1/2007

Archiwa rocznik 1/2007 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

A.A. DOUDKIN, A. V. INYUTIN, A. I. PETROVSKY, M. E. VATKIN:

 Three-level neural network for data clusterization on images of infected crop field

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; prof. dr hab. inż. M. Tukiendorf)

 

Ivanetz, V. Ovsyanko, A. Vyrski, V.A. Pigenko:

Computer modeling of beet harvester digging. Bodies-soil interaction

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; prof. dr hab. inż. M. Tukiendorf)

 

JEVIČ, J. MALAŤÁK, V.O. DUBROVIN:

 Quality and specification of solid biofuels in Europe

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; prof. dr hab. inż. M. Tukiendorf)

 

BOCHAT, M. BŁASZCZYK:

Stalk elastic strain modeling applying mathematical approach

 Próba modelowania matematycznego odkształceń sprężystych źdźbeł

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; prof. dr hab. inż. W. Kęska)

 

MUSIELSKI, W. KĘSKA:

A new machine for examination of penetration forces acting on the soil penetrating machine parts

in the field conditions

 Maszyna do badania przebiegu oporów pracy narzędzi pracujących w gruncie w warunkach polowych

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Bochat)

 

BONIECKI, H. PIEKARSKA-BONIECKA:

Neuronal identification of the chosen cereal pests on the basis of information contained in the form of

two-dimensional pictures

 Neuronowa identyfikacja wybranych szkodników zbóż w oparciu o informację

 zawartą w postaci dwuwymiarowych obrazów

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

MAJEWSKI:

Empirical graphics data conversion to learning sets in apple-tree pests neural identification process

Konwersja graficznych danych empirycznych do postaci zbiorów uczących

 w procesie neuronowej identyfikacji szkodników jabłoni

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

SELECH:

Mechanical and abrasive wear process in the ring to ring tribological system in the modelling conditions

Proces zużywania ścierno-mechanicznego w systemie tribologicznym typu pierścień-pierścień

 w warunkach modelowych

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Bochat)

 

NADOLNY, J. SELECH:

Analysis of abrasive-mechanical effects of tribological processes in modelled conditions

 Analiza skutków ścierno-mechanicznych procesów tribologicznych w warunkach modelowych

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Bochat)

 

SZCZEPANIAK, P. NAWROCKI:

Discretization of geometrical model and engineering parameters analysis in an aspect of

optimal construction elements assortment exemplified by the gate device

 Dyskretyzacja modelu geometrycznego i analiza parametrów inżynierskich w aspekcie

 doboru optymalnych elementów konstrukcji na przykładzie urządzenia bramowego

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; prof. dr hab. inż. W. Kęska)

 

ŻAK, P. ZAGAJSKI, K. A. DRESZER:

Headers for rape harvesting

 Zespoły żniwne do zbioru rzepaku

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

DACH, P. NIŹEWSKI, A. JĘDRUŚ, P. NONIECKI:

Influence of aeration level on dynamic of sewage sludge composting process in bioreactor

 Badania wpływu aeracji na dynamikę procesu kompostowania osadów ściekowychw bioreaktorze

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

TOMCZYK:

Knowledge state in the range of organizing of agricultural machines and devices renovation systems

 Stan wiedzy w zakresie organizacji systemów odnowy maszyn i urządzeń rolniczych

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. C. Rzeźnik)

 

PAWLICKI, S. FEDER:

International Agricultural Fair POLAGRA FARM 2006

 Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA FARM 2006

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

A.A. DOUDKIN, A. V. INYUTIN, A. I. PETROVSKY, M. E. VATKIN:

 Three-level neural network for data clusterization on images of infected crop field

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; prof. dr hab. inż. M. Tukiendorf)

 

Ivanetz, V. Ovsyanko, A. Vyrski, V.A. Pigenko:

Computer modeling of beet harvester digging. Bodies-soil interaction

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; prof. dr hab. inż. M. Tukiendorf)

 

JEVIČ, J. MALAŤÁK, V.O. DUBROVIN:

 Quality and specification of solid biofuels in Europe

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; prof. dr hab. inż. M. Tukiendorf)

 

