captcha

Wydawca
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
ul. Starołęcka 31
60-963 Poznań

Redakcja

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
ul. Starołęcka 31
60-963 Poznań

tel. (+48) 61 87 12 222
Fax. (+48) 61 87 93 262
e-mail: wydawnictwo@pimr.lukasiewicz.gov.pl
https://pimr.lukasiewicz.gov.pl

Osoba do kontaktu:
dr Agnieszka Klembalska
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Dział Promocji i Wydawnictw
tel.: (+48) 61 87 12 266
e-mail: wydawnictwo@pimr.lukasiewicz.gov.pl