ZESPÓŁ REDAKCYJNY CZASOPISMA

Redaktor Naczelny
dr hab. inż. Florian Adamczyk (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny)

Zastępca Redaktora Naczelnego
dr Agnieszka Klembalska (Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy)

Sekretarz Redakcji
Agnieszka Lewandowicz (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny)

 

Członkowie Komitetu Redakcyjnego

assist. prof. dr. Rok Rupnik, PhD (Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia)

dr Alessandro Suardi, Ph.D (Council for Agricultural Research and Economics, Research Centre for Engineering and Agro-Food Processing, Roma, Italy)

dr hab. inż. Wojciech Golimowski, prof. UEW (Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

prof. ing. Jozef Krilek, PhD. (Katedra environmentálnej a lesníckej techniky, Fakulta techniky, Technická Univerzita vo Zvolene, Department of Environmental and Forestry Machinery, Faculty of Technology, Technical University in Zvolen)

prof. dr hab. inż. Adam Figiel (Instytut Inżynierii Rolniczej, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Simone Bergonzoli, Ph.D. (Council for Agricultural Research and Economics, Research Centre for Engineering and Agro-Food Processing, Roma, Italy)

prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec (Katedra Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)

ADRES REDAKCJI

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
tel. +48 693 091 240
e-mail: agnieszka.lewandowicz@pit.lukasiewicz.gov.pl