Zespół Redakcyjny:
dr hab. inż. Florian Adamczyk (redaktor naczelny),
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

dr Agnieszka Klembalska (zastępca redaktora naczelnego),
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

dr Jorge Barriga (redaktor pomocniczy)
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

mgr inż. Wiesław Woźniak (sekretarz redakcji)
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

Hanna Bubis (sekretarz redakcji)
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

Redaktorzy tematyczni:
Technika Rolnicza:
prof. dr hab. Aleksander Lisowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż Paweł Kiełbasa
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Technika Ogrodnicza:
prof. hab. inż. Sławomir Kurpaska
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Technika Leśna:
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż Paweł Tylek, prof. UR Kraków
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie