2022

"TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA" 2022 – NUMER 2
e-ISSN 2719-4221
ISSN: 1732-1719

Image

Strony redakcyjne

Samojezdne prasy zwijające
Janusz Nowak, Wojciech Przystupa

Wybrane aspekty oceny siewu kukurydzy
Janusz Nowak, Wojciech Przystupa

Automatyzacja procesu sadzenia drzew leśnych z zakrytym systemem korzeniowym na przykładzie modelu badawczego automatycznego robota do zakładania upraw leśnych
Florian Adamczyk, Marek Szychta, Jacek Wojciechowski, Marek Danielak, Sebastian Sobocki, Michał Szaroleta, Dawid Kapela, Tomasz Szulc, Paweł Tylek, Józef Walczyk, Grzegorz Szewczyk, Krzysztof Leszczyński, Janusz M. Sowa, Paweł Kiełbasa, Tadeusz Juliszewski, Ryszard Tadeusiewicz, Marek Bambrowicz, Sebastian Nieciąg

Zużycie paliwa przez silniki pilarek spalinowych pracujących na biegu jałowym
Krzysztof Wójcik

Wpływ dawki i postaci biowęgla na rozwój systemu korzeniowego pszenicy ozimej uprawianej na glebie lekkiej
Andrzej Żabiński

Tendencje w doborze wozów asenizacyjnych
Janusz Zarajczyk, Mariusz Szymanek, Maciej Sprawka

Analiza technologii mechanicznego oczyszczania cebuli w maszynach przemysłowych
Paweł Woźniak, Agata Bieńczak, Tomasz Kiczek, Krzysztof Gaszek 

"TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA" 2022 – NUMER 1
e-ISSN 2719-4221
ISSN: 1732-1719

Image

 

Strony Redakcyjne

Metody cięcia w przemyśle spożywczym
T. Kiczek, P. Woźniak, A. Bieńczak, M. Kaźmierczak

Platforma do pielenia sadzonek hodowanych w szkółkach leśnych pod osłonami
Tadeusz Pawłowski

Wpływ terminu koszenia łąk na plon oraz względną wartość pokarmową runi łąkowej
B. Wróbel, A. Paszkiewicz-Jasińska, W. Zielewicz, B. Spychalski

Wyznaczenie klasy energetycznej budynku w oparciu o wartości rzeczywiste współczynnika przenikania ciepła przez przegrody
T. Szul

Wpływ czynników agrotechnicznych na skład chemiczny ziarna kukurydzy
P. Szulc, W. Zielewicz, E. Abramczyk, A. Klarzyńska, R. Nowaczyk

Wpływ czynników agrotechnicznych w kontekście ograniczenia zawartości składników mineralnych w glebie po zbiorze kukurydzy
P. Szulc, W. Zielewicz, E. Abramczyk, A. Klarzyńska, P. Kardasz

Zasady i sposoby regulacji obciążeń kół (balastowania) ciągnika
W. Talarczyk, T. Szulc, R. Rogacki, M. Szychta, D. Kapela

Rozwój konstrukcji chwastowników
W. Talarczyk, T. Szulc, M. Szychta, P. Marchwicki

Agregaty do pasowej uprawy
J. Nowak, A. Węgrzyn, W. Przystupa

Problemy zrównoważonego wdrażania postępu w rolnictwie na przykładzie doju krów
W. Zielewicz, B. Wróbel, P. Szulc, B. Spychalski, A. Klarzyńska, A. Paszkiewicz-Jasińska

Wpływ stosowania biokondycjonerów glebowych na zawartość fosforu i potasu w runi Lolium perenne (L.) odmiany Maja.
W. Zielewicz, B. Wróbel, P. Szulc, B. Spychalski, A. Klarzyńska, A. Paszkiewicz-Jasińska

Pierwsze półrocze działalności Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego
A. Klembalska