Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna
ISSN: 2719-4221 (online)
GICID 71.0000.1500.1012

Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna ukazuje się pod tym tytułem od 1 stycznia 2004 r.
Powstał z połączenia dwóch pism o bogatej tradycji: założonego w 1951 r. dwumiesięcznika
Technika Rolnicza oraz wydawanego od 1954 r. miesięcznika Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej.

Rok wydania pierwszego poprzednika tytułu: 1954.
Historia tytułu:
1954-1962 Maszyny Rolnicze;
1963-1990 Maszyny i Ciągniki Rolnicze;
1990-1991 Maszyny i Ciągniki Rolnicze i Leśne;
1992-2003 Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej ISSN 0867-8243;
od 2004 Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna ISSN 1732-1719;
od 2020 Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna ISSN: 2719-4221, ukazuje się w wydaniu elektronicznym jako półrocznik.

Czasopismo naukowo-techniczne wydawane do roku 2006 przez HORTPRESS, a od roku 2007 przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych).

Półrocznik Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna jest adresowany do użytkowników sprzętu rolniczego, ogrodniczego, leśnego i pracowników obsługi tych sektorów gospodarki. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje również problematykę związaną z techniką rolniczą, ogrodniczą, leśną, transportem specjalistycznym, technologiami uprawy i zbioru różnych kultur oraz infrastrukturą, ekologią i bhp. Czasopismo publikuje także materiały z prac naukowo-badawczych.

Czasopismo ma redaktorów językowych, statystycznych i tematycznych. Stosuje się tzw. podwójną ślepą procedurę recenzowania: Recenzenci nie są poinformowani o tożsamości autorów, i autorzy nie są poinformowani również o tożsamości recenzentów. Jest przynajmniej dwóch lub więcej recenzentów dla wszystkich artykułów w każdym wydaniu. Wprowadzono procedurę zabezpieczającą przed nierzetelnością naukową (ghostwriting, guest authorship), która podana jest na stronie internetowej wydawcy. Wszystkie artykuły mają angielskojęzyczne oraz polskojęzyczne streszczenia.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bibliograficznych bazach danych:
Baza AGRO
CeON Biblioteka Nauki
Index Copernicus International
INFONA - Portal Komunikacji Naukowej

Czasopismo publikuje artykuły w dyscyplinie naukowej „Inżynieria mechaniczna”.

Za publikację artykułu w czasopiśmie autor otrzymuje 5 punktów.

Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.

Artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons CC BY, tzw. Uznanie autorstwa 4.0.

Wszystkie numery czasopisma są dostępne bezpłatnie w formacie pdf w zakładceArchiwa