ZESPÓŁ REDAKCYJNY CZASOPISMA


Redaktor Naczelny
dr hab. inż. Florian Adamczyk (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny)

Zastępca Redaktora Naczelnego
dr Agnieszka Klembalska (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny)

Sekretarz Redakcji
Małgorzata Słodzinka (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny)

 

Członkowie Komitetu Redakcyjnego

dr Jorge Barriga (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny)

dr hab. inż. Paweł Kiełbasa (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)

prof. hab. inż. Sławomir Kurpaska (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)

prof. dr hab. Aleksander Lisowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

dr hab. inż. Paweł Tylek, prof. UR Kraków (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)


ADRES REDAKCJI

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
tel. +48 61 850 4940
e-mail: malgorzata.slodzinka@pit.lukasiewicz.gov.pl