BOCHAT, M. BŁASZCZYK:

Stalk elastic strain modeling applying mathematical approach

 Próba modelowania matematycznego odkształceń sprężystych źdźbeł

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; prof. dr hab. inż. W. Kęska)

 

MUSIELSKI, W. KĘSKA:

A new machine for examination of penetration forces acting on the soil penetrating machine parts

in the field conditions

 Maszyna do badania przebiegu oporów pracy narzędzi pracujących w gruncie w warunkach polowych

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Bochat)

 

BONIECKI, H. PIEKARSKA-BONIECKA:

Neuronal identification of the chosen cereal pests on the basis of information contained in the form of

two-dimensional pictures

 Neuronowa identyfikacja wybranych szkodników zbóż w oparciu o informację

 zawartą w postaci dwuwymiarowych obrazów

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

MAJEWSKI:

Empirical graphics data conversion to learning sets in apple-tree pests neural identification process

Konwersja graficznych danych empirycznych do postaci zbiorów uczących

 w procesie neuronowej identyfikacji szkodników jabłoni

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

SELECH:

Mechanical and abrasive wear process in the ring to ring tribological system in the modelling conditions

Proces zużywania ścierno-mechanicznego w systemie tribologicznym typu pierścień-pierścień

 w warunkach modelowych

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Bochat)

 

NADOLNY, J. SELECH:

Analysis of abrasive-mechanical effects of tribological processes in modelled conditions

 Analiza skutków ścierno-mechanicznych procesów tribologicznych w warunkach modelowych

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Bochat)

 

SZCZEPANIAK, P. NAWROCKI:

Discretization of geometrical model and engineering parameters analysis in an aspect of

optimal construction elements assortment exemplified by the gate device

 Dyskretyzacja modelu geometrycznego i analiza parametrów inżynierskich w aspekcie

 doboru optymalnych elementów konstrukcji na przykładzie urządzenia bramowego

(rec. prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak; prof. dr hab. inż. W. Kęska)

 

ŻAK, P. ZAGAJSKI, K. A. DRESZER:

Headers for rape harvesting

 Zespoły żniwne do zbioru rzepaku

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

DACH, P. NIŹEWSKI, A. JĘDRUŚ, P. NONIECKI:

Influence of aeration level on dynamic of sewage sludge composting process in bioreactor

 Badania wpływu aeracji na dynamikę procesu kompostowania osadów ściekowychw bioreaktorze

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

TOMCZYK:

Knowledge state in the range of organizing of agricultural machines and devices renovation systems

 Stan wiedzy w zakresie organizacji systemów odnowy maszyn i urządzeń rolniczych

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. C. Rzeźnik)

 

PAWLICKI, S. FEDER:

International Agricultural Fair POLAGRA FARM 2006

 Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA FARM 2006

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

2/2007

Archiwa rocznik 2/2007 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

NADOLNY, J. SELECH:

The valuation of wear constituents of tribological processes in abrasive corrosion medium

 Ocena składowych zużycia procesów tribologicznych w środowisku ścierno-korozyjnym

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. W. Kęska)

 

ZBYTEK, Ł. ŁOWIŃSKI, W. TALARCZYK:

Computer simulation of the process of folding and unfolding of main frame of agricultural implement

 Komputerowa symulacja procesu składania i rozkładania ramy nośnej narzędzia rolniczego

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

TROJANOWSKA, T. SZUL:

Wpływ działań racjonalizujących zużycie energii na zmniejszenie poziomu

zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

 Effect of actions rationalizing power consumption on a decrease in atmospheric air pollution

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; prof. dr inż. Z. Kośmicki)

 

TAJANOWSKIJ,W. TANAŚ,T. PAWŁOWSKI :

Imitating model of the agricultural tractor unit for research of dynamic loadings in

transmission and smoothness of a motion

Имитационная модель сельскохозяйственного тракторного агрегата для исследования

 динамических нагрузок в трансмиссии и плавности хода

(rec. prof. dr inż. K. Mielec; dr inż. J. Radniecki)

 

TAJANOWSKIJ, W. TANAŚ, T. PAWŁOWSKI:

