1/2020

Archiwa rocznik 1/2020 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Łukasz IGNASIAK, Paweł WOŹNIAK, Agata BIEŃCZAK:
Building of calculation model and strength analysis by using finite element method on example of mold to foaming of cooling furniture
Budowa modelu obliczeniowego i analizy wytrzymałościowe przy użyciu metody elementów skończonych na przykładzie formy do spieniania mebli chłodniczych

Joanna KOBUS-CISOWSKA, Marcin DZIEDZIŃSKI, Oskar SZCZEPANIAK, Maria JOKIEL, Krystyna SZYMANDERA-BUSZKA, Daria SZYMANOWSKA, Piotr SZULC, Aleksandra TELICHOWSKA, Elżbieta GORYŃSKA-GOLDMANN, Marta LIGAJ:
Evaluation of usefulness of selected food compounds as an active substances with modulating ability of bitter taste in chocolate
Ocena przydatności wybranych związków spożywczych jako substancji czynnych o zdolności modulującej gorzki smak czekolady

Jacek KROMULSKI, Jan SZCZEPANIAK, Dariusz GAJEK, Jarosław MAC, Jacek WOJCIECHOWSKI, Michał ZAWADA:
The vibration energy absorption of tractor operator exposed to vertical whole-body vibration under work of the aggregate tractor-round baler
Absorpcja energii drgań o oddziaływaniu ogólnym przez operatora agregatu ciągnik-prasa zwijająca

Lidia SAS-PASZT, Beata SUMOROK, Zygmunt S. GRZYB, Sławomir GŁUSZEK, Anna LISEK, Edyta DERKOWSKA, Paweł TRZCIŃSKI, Wojciech STĘPIEŃ, Michał PRZYBYŁ,Mateusz FRĄC, Krzysztof GÓRNIK:
Effect of microbiologically enriched fertilizers on the yielding of strawberry plants in container-based cultivation at different levels of irrigation
Wpływ nawozów wzbogaconych mikrobiologicznie na plonowanie truskawki w uprawie kontenerowej przy zróżnicowanym poziomie nawadniania

Lidia SAS-PASZT, Beata SUMOROK, Zygmunt S. GRZYB, Sławomir GŁUSZEK, Mirosław SITAREK, Anna LISEK, Edyta DERKOWSKA, Paweł TRZCIŃSKI, Michał PRZYBYŁ, Mateusz FRĄC, Krzysztof GÓRNIK:
Effect of microbiologically enriched fertilizers on the yielding of strawberry plants under field conditions in the second year of plantation
Wpływ nawozów wzbogaconych mikrobiologicznie na plonowanie roślin truskawki w warunkach polowych w drugim roku prowadzenia plantacji

Piotr SZULC, Daniel KRAUKLIS, Weronika BALDYS, Joanna KOBUS-CISOWSKA:
Soil abundance in Nmin and formation of maize grain yield components
Zasobność gleby w Nmin a kształtowanie komponentów plonu ziarna kukurydzy