Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
ISSN: 1642-686X
GICID: 71.0000.1500.0829

Kwartalnik Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, wydawany głównie
w wersji angielskojęzycznej, publikuje artykuły z zakresu: inżynieria rolnicza, ogrodnicza i leśna,
jak również: ekologia, energia, paliwa, rolnictwo i przemysł 4.0, automatyka, robotyka, technologia spożywcza, transport. 

Stosuje się tzw. podwójną ślepą procedurę recenzowania: Recenzenci nie są poinformowani
o tożsamości autorów, i autorzy nie są poinformowani również o tożsamości recenzentów.
Jest przynajmniej dwóch lub więcej recenzentów dla wszystkich artykułów w każdym wydaniu. Wprowadzono procedurę zabezpieczającą przed nierzetelnością naukową („ghostwriting”,
„guest authorship”).

Wszystkie artykuły mają angielskojęzyczne oraz polskojęzyczne streszczenia.

Za publikację artykułu w czasopiśmie autor otrzymuje 5 punktów.

Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.

Autorzy nie otrzymują honorarium za publikację swoich artykułów.

 

Kolejne wydania czasopisma są dostępne w formacie pdf w zakładce ”Archiwa”.