Distribution of loadings in transmission of traction power means with all driving wheels and

with system of pumping of tyres at work with mounted instruments

Распределение нагрузок в трансмиссии полноприводных тягово-энергетических средств

 с системой подкачки шин при работе с навесными орудиями

(rec. prof. dr inż. K. Mielec; dr inż. J. Radniecki)

 

A. STEPUK, A.A. ZHESHKA, W.TANAŚ:

Comparative characteristics of chosen mulching substances used in horticultural and orcharding production

 Сравнительная характеристика некоторых мульчирующих материалов

(rec. prof. dr inż. K. Mielec; dr inż. J. Radniecki)

 

KAPCIŃSKA,M. GOŚCIAŃSKI:

Evaluation of the chosen physical and structural properties changes of the waste

Polyamide PA6 mixture with its regranulate in applicational aspect

 Ocena zmian wybranych właściwości fizykostrukturalnych mieszaniny Poliamidu 6

 z jego regranulatem w aspekcie aplikacyjnym

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

ŁABĘCKI, M. GOŚCIAŃSKI, D. KAPCIŃSKA, Z. PIROWSKI:

Research of the tribology, strength and structure of materials used for

the agricultural machines elements working in soil

 Badania tribologiczne, wytrzymałościowe i strukturalne wybranych materiałów stosowanych

 na elementy maszyn rolniczych pracujące w glebie

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

T. OLSZEWSKI, J. DACH, P. BONIECKI :

Bioreactors construction in the context of modeling composting process

 Konstrukcja bioreaktorów w kontekscie zagadnienia modelowania procesu kompostowania

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

TOMCZYK:

Efficiency of regeneration of machine parts in the aspect of environment protection

 Efektywność regeneracji części maszyn w aspekcie ochrony środowiska

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

BOSZKO, J. MALCZEWSKI, R. GRABARCZYK:

 Convective drying of wood chips at high temperature

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; dr inż. K. Klembalska)

 

CHEGINI, J. KHAYAEI, H.A. ROSTAMI, A.R. SANJARI:

 Designing of a heat pump dryer for drying of plum

(rec. prof. dr hab. inż. W. Kęska; dr inż. K. Klembalska)

 

KOPEĆ, K. GONDEK:

Research on the interaction between the farm size and the rate of nitrogen

of agricultural origin present in the environment

 Badania zależności pomiędzy wielkością gospodarstwa i wskaźnikami

 obciążenia środowiska azotem pochodzenia rolniczego

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

 

P. NIŻEWSKI, P. BONIECKI, J. DACH :

Estimation of prognostic neural network application in gaseous emissions modeling

 Ocena zastosowania prognostycznej sieci neuronowej w modelowaniu emisji gazowych

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr hab. inż. A. Krysztofiak)

 

PAWLICKI, S. FEDER:

 International Trade Fair of Agricultural Mechanization POLAGRA 2007 AGRO-PREMIERY

 Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA 2007 AGRO-PREMIERY

(rec. prof. dr inż. Z. Kośmicki; prof. dr inż. K. Mielec)

3/2007

Archiwa rocznik 3/2007 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

BARSZCZEWSKI, H.JANKOWSKA-HUFLEJT, M. WOLICKA:

Bilanse azotu, fosforu i potasu w zróżnicowanych obszarowo gospodarstwach ekologicznych

Nitrogen, phosphorus and potassium balances in ecological farms of differential areas

(rec. prof. dr hab. Jacek Czekała; dr hab. Teresa Dąbkowska)

 

E. J. BIELIŃSKA :

Aktywność enzymów glebowych w ryzosferze mniszka lekarskiego jako wskaźnik

stanu ekochemicznego gleb miejskich

Soil enzymes activity in the rhizosphere of the dandelion as an indicator of the ecochemical condition of urban soils

(rec. prof. dr hab. Andrzej Mocek; prof. dr hab. Piotr Skłodowski)

 

BORÓWCZAK, M. ALASZKIEWICZ, A. MIŁKOWSKA:

Bilans azotu w wybranych gospodarstwach rolnych gmin Święciechowa i Wschowa

   Balance of nirtrogen in selected farms of Święciechowa and Wschowa communities

(rec. prof. dr hab. Wiesław Koziara; prof. dr hab. Hanna Sulewska)

