Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
ISSN: 2719-423X (online)
GICID: 71.0000.1500.0829

Półrocznik Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, wydawany głównie w wersji angielskojęzycznej, publikuje artykuły z zakresu: inżynieria rolnicza, ogrodnicza i leśna, jak również: ekologia, energia, paliwa, rolnictwo i przemysł 4.0, automatyka, robotyka, technologia spożywcza, transport. 

Stosuje się tzw. podwójną ślepą procedurę recenzowania: Recenzenci nie są poinformowani o tożsamości autorów, i autorzy nie są poinformowani również o tożsamości recenzentów.
Jest przynajmniej dwóch lub więcej recenzentów dla wszystkich artykułów w każdym wydaniu. Wprowadzono procedurę zabezpieczającą przed nierzetelnością naukową („ghostwriting”, „guest authorship”).

Wszystkie artykuły mają angielskojęzyczne oraz polskojęzyczne streszczenia.

Od 2020 roku Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (ISSN: 2719-423X), ukazuje się w wydaniu elektronicznym jako półrocznik.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bibliograficznych bazach danych:
BazTech
CeON Biblioteka Nauki
Index Copernicus International
INFONA - Portal Komunikacji Naukowej

Czasopismo publikuje artykuły w dyscyplinie naukowej "Inżynieria mechaniczna"

Za publikację artykułu w czasopiśmie autor otrzymuje 5 punktów.

Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.

Autorzy nie otrzymują honorarium za publikację swoich artykułów.

Artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons CC BY, tzw. Uznanie autorstwa 4.0.

Wszystkie wydania czasopisma są dostępne bezpłatnie w formacie pdf w zakładceArchiwa”.