Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna
ISSN: 2719-4221 (online)
GICID 71.0000.1500.1012

Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna ukazuje się pod tym tytułem od 1 stycznia 2004 r.
Powstał z połączenia dwóch pism o bogatej tradycji: założonego w 1951 r. dwumiesięcznika
Technika Rolnicza oraz wydawanego od 1954 r. miesięcznika Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej.

Rok wydania pierwszego poprzednika tytułu: 1954.

Historia tytułu:
  • 1954-1962 Maszyny Rolnicze;
  • 1963-1990 Maszyny i Ciągniki Rolnicze;
  • 1990-1991 Maszyny i Ciągniki Rolnicze i Leśne;
  • 1992-2003 Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej ISSN 0867-8243;
  • 2004-2019 Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna ISSN 1732-1719;
  • od 2020 Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna ISSN: 2719-4221.

Czasopismo naukowo-techniczne wydawane do roku 2006 przez HORTPRESS, a od roku 2007 przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych).

Półrocznik Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna jest adresowany do użytkowników sprzętu rolniczego, ogrodniczego, leśnego i pracowników obsługi tych sektorów gospodarki. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje również problematykę związaną z techniką rolniczą, ogrodniczą, leśną, transportem specjalistycznym, technologiami uprawy i zbioru różnych kultur oraz infrastrukturą, ekologią i bhp. Czasopismo publikuje także materiały z prac naukowo-badawczych.

Czasopismo ma redaktorów językowych, statystycznych i tematycznych. Stosuje się tzw. podwójną ślepą procedurę recenzowania: Recenzenci nie są poinformowani o tożsamości autorów, i autorzy nie są poinformowani również o tożsamości recenzentów. Jest przynajmniej dwóch lub więcej recenzentów dla wszystkich artykułów w każdym wydaniu. Wprowadzono procedurę zabezpieczającą przed nierzetelnością naukową (ghostwriting, guest authorship), która podana jest na stronie internetowej wydawcy. Wszystkie artykuły mają angielskojęzyczne oraz polskojęzyczne streszczenia.

Do końca roku 2019 czasopismo ukazywało się jako dwumiesięcznik. Od roku 2020 Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna (e-ISSN: 2719-4221), ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznym jako półrocznik.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bibliograficznych bazach danych:


Czasopismo publikuje artykuły w dyscyplinie naukowej „Inżynieria mechaniczna”.

Za publikację artykułu w czasopiśmie autor otrzymuje 5 punktów.
(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Dz.U. 2019 poz. 392.).

 

Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.

Artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons CC BY, tzw. Uznanie autorstwa 4.0.

Wszystkie numery czasopisma są dostępne bezpłatnie w formacie pdf w zakładceArchiwa.Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Łukasiewicz Research Network - Industrial Institute of Agricultural Engineering
ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań
Tel. +48 61 87 12 222
Fax. +48 61 87 93 262
e-mail: office@pimr.lukasiewicz.gov.pl
https://pimr.lukasiewicz.gov.pl