 

BORÓWCZAK K. RĘBARZ, S. GRZEŚ:

Efekty produkcyjne i ekonomiczne różnych systemów uprawy pszenicy ozimej w zależności od deszczowania

The production and economic effects of various cultivation systems of winter wheat depending on irrigation

(rec. prof. dr hab. Wiesław Koziara; prof. dr hab. Hanna Sulewska)

 

BULGAKOV, S. IVANOV:

Математическое моделирование колебаний самоходных сельскохозяйственных машинных агрегатов

Mathematical simulation of oscillations of mobile agricultural machine aggregates

(rec. prof. dr inż. Kazimierz Mielec; dr inż. Jan Radniecki)

 

CYRKLER-DEGULIS, Z. BULIŃSKA-RADOMSKA:

Przydatność starych i aktualnych odmian owsa do uprawy w gospodarstwach ekologicznych

Value of old and modern oats cultivars for organic farming

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Hanna Sulewska)

 

DUDEK, J. BABIK, J. DYŚKO:

Technologia kroplowego nawadniania warzyw korzeniowych uprawianych na redlinach

Technology of trickle irrigation of root vegetables grown on the ridges

(rec. prof. dr hab. Adam Krysztofiak; prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki)

 

DULCET,P. LEDOCHOWSKI:

Technologia zakiszania wysłodków buraczanych w postaci bel cylindrycznych owiniętych folią

Technique of ensilage of beetroot marc in the form of cylindrical beams wrapped in foil

(rec. prof. dr hab. Adam Krysztofiak; prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki)

 

FELEDYN-SZEWCZYK, I. DUER:

Zachwaszczenie pszenicy jarej uprawianej w ekologicznym systemie produkcji

w porównaniu z innymi systemami produkcji rolnej

Weed infestation in spring wheat cultivated in organic crop production system

in comparison with other crop production systems

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Ewa Solarska)

 

Y. HABEL, Z. KACZMAREK, A. MOCEK:

Wybrane właściwości fizyczne i chemiczne oraz stan struktury czarnych ziem wytworzonych

z różnych skał macierzystych. Część i. Właściwości fizyczne i chemiczne

   Selected physical and chemical properties and the structure condition of phaeozems formed

   from different parent materials. Part I. Physical and chemical properties

(rec. prof. dr hab. Piotr Skłodowski; prof. dr hab. Halina Smal)

 

Y. HABEL, Z. KACZMAREK, W. OWCZARZAK:

Wybrane właściwości fizyczne i chemiczne oraz stan struktury czarnych ziem wytworzonych

z różnych skał macierzystych. Część II. Stan struktury poziomów uprawnych czarnych ziem

   Selected physical and chemical properties and the structure condition of phaeozems formed

   from different parent materials. Part II. The state of arable phaeozems horizons’ structure

(rec. prof. dr hab. Piotr Skłodowski; prof. dr hab. Halina Smal)

 

HALLMANN, E. REMBIAŁKOWSKA:

Badanie i ocena jakości owoców wybranych odmian pomidorów (Lycopersicon esculentum Mill)

z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej ze szczególnym uwzględnieniem związków bioaktywnych

Estimation of fruits quality of selected tomato cultivars (Lycopersicon esculentum Mill)

from organic and conventional cultivation with special consideration of bioactive compounds content

(rec. prof. dr hab. Katarzyna Szołtysek; prof. dr hab. Maria Śmiechowska)

 

HOROSZKIEWICZ-JANKA, E. JAJOR:

Wpływ wybranych biopreparatów do zaprawiania jęczmienia na zasiedlenie ziarna przez grzyby

An influence of the selected bioproducts used as barley seed dressings on fungi establishment

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Kazimierz Klima)

 

IVANOV, D. VIESTURS, J. BERGS:

The choice of mechanised means and economic aspects of growing cultivated cranberries

(rec. prof. dr hab. Włodzimierz Kęska; dr inż. Krystyna Klembalska)

 

JANOWSKA-BIERNAT:

