ZESPÓŁ REDAKCYJNY CZASOPISMA

Redaktor Naczelny
prof. dr hab. inż. Andrzej Bochat (Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich)

Zastępca Redaktora Naczelnego
dr Agnieszka Klembalska (Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy)

Sekretarz Redakcji
Agnieszka Lewandowicz (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny)

 

Członkowie Komitetu Redakcyjnego

dr Jorge Barriga (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny)

dr. Wesley Clint Hoffmann (United States Department of Agriculture Agricultural Research Service, College Station, Texas, USA)

prof. dr. habil. eng. Semyons Ivanovs (Agency of Latvia University of Agricultural, Łotwa)

 

ADRES REDAKCJI

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
tel. +48 693 091 240
e-mail: agnieszka.lewandowicz@pit.lukasiewicz.gov.pl