W NUMERZE:

Marek BRENNENSTHUL, Beata CIENIAWSKA, Jarosław CZARNECKI, Weronika PTAK:
Evaluation of exposure of the operators on the contact with the plant protection products during the spraying process
Ocena narażenia operatorów na kontakt ze środkami ochrony roślin podczas przeprowadzania zabiegów opryskiwania

Grigory DEMYDAS, Viktor POPLEVKO, Edyard LYKHOSHERST, Piotr SZULC:
Chemical composition of grassfodder of different variety of sainfoin, depending on technological measures of growing
Skład chemiczny zielonki różnych odmian esparcety w zależności od technologicznych środków produkcji

Piotr SZULC, Katarzyna AMBROŻY-DERĘGOWSKA, Iwona MEJZA, Agnieszka ZAWADZKA, Waldemar ZIELEWICZ, Szymon BYCZKIEWICZ:
The reaction of two types of maize cultivars (Zea mays L.) to different sowing density
Reakcja dwóch typów odmian kukurydzy (Zea mays l.) na zróżnicowaną gęstość siewu

Aleksandra TELICHOWSKA, Joanna KOBUS-CISOWSKA, Barbara STACHOWIAK, Szymon BYCZKIEWICZ, Agnieszka ZAWADZKA, Piotr SZULC:
Comparative quantitative study on phytochemical contents of hops (Humulus lupulus L.)
Chmiel (Humulus lupulus L.) jako surowiec o właściwościach prozdrowotnych – zawartość fitozwiązków w wybranych odmianach chmielu

Agnieszka ZAWADZKA, Marcin DZIEDZIŃSKI, Szymon BYCZKIEWICZ, Weronika BALDYS, Piotr SZULC, Joanna KOBUS-CISOWSKA:
Assessment of the content of polyphenol and the antioxidating potential in dried fruits populated on the market
Ocena zawartości polifenoli oraz potencjału przeciwutleniającego w popularnych na rynku owocach suszonych