Special Issue: Call for papers

Mamy przyjemność ogłosić nabór artykułów do numeru specjalnego czasopisma naukowego "Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering".

Guest Editor:

DR. TAUFIK TAUFIKURAHMAN, Associate Professor
School of Life Sciences and Technology
Institut Teknologi Bandung, Indonesia

 

Szczegółowe informacje znajdują się w ulotce: linkO czasopiśmie

"Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering"

ISSN: 1642-686X
e-ISSN: 2719-423X (online)
GICID: 71.0000.1500.0829

Półrocznik Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, wydawany głównie w wersji angielskojęzycznej, publikuje artykuły z zakresu: inżynieria rolnicza, ogrodnicza i leśna, jak również: ekologia, energia, paliwa, rolnictwo i przemysł 4.0, automatyka, robotyka, technologia spożywcza, transport. 

Stosuje się tzw. podwójną ślepą procedurę recenzowania (Double-blind peer review): Recenzenci nie są poinformowani o tożsamości autorów, i autorzy nie są poinformowani również o tożsamości recenzentów. Jest przynajmniej dwóch lub więcej recenzentów dla wszystkich artykułów w każdym wydaniu. Wprowadzono procedurę zabezpieczającą przed nierzetelnością naukową („ghostwriting”, „guest authorship”).

Wszystkie artykuły mają angielskojęzyczne oraz polskojęzyczne streszczenia.

Rok wydania pierwszego tytułu czasopisma: 1954.

Historia tytułu:
  • "Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych" (ISSN 0324-8739) w latach 1954-2001;
  • "Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering" (ISSN 1642-686X) od 2001 r.
Do końca roku 2019 czasopismo ukazywało się jako kwartalnik. Od 2020 roku Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (ISSN 2719-423X), ukazuje się w formie elektronicznej jako półrocznik.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bibliograficznych bazach danych:


Za publikację artykułu w czasopiśmie autor otrzymuje 20 punktów.
Podstawa prawna: Komunikat Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005).

Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.

Autorzy nie otrzymują honorarium za publikację swoich artykułów.

Artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons CC BY, tzw. Uznanie autorstwa 4.0.

Wszystkie wydania czasopisma są dostępne bezpłatnie w formacie pdf w zakładceArchiwa”.


Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny
Łukasiewicz Research Network - Poznań Institute of Technology

ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań

Centrala: +48 61 850 48 90
Sekretariat: +48 61 850 49 00
Fax: +48 61 852 63 76
e-mail: wydawnictwa@pit.lukasiewicz.gov.pl
www: https://pit.lukasiewicz.gov.pl