Sposób doboru próby badawczej gospodarstw ekologicznych na podstawie klasyfikacji

opartej o wspólnotową typologię gospodarstw rolnych

   The selection of investigative testing methods on the basis of the classification arising from

the community typology of agricultural holdings

(rec. prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła; prof. dr hab. Eugeniusz Kośmicki)

 

KACZMAREK, W. OWCZARZAK, L. MRUGALSKA, M. GRZELAK:

Wpływ efektywnych mikroorganizmów na wybrane właściwości fizyczne i wodne

poziomów orno-próchnicznych gleb mineralnych

The influence of effective microorganisms for some of physical and water properties on

arable-humus horizons of mineral soils

(rec. prof. dr hab. Jacek Czekała; prof. dr hab. Andrzej Mocek)

 

KOWALSKA:

Zastosowanie azadyrachtyny do ograniczania szkodliwości stonki ziemniaczanej

Azadirachtin as a product for control of colorado beetles

(rec. dr hab. Teresa Dąbkowska; prof. dr hab. Kazimierz Klima)

 

W. KOZIARA, H. SULEWSKA, K. PANASIEWICZ :

Biologiczne i ekonomiczne skutki zaniechania nawożenia azotem upraw jęczmienia jarego i pszenżyta jarego

Biological and economical effects of nitrogen fertilization desisting in spring barley and spring triticale cultivation

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Tadeusz Michalski)

 

KUCIŃSKA, J.GOLBA :

Stan obecny i możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego na Podkarpaciu

Current situation and development possibilities of organic agriculture in Podkarpacie region

(rec. dr hab. Teresa Dąbkowska; prof. dr hab. Maria Śmiechowska)

 

KUŚ, K. JOŃCZYK:

Ocena organizacyjna gospodarstw ekologicznych w Polsce

Evaluation of structural situation of organic farms in Poland

(rec. prof. dr hab. Stanisław Krasowicz; dr hab. Janusz Igras)

 

L. LENC :

Skuteczność Bioseptu 33 SL w ograniczaniu alternariozy ziemniaka (Alternaria spp.)

uprawianego w gospodarstwie ekologicznym

Efficacy of Biosept 33 SL in limiting of alternariosis on potato (Alternaria spp.) grown in organic farm

(rec. prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa; prof. dr hab. Franciszek Borówczak)

 

LESZCZYŃSKA:

Stan i uwarunkowania uprawy mieszanek zbożowych w Polsce

State and conditions of cultivation of grain crops mixtures in Poland

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Wiesław Koziara)

 

T. MACIEJEWSKI, J. SZUKAŁA, A. JAROSZ :

Wpływ biostymulatora Asahi SL i Atonik SL na cechy jakościowe bulw ziemniaków

Influence of biostymulator Asahi SL i Atonik SL on qualitative tubers of potatoes

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Tadeusz Michalski)

 

MARTYNIUK, A. KSIĘŻNIAK, K. JOŃCZYK, J. KUŚ:

Charakterystyka mikrobiologiczna gleby pod pszenicą ozimą uprawianą

w systemie ekologicznym i konwencjonalnym

Mikrobiological charakteristics of soil under winter wheat cultivated in ecological and conventional systems

(rec. prof. dr hab. Andrzej Mocek)

 

Н.И. МУРАШКО, Л.В. ОРЕШКИНА, А.Н. МУРАШКО, С.В. РЕШЕТНИК :

Почвенный мониторинг с использованием данных дистанционного зондирования

Soil monitoring using remote-sensed data

(rec. prof. dr inż. Kazimiez Mielec; dr inż. Jan Radniecki)

4/2007

Archiwa rocznik 4/2007 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Image

NOWACKI:

Plon handlowy i straty przechowalnicze ziemniaka jadalnego uprawianego w systemie ekologicznym i integrowanym

Marketable yield and storage losses of table potatoes grown using organic and integrated farming systems

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Wiesław Koziara)

 

ORZESZKO-RYWKA, M. ROCHALSKA:

Wstępna ocena skuteczności ekologicznych metod zaprawiania nasion buraka cukrowego

Preliminary assessment of efficiency of some ecological methods of sugar beet seed dressing

(rec. prof. dr hab. Tadeusz Michalski; prof. dr hab. Andrzej Mocek)

 

K. PANASIEWICZ, W. KOZIARA, H. SULEWSKA :

   Parametry wigorowe ziarna zbóż w zależności od biologicznych i chemicznych zapraw nasiennych

   Vigor parameters of cereals grain depending on biological and chemical seed treatment

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Tadeusz Michalski)

 

A. PIOTROWSKA-CYPLIK, P. CYPLIK, Z. CZARNECKI, M. GUMIENNA :

Zastosowanie pomiaru przewodności do oznaczenia indeksu dojrzałości kompostu z komunalnego osadu ściekowego

Application of conductivity measurement to maturity index of composts from municipal sewage sludge estimation

(rec. prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki; prof. dr hab. Adam Krysztofiak)

 

A. PIOTROWSKA-CYPLIK, P. CYPLIK, Z. CZARNECKI :

Pomiar aktywności dehydrogenaz a tradycyjna metoda oznaczania liczby mikroorganizmów

jako wskaźniki aktywności mikrobiologicznej kompostu z komunalnego osadu ściekowego

Measurement of dehydrogenase activity and traditional method of microorganisms count estimation

as indicators of microorganisms activity in compost from municipal sewage sludge

(rec. prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki; prof. dr hab. Adam Krysztofiak)

 

PONDEL:

Proekologiczna działalność wielkopolskich producentów rolnych

Proecological activity of farmers from Wielkopolska

(rec. prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła; prof. dr hab. Bogumiła Sosnowska)

 

J. PROKOPOWICZ, H. JANKOWSKA–HUFLEJT :

Opłacalność produkcji w łąkarskich gospodarstwach ekologicznych w latach 2004–2006

Profitability of production in grassland organic farms in the years 2004–2006

(rec. prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła; prof. dr hab. Eugeniusz Kośmicki)

 

SADOWSKI, L. LENC, W. KORPAL:

Badania nad możliwością ochrony buraka ćwikłowego przed chorobami grzybowymi w uprawie ekologicznej

Investigations on the possibility of protection of organically grown red beet against fungal diseases

(rec. prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa; dr hab. Anna Maria Golcz)

 

V.G. SAMOSIUK, V.N. DASHKOV, V.O. KITIKOV, Y.A. BASHKO :

Направления приспособления белорусских правил в животноводстве до требований Европейского Союза

Directions of adaptation of regulations in livestock farming and provender milling in Belarus subject to EU regulations

(rec. prof. dr inż. Kazimierz Mielec; dr inż. Jan Radniecki)

 

SEIDLER-ŁOŻYKOWSKA, A. GOLCZ, E. KOZIK,W. KUCHARSKI, R. MORDALSKI, J. WÓJCIK :

Ocena jakości surowca cząbru ogrodowego (Satureja hortensis L.) z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej

   Evaluation of quality of savory (Satureja hortensis L.) herb from organic and conventional cultivation

(rec. dr hab. Barbara Politycka; prof. dr hab. Mirosława Ziombra)

 

A.D. SELEZNEV, V.N. DASHKOV, V.N. SAVINIH :

Экологические и энергосберегающие технологии производства комбикормов в хозяйствах

   Ecological and resource-saving technology of mixed fodders in collective farms

(rec. prof. dr inż. Kazimierz Mielec; dr inż. Jan Radniecki)

 

A.D. SELEZNEV, A.F. SHVEDKO, V.I. KHRUTSKIY :

Экологические аспекты, технология и линия переработки отходов

мясоперерабатывающих предприятий в протеиновую кормовую добавку

Ecological aspects, technology and the line of reclamation of waste meat in

enterprises processing into the protein fodder additive

(rec. prof. dr inż. Kazimierz Mielec; dr inż. Jan Radniecki)

 

Piotr SKUBIDA, Piotr SEMKIW, Dariusz TEPER :

Wybrane problemy przekształcania pasiek konwencjonalnych w ekologiczne

na przykładzie pasieki Oddziału Pszczelnictwa ISIK w Puławach

Selected problems of transforming conventional apiaries into organic – as an example the apiary of

apiculture division in Pulawy (Institute of Pomology and Floriculture)

(rec. prof. dr hab. Katarzyna Szołtysek; dr hab. Jerzy Szymona)

 

SOLARSKA:

Porażenie pszenicy ozimej przez Gaeumanomyces graminis var. tritici na tle

innych patogenów w zaleznosci od systemu uprawy

The infection of winter wheat by Gaeumanomyces graminis against a background of

other pathogens according to the cropping system

(rec. prof. dr hab. Tadeusz Michalski; prof. dr hab. Hanna Sulewska)

 

STACHOWIAK:

Efektywność ekonomiczna produkcji rybackiej na obszarach chronionych

Economical effectiveness of fishing production on protected areas

(rec. prof. dr hab. Katarzyna Szołtysek; dr hab. Jerzy Szymona)

 

H. SULEWSKA, W. KOZIARA, K. PANASIEWICZ, P. JAZIC :

Efekty stosowania nawozów naturalnych w uprawie kukurydzy na ziarno i kiszonkę

Effects of natural fertilizers application in maize planted for grain and silage

(rec. prof. dr hab. Jacek Czekała; prof. dr hab. Kazimierz Klima)

 

Maria ŚMIECHOWSKA :

Wybrane problemy autentyczności i identyfikowalności żywności ekologicznej

Selected problems of authentication and traceability of organic food

(rec. prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska; prof. dr hab. Katarzyna Szołtysek)

 

TALARCZYK, Z. ZBYTEK:

Badania porównawcze pługów podczas orki po zbiorze kukurydzy

Comparison study of ploughs during tillage after corn harvest

(rec. prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki; prof. dr hab. Adam Krysztofiak)

 

TRAWCZYŃSKI,P. BOGDANOWICZ:

Wykorzystanie użyźniacza glebowego w aspekcie ekologicznej uprawy ziemniaka

Utilization of soil fertilizer in ecological aspect of potato cultivation

(rec. prof. dr hab. Jacek Czekała; prof. dr hab. Ewa Solarska)

 

M.E. VATKIN, V.V. GANTSHENKO, A.A. DUDKIN, A.I. PETROVSKIJ, B. SOBKOWIAK :

Выделение информативных признаков болезни картофеля по цветовым характеристикам листьев

Isolating of informative features of potato diseases on the basis of colour characteristics of leaves

(rec. prof. dr inż. Kazimierz Mielec; dr inż. Jan Radniecki)

 

B. WIŚNIOWSKA-KIELIAN, K. KLIMA :

Porównanie zawartości mikroelementów w ziarnie pszenicy ozimej

z gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych

Comparison of microelement contents in the winter wheat grain from organic and conventional farms

(rec. prof. dr hab. Franciszek Borówczak; prof. dr hab. Jacek Czekała)

 

ZARZYŃSKA, W. GOLISZEWSKI:

Wpływ sposobu przygotowania sadzeniaków na rozwój roślin i plon bulw ziemniaków

uprawianych w systemie ekologicznym na różnej kategorii glebach

Influence of seed potato tubers preparation on plants development and yield of potatoes

growing in organic production system on different types of soil

(rec. dr hab. Anna Maria Golcz; prof. dr hab. Kazimierz Klima)

 

ZARZYŃSKA, J. WRONIAK:

Różnice w jakości plonu bulw ziemniaków uprawianych w systemie ekologicznym

w zależności od niektórych czynników agrotechnicznych

Differences in quality of potato tubers growing in organic system depending on some agronomical factors

(rec. dr hab. Teresa Dąbkowska; prof. dr hab. Tadeusz Michalski)

 

K.J. ZIELIŃSKA, R.A. GRZYBOWSKI, K.M. STECKA, A.M. SUTERSKA, A.H. MIECZNIKOWSKI :

Wpływ preparatu bakteryjno-mineralno-witaminowego w procesie kiszenia runi łąkowej

na hamowanie rozwoju pleśni toksynotwórczych

Effect of the bacterial, mineral and vitamin preparation on the inhibition of

toxigenic mildews development in the process of silaging of meadow cover

(rec. prof. dr hab. Andrzej Potkański; prof. dr hab. Józef Karaś)