1/2011

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2011 nr 1
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 1/2011:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Konkurs „Maszyna Rolnicza Roku 2011” – Tadeusz Pawlicki

Zmiany w podaży narzędzi i maszyn rolniczych do uprawy gleby, siewu, sadzenia, nawozenia i ochrony roślin – Czesław Waszkiewicz, Marek Krajewski

JABVIS 1.1. ewolucja aplikacji z elementami sztucznej inteligencji – Artur Jakubek, Piotr Boniecki, Tatiana Dejewska, Maciej Zaborowicz

Użytkowanie współczesnych opon rolniczych – Robert Weirauch

Wpływ zastosowanej metody obliczeń na wartość charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego – Tomasz Szul

Analiza pras zwijającyh w świetle parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Część 1. Prasy stałokomorowe – Stanisław Gach, Krzysztof Kostyra

Wyniki badań dynamiki odnowy parku maszynowego w rolnictwie – Piotr Rybacki, Czesław Rzeźnik, Karol Durczak

Hierarchizacja kryteriów oceny jakości usług serwisowych maszyn rolniczych – opinia konsumenta – Karol Durczak, Piotr Rybacki

Urządzenia do kontroli pracy dojarek – Jarosław Chlebowski

Nowości

Z żałobnej karty

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kośmicki (przew.), dr inż. Tadeusz Pawłowski (z-ca przew.),
prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski, dr hab. inż. Włodzimierz Kęska – prof. PP, prof. dr hab. Tadeusz Rawa,
dr hab. inż. Jan Szczepaniak – prof nadzw., prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

2/2011

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2011 nr 2
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 2/2011:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Tendencje zmian na rynku maszyn do zbioru zbóż i ziemniaków – Czesław Waszkiewicz, Karek Krajewski

Harwestery do pozyskiwania drewna stosowane w polskich lasach. Część 2. Głowiced harwesterowe – Monika Aniszewska, Jacek Brzózko, Jan Skarżyński

Efektywność wybranych technologii zrywki drewna krótkiego w lasach górskich – Tomasz Dudek

Barwy jako kryteium w neuronowym rozpoznaniu grzybiczego stanu skóry u zwierząt – Tatiana Dejewska, Piotr Boniecki, Artur Jakubek, Maciej Zaborowicz

Modelowanie emisji CH4 z sektora rolnego w Polsce z wykorzystaniem regresji liniowej – Alicja Kolasa-Więcek

Badanie uszkodzeń nowoczesnych ciągników rolniczych – Piotr Rybacki, Czesław Rzeźnik, Karol Durczak

Wiek i moc a ceny używanych samojezdnych maszyn rolniczych – Edmund Lorencowiczk

Analiza pras zwijającyh w świetle parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Część 2. Prasy zmiennokomorowe – Stanisław Gach, Krzysztof Kostyra

Aktywizacja cyfrowych obrazów kompostu pozyskiwanych w celu neuronowej identyfikacji stopnia jego dojrzałości – Artur Jakubek, Piotr Boniecki, Tatiana Dejewska, Maciej Zaborowicz

Nowości

Z żałobnej karty

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, zdjęcia na okładce: Zbyszek Zbytek

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kośmicki (przew.), dr inż. Tadeusz Pawłowski (z-ca przew.),
prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski, dr hab. inż. Włodzimierz Kęska – prof. PP, prof. dr hab. Tadeusz Rawa,
dr hab. inż. Jan Szczepaniak – prof nadzw., prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

3/2011

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2011 nr 3
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 3/2011:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Redaktor Naczelny prof. Czesław Waszkiewicz – „Złoty Inżynier 2010”

Produkty nagrodzone Złotym Medalem MTP na Międzynarodowych Targach Hodowli Zwierząt FARMA 2011 – Stefan Feder, Tadeusz Pawlicki

Efektywność energetyczna produkcji biomasy w teorii i praktyce – Tomasz Piskier

Koszty zagospodarowania pulpy pofermentacyjnej z biogazowni w kontekście projektu nowej ustawy o nawozach i nawożeniu – Jacek Dach, Krzysztof Pilarski, Damian Janczak, Piotr Banasik

Analiza pras tłokowych wielogabarytowych w świetle parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych – Stanisław Gach, Krzysztof Kostyra, Adam Staniszewski

Wpływ wielokrotności przejazdu opony po tym samym śladzie na rozkład naprężeń w glebie – Wojciech Stasiak

System informatyczny do diagnozowania silnika z zapłonem samoczynnym – Krzysztof Nowakowski, Roman Jacek Tomczak, Hubert Glinkowski

Metody badań nawozów granulowanych rolniczych i ogrodniczych – Tomasz Leszczuk

Metody chowy ślimaków lądowych – Zbigniew Walczak

Analiza sezonowości obciążeń w zakładzie przemysłu rolno-spożywczego – Krzysztof Nęcka

Maszyny firmy Kaiser maszynami przyszłości – Krzysztof Zembrowski, Roman Wojtkowiak, Hubert Kawalec

Nowości

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kośmicki (przew.), dr inż. Tadeusz Pawłowski (z-ca przew.),
prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski, dr hab. inż. Włodzimierz Kęska – prof. PP, prof. dr hab. Tadeusz Rawa,
dr hab. inż. Jan Szczepaniak – prof nadzw., prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

4/2011

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2011 nr 4
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 4/2011:

GICID 71.0000.1500.1012
Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Analiza wypadkowości w polskim rolnictwie – Czesław Waszkiewicz, Andrzej Mandes

Tendencje w budowie samojezdnych kombajnów do zbioru zielonych warzyw stączkowych – Adam Węgrzyn, Norbert Leszczyński

Aplikatory ciekłych dodatków ułatwiających zakiszanie pasz – Robert Bujaczek, Edmund Ducelt

Nożowe głowice ścinkowe mocowane na wysięgnikach – Norbert Leszczyński

Wykorzystanie modeli regresyjnych do prognozowania godzinowego zapotrzebowania na energię elektryczną w zakładzie przemysłurolno-spożywczego – Krzysztof Nęcka

Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej przy doborze źródła ciepła dla budynku mieszkalnego – Tomasz Szul

Ceny używanych ciągników rolniczych a ich wiek i podstawowe parametry techniczne – Edmund Lorencewicz

Kształtowanie środowiska w oborach wolnostanowiskowych w aspekcie mikroklimatu – Grzegorz Fiedorowicz, Witold Jan Wardal

Sposoby zapobiegania znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegów ochrony roślin – Edmund Kamiński, Igor S. Kruk

Mobilna aplikacja do obliczania ilości preparatu i wody podczas przygotowania cieczy roboczej – Zbigniew Czaczyk

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, zdjęcie na okładce: Zbyszek Zbytek

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kośmicki (przew.), dr inż. Tadeusz Pawłowski (z-ca przew.),
prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski, dr hab. inż. Włodzimierz Kęska – prof. PP, prof. dr hab. Tadeusz Rawa,
dr hab. inż. Jan Szczepaniak – prof nadzw., prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

5/2011

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2011 nr 5
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 5/2011:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Analiza rynku łańcuchowych pilarek spalinowych w Polsce – Adam Maciak

Badanie zjawiska wzrostu temperatury sprzęgła pilarki spalinowej – Arkadiusz Gendek

Warianty technologiczne zrywki drewna mobilnymi kolejkami linowymi – Tomasz Dudek

Wyznaczenie wydajności eksploatacyjnej sprężarkowej pompy ciepła woda-woda – Jarosław Knaga, Tomasz Szul

Propozycja modernizacji układu sterowania mikroklimatem w przechowalni owoców – Jolanta Górecka-Orzechowska, Ewa Wachowicz

Nierównomierność rozkładu poprzecznego cieczy i podatność wybranych rozpylaczy szczelinowych na zużycie – Zbigniew Czaczyk

Nowej generacji naczepy typu „gęsia szyja” kategorii O3 i ich badania na bębnowym stanowisku podwoziowym – Adam P. Dubowski, Radosław Karbowski, Tadeusz Pawłowski, Aleksander Rakowicz, Sylwester Weymann, Krzysztof Zembrowski

Technika usuwania i magazynowania odchodów naturalnych w wybranych oborach wolnostanowiskowych – Grzegorz Fiedorowicz, Witold Jan Wardal

Nowe elementy w technice i technologii produkcji ziemniaków. Cz. III. Przygotowanie plantacji do zbioru i zbiór – Kazimierz Jabłoński

Samobieżna kosiarka AMAZONE Profihopper 4WDi – Wiesław Woźniak

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak, zdjęcie na okładce: Zbyszek Zbytek

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kośmicki (przew.), dr inż. Tadeusz Pawłowski (z-ca przew.),
prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski, dr hab. inż. Włodzimierz Kęska – prof. PP, prof. dr hab. Tadeusz Rawa,
dr hab. inż. Jan Szczepaniak – prof nadzw., prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl

 

6/2011

 

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA – 2011 nr 6
ISSN 1732-1719
GICID 71.0000.1500.1012

 

OKŁADKA nr 6/2011:

Image
Image
Image
Image

W NUMERZE:

Nowe podejście do ochrony środowiska wykorzystujące LEAN MANAGEMENT – Przemysław Niewiadomski, Krzysztof Sterna

Struktura zatrudnienia w zakładach usług leśnych a poziom mechanizacji prac – Tomasz Nurek

Nowy podrecznik akademicki „Urządzenia techniczne w produkcji leśnej” – Czesław Waszkiewicz

Konstrukcja ogrodów na dachach budynków w aspekcie pozyskiwania wody opadowej – Elżbieta Baranowska

Wstępne wyniki oceny jakości pracy rozpylaczy eżektorowych MMAT – Zbigniew Czaczyk

Analiza parametrów funkcjonalnych wentylatorów przenośników pneumatycznych do ziarna. Część 1. Wentylator jednostopniowy – Florian Adamczyk, Paweł Frąckowiak, Stanisław Jankowiak, Grzegorz Wąchalski

Nakłady energetyczne w linii technologicznej usuwania i magazynowania nawozów naturalnych w oborach wolnostanowiskowych ściółkowych – Grzegorz Fiedorowicz, Krzysztof Wiśniewski

Sposoby modernizacji budynków obór – Marcin Piekarski, Krzysztof Wiśniewski

Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach rolnych Wielkopolski – Zbigniew Dworecki, Mariusz Adamski, Andrzej Fiszer, Mariusz Łoboda

Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania szklarni i tuneli foliowych na terenach wiejskich województwa lubelskiego – Tomasz Szul

Spis treści rocznika 2011

 

Artykuły są recenzowane. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Czasopismo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, notowane na liście czasopism punktowanych – 6 pkt.

Projekt okładki: Wiesław Woźniak

 

Wydawca:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222, fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl
www: http://www.pimr.poznan.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (red. nacz.), doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki (z-ca red. nacz.),
Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji), Hanna Bubis.

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kośmicki (przew.), dr inż. Tadeusz Pawłowski (z-ca przew.),
prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski, dr hab. inż. Włodzimierz Kęska – prof. PP, prof. dr hab. Tadeusz Rawa,
dr hab. inż. Jan Szczepaniak – prof nadzw., prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik.

ADRES REDAKCJI:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznań 11, ul. Starołęcka 31
tel. +48 61 87-12-222,  fax +48 61 879-32-62
e-mail: office@pimr.poznan.pl