, Sieć Badawcza Łukasiewicz -
 12. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 13. Dr inż. Ralf Pecenka, Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, ATB Post Harvest Technology, Postdam, Niemcy
 14. Dr inż. Fernando Sebastián, CIRCE – Research Centre for Energy Resources and Consumption, BERA Group – Natural Resources Area, Zaragoza, Hiszpania
 15. Dr inż. Olexander V. Sydorchuk, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, National Scientific Centre “Institute for Agricultural Engineering and Electrification”, Glevakha, Kyiv region, Ukraina
 16. Prof. Dr. Mikio Umeda, Kyoto University, Japan
 17. Dr hab. inż. Jan Szczepaniak, Sieć Badawcza Łukasiewicz -
 18. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska
 19. Prof. dr hab. inż. Józef Walczyk, dr h.c., UR Kraków, Polska

Projekt okładki: mgr inż. Wiesław Woźniak

ADRES REDAKCJI:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87 12 266, fax +48 61 879 32 62,
e-mail: wydawnictwo@pimr.lukasiewicz.gov.pl