1/2020

Archiwa rocznik 1/2020 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

ImageŁukasz IGNASIAK, Paweł WOŹNIAK, Agata BIEŃCZAK:

Building of calculation model and strength analysis by using finite element method on example of mold to foaming of cooling furniture
Budowa modelu obliczeniowego i analizy wytrzymałościowe przy użyciu metody elementów skończonych na przykładzie formy do spieniania mebli chłodniczych

Joanna KOBUS-CISOWSKA, Marcin DZIEDZIŃSKI, Oskar SZCZEPANIAK, Maria JOKIEL, Krystyna SZYMANDERA-BUSZKA, Daria SZYMANOWSKA, Piotr SZULC, Aleksandra TELICHOWSKA, Elżbieta GORYŃSKA-GOLDMANN, Marta LIGAJ:
Evaluation of usefulness of selected food compounds as an active substances with modulating ability of bitter taste in chocolate
Ocena przydatności wybranych związków spożywczych jako substancji czynnych o zdolności modulującej gorzki smak czekolady

Jacek KROMULSKI, Jan SZCZEPANIAK, Dariusz GAJEK, Jarosław MAC, Jacek WOJCIECHOWSKI, Michał ZAWADA:
The vibration energy absorption of tractor operator exposed to vertical whole-body vibration under work of the aggregate tractor-round baler
Absorpcja energii drgań o oddziaływaniu ogólnym przez operatora agregatu ciągnik-prasa zwijająca

Lidia SAS-PASZT, Beata SUMOROK, Zygmunt S. GRZYB, Sławomir GŁUSZEK, Anna LISEK, Edyta DERKOWSKA, Paweł TRZCIŃSKI, Wojciech STĘPIEŃ, Michał PRZYBYŁ,Mateusz FRĄC, Krzysztof GÓRNIK:
Effect of microbiologically enriched fertilizers on the yielding of strawberry plants in container-based cultivation at different levels of irrigation
Wpływ nawozów wzbogaconych mikrobiologicznie na plonowanie truskawki w uprawie kontenerowej przy zróżnicowanym poziomie nawadniania

Lidia SAS-PASZT, Beata SUMOROK, Zygmunt S. GRZYB, Sławomir GŁUSZEK, Mirosław SITAREK, Anna LISEK, Edyta DERKOWSKA, Paweł TRZCIŃSKI, Michał PRZYBYŁ, Mateusz FRĄC, Krzysztof GÓRNIK:
Effect of microbiologically enriched fertilizers on the yielding of strawberry plants under field conditions in the second year of plantation
Wpływ nawozów wzbogaconych mikrobiologicznie na plonowanie roślin truskawki w warunkach polowych w drugim roku prowadzenia plantacji

Piotr SZULC, Daniel KRAUKLIS, Weronika BALDYS, Joanna KOBUS-CISOWSKA:
Soil abundance in Nmin and formation of maize grain yield components
Zasobność gleby w Nmin a kształtowanie komponentów plonu ziarna kukurydzy

 

 

2/2020

Archiwa rocznik 2/2020 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

Marek BRENNENSTHUL, Beata CIENIAWSKA, Jarosław CZARNECKI, Weronika PTAK:
Evaluation of exposure of the operators on the contact with the plant protection products during the spraying process
Ocena narażenia operatorów na kontakt ze środkami ochrony roślin podczas przeprowadzania zabiegów opryskiwania

Grigory DEMYDAS, Viktor POPLEVKO, Edyard LYKHOSHERST, Piotr SZULC:
Chemical composition of grassfodder of different variety of sainfoin, depending on technological measures of growing
Skład chemiczny zielonki różnych odmian esparcety w zależności od technologicznych środków produkcji

Piotr SZULC, Katarzyna AMBROŻY-DERĘGOWSKA, Iwona MEJZA, Agnieszka ZAWADZKA, Waldemar ZIELEWICZ, Szymon BYCZKIEWICZ:
The reaction of two types of maize cultivars (Zea mays L.) to different sowing density
Reakcja dwóch typów odmian kukurydzy (Zea mays l.) na zróżnicowaną gęstość siewu

Aleksandra TELICHOWSKA, Joanna KOBUS-CISOWSKA, Barbara STACHOWIAK, Szymon BYCZKIEWICZ, Agnieszka ZAWADZKA, Piotr SZULC:
Comparative quantitative study on phytochemical contents of hops (Humulus lupulus L.)
Chmiel (Humulus lupulus L.) jako surowiec o właściwościach prozdrowotnych – zawartość fitozwiązków w wybranych odmianach chmielu

Agnieszka ZAWADZKA, Marcin DZIEDZIŃSKI, Szymon BYCZKIEWICZ, Weronika BALDYS, Piotr SZULC, Joanna KOBUS-CISOWSKA:
Assessment of the content of polyphenol and the antioxidating potential in dried fruits populated on the market
Ocena zawartości polifenoli oraz potencjału przeciwutleniającego w popularnych na rynku owocach